01 ARALIK 2022 – 27 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA DÜVE ALIM DESTEĞİ

01 ARALIK 2022 – 27 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA DÜVE ALIM DESTEĞİ

Tarımsal desteklemelere ilişkin 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’a dayanılarak hazırlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğ (Tebliğ No:2022/36) ‘in (14) üncü maddesi olan Düve Alım Desteği kapsamında;

Karar yayım tarihinden önce TÜRKVET e kayıtlı olan ve hayvan varlığı en az 8 aylık dişi sığır/manda olmak koşulu ile kapasitesini 50 başa tamamlayacak işletmenin yararlandırılması,

Düve alım desteği başvurularının 81 ilimizdeki yetiştiricilerden 01 Aralık 2022 – 27 Ocak 2023 tarihleri arasında alınması,

Destek miktarı, düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelerde %50’si diğerlerinde ise % 40’ından fazla olamaz. 

Desteklemeye esas 2022 yılı damızlık gebe düve fiyatı 40.000 TL/baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 25.000 TL/baş damızlık gebe manda fiyatı 30.000 TL/