EK-8

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ (Değişik: RG-24.02.2022-31760)

 

G.T.İ.P No

2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı

1

8405.10.00,00.14

Oksijen jeneratörleri

2

8413.40.00.00.00

Beton pompaları

3

8414.40.90.00.12

Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi m3

4

8414.80.19.90.00

Çok kademeli turbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

5

8414,80.22.90.11

Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, manometre basıncı =<15 bar, debisi=< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ

6

8414.80.28.90.00

Pistonlu kompresörler; manometre basıncı<= 15 bar, debisi> 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

7

8414.80.59.90.00

Pistonlu kompresörler; monometre basıncı> 15 bar, debisi> 120 m3/hsivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİC

8

8414.80.73.90.00

Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

9

8414.80.75.90.00

Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

10

8415.82.00.90.00

Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİC

11

8415.83.00.90.00

Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

12

8417.10.00,00.12

Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları

13

8417.20.10.00.00

Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar

14

8417.20.90.00.00

Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ

15

8419.35.00.00.00

Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar

16

8419.39.00.00.00

Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar

17

8422.30.00.00.00

Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırma ya mahsus makinalar

18

8422.40.00.00.19

Diğerleri

19

8426.19.00.00.12

Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ)

20

8426.20.00.00.00

Kule vinçler

21

8427.10.10.00.00

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük  arabaları; kaldırma yüksekliği>metre

22

8427.10.90.00.00

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve  kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği 1 metre

23

8427.20.11.00.00

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >l metre

24

8427.20.19.00.00

Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= metre

25

8427.20.90.00.00

Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği l metre

26

8428.33.00.90.00

Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

27

8428.39.20.90.00

Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rıılolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

28

8429.20.00.00.l l

Kendinden hareketli greyderler

29

8429.51.99.10.1 l

Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer küreyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar

30

8429.52. l0.00.00

Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilenpaletli ekskavatörler

31

8429.52.90.00.11

Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler

32

8429.59.00.10.l1

Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder

33

8434.20.00.00.l1

Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)

34

8434.20.00.00.12

Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar

35

8434.20.00.00.19

Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar

36

8437.l 0.00.00.00

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

37

8437.80.00.10.11

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar

38

8451.40.00.00.11

Tekstil sanayi için yıkama makinaları

39

8456.11.90.00.00

Lazerle çalışanlar, Diğerleri

40

8456.40.00.00.00

Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler

41

8457.10.10.00.11

Yatay olanlar,4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

42

8457.10.90.00.11

Köprülü tip olmayanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

43

8457.10.90.00.13

Köprülü tip olmayanlar, Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri

44

8457.10.90.00.14

Köprülü tip olanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

45

8457.30.90.00.00

Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

46

8458.11.20.00.11

Tornalama merkezleri, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

47

8459.10.00.00.00

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri

48

8459.61.10.00.00

Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları

49

8459.61.90.00.00

Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları

50

8459.69.90.00.00

Metaller için diğer freze tezgahları

51

8460.12.00.00.00

Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

52

8460.19,00,00.00

Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

53

8460.31.00.00.00

Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

54

8460.39.00.00.00

Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

55

8461.50.11.00.00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları

56

8461.50.19.00.00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları

57

8461.50.90.00,00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları

58

8462.22.10.00.00

Profil şekillendirmeler makineleri: Numerik kontrollü olanlar

59

8462.23.00.00.00

Numerik kontrollü abkant presler

60

8462.24.00.00.00

Numerik kontrollü panel bükücüler

61

8462.25.00.00.00

Numerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri

62

8462.26.00.00.00

Numerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştım1a tezgahları

63

8462.29.10.00.00

Diğerleri, Numerik kontrollü olanlar

64

8462.33.00.00.00

Numerik kontrollü makasla kesme tezgahları

65

8462.42.00.00.11

Numerik kontrollü olanlar, Zımbalı kesme tezgahlan

66

8462.49.00.00.11

DiğerleriZımbalı kesme makinaları

67

8462.61.10.90.00

Hidrolik presler, Numerik Kontrollü olanlarDiğerleri

68

8462.69.10.90.00

Soğuk metal işleme presleri, Diğerleri, Numerik Kontrollü olanlar, Diğerleri

69

8463.10.90.00.00

Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ

70

8463.20.00.00.11

Ezerek vida dişi açma makinaları

71

8465.10.90.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar

72

8465.20.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri

73

8465.91.10.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları

74

8465.91.20.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları

75

8465.92.00.00.11

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları

76

8465.92.00.00.12

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları

77

8465.93.00.00.13

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastikvb. sert maddeler için parlatma makinaları

78

8465.94.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları

79

8465.95.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama  makinaları

80

8465.96.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları

81

8468.20.00.00.19

Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar

82

8474.10.00.10.00

Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmayaelemeye veya yıkamaya mahsus makineler

83

8474.10.00.90.00

Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HAR.İÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar

84

8474.20.00.10.00

Taş kırma makinaları

85

8474.20.00.90.00

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus

makinalar; taş kırma makinaları HAR.İÇ

86

8474.31.00.00.00

Beton veya harç karıştırıcıları

87

8474.32.00.00.00

Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar

88

8474.39.00.00.00

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar

89

8474.90.90.90.19

84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ

90

8477.10.00.00.00

Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları

91

8479.30.10.00.00

Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler

92

8515.21.00.00.00

Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar

93

8515.29.00.00.00

Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar

94

8515.31.00.00.00

Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar

95

8603.10.00.00.00

Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları

96

8702.10.11.11.00

Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi>= 1O kişi, silindir hacmi > 2500 cm3

97

8702.10.19.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2500 cm3

98

8702.10.91.11.00

Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi<= 2500 cm3

99

8702.10.99.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi<= 2500 cm3

100

8702.20.10.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi>= 10 kişi, silindir hacmi >2500cm3

101

8702.20.90.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <=2500cm3

102

8702.30.10.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2800 cm3

103

8702.30.90.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

104

8702.40.00.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=1O kişi

105

8702.90.11.11.00

Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2800 cm3

106

8702.90.19.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2800 cm3

107

8702.90.31.11.00

Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi>= 1O kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

108

8702.90.39.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

109

8702.90.90.00.00

1O veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar

110

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton

111

8704.21.31.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3

112

8704.21.39.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3

113

8704.21.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi<= 2500 cm3

114

8704.21.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı<= 5 ton, silindir hacmi<= 2500 cm3

115

8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton

116

8704.22.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 tonbrüt ağırlığı <20 ton

117

8704.22.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞton<brüt ağırlığı <= 20 ton

118

8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı20 ton

119

8704.23.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yan dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı 20 ton

120

8704.23.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlarKULLANILMIŞ, brüt ağırlığı 20 ton

121

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <ton

122

8704.31.31.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= ton, silindir hacmi 2800 cm3

123

8704.31.39.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı<= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3

124

8704.31.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= tonsilindir hacmi <2800 cm3

125

8704.31.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3

126

8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton

127

8704.32.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı 5 ton

128

8704.32.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlarKULLANILMIŞ, brüt ağırlığı 5 ton

129

8704.41.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

130

8704.41.31.00.00

Yeni olanlar

131

8704.41.39.00.00

Kullanılmış olanlar

132

8704.41.91.00.00

Yeni olanlar

133

8704.41.99.00.00

Kullanılmış olanlar

134

8704.42.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

135

8704.42.91.00.00

Yeni olanlar

136

8704.42.99.00.00

Kullanılmış olanlar

137

8704.43.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

138

8704.43.91.00.00

Yeni olanlar

139

8704.43.99.00.00

Kullanılmış olanlar

140

8704.51.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

141

8704.51.31.00.00

Yeni olanlar

142

8704.51.39.00.00

Kullanılmış olanlar

143

8704.51.91.00.00

Yeni olanlar

144

8704.51.99.00.00

Kullanılmış olanlar

145

8704.52.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

146

8704.52.91.00.00

Yeni olanlar

147

8704.52.99.00.00

Kullanılmış olanlar

148

8704.60.00.00.00

Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)

149

8704.90.00.00.00

Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar

150

8705.10.00.00.11

Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi<= 75 ton

151

8705.40.00.00.00

Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar

152

8705.90.30.00.00

Beton pompalama taşıtları

153

8705.90.80.10.12

Kar küremeye mahsus taşıtlar

154

8705.90.80.90.11

Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar

155

8903.32.10.00.00

Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler; Denizde seyretmeye mahsus olanlar

156

8903.33.10.00.00

Uzunluğu 24 m.yi geçenler’ Denizde seyretmeye mahsus olanlar

157

8903.31.00.00.00

Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç): Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler

158

8903.32.90.00.00

Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler: Diğerleri:

159

8903.33.90.00.00

Uzunluğu 24 m.yi geçenler, Diğerleri:

160

9401.31.00,00.00

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve Ahşap olanlar sandalyeler:

161

9401.39.00.00.12

Adi metallerden koltuk ve sandalyeler

162

9401.39.00.00.19

Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler

163

9401.41.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Ahşap olanlar

164

9401.49.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Diğerleri

165

9401.52.00.00.00

Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

166

9401.53.00.00.00

Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar

167

9401.59.00.00.00

Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ)

168

9401.61.00.00.11

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

169

9401.61.00.00.19

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

170

9401.69.00.00.11

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

171

9401.69.00.00.19

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

172

9401.71.00.00.11

Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

173

9401.71.00.00.19

Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

174

9401.79.00.00.11

Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

175

9401.79.00.00.19

Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

176

9401.80.00.00.11

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

177

9401.80.00.00.19

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

178

9403.10.51.00.00

Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm

179

9403.10.58.00.00

Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <- 80 cm

180

9403.10.91.00.00

Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm

181

9403.10.93.00.00

Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları; yüksekliği > 80 cm

182

9403.10.98.00.00

Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm

183

9403.20.20.00.11

Metalden çocuk karyolaları ve beşikler

184

9403.20.20.00.19

Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİC

185

9403.20.80.10.00

Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları

186

9403.20.80.90.00

Metalden diğer mobilyalar

187

9403.30.11.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm

188

9403.30.19.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm

189

9403.30.91.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları; yüksekliği> 80 cm

190

9403.30.99.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm

191

9403.40.10.00.00

Ahşaptan hazır mutfak üniteleri

192

9403.40.90.00.00

Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARİÇ

193

9403.50.00.00.11

Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler

194

9403.50.00.00.19

Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ

195

9403.60.10.00.00

Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan

ahşaptan mobilyalar

196

9403.60.30.00.00

Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar

197

9403.60.90.10.00

Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan

ahşaptan küçük dolaplar

198

9403.60.90.90.00

Ahşaptan diğer mobilyalar

199

9403.70.00.00.11

Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler

200

9403.70.00.00.19

Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ

201

9403.82.00.00.00

Bambudan diğer mobilyalar

202

9403.83.00.00.00

Hintkamışından diğer mobilyalar

203

9403.89.00.00.00

Diğer maddelerden diğer mobilyalar

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s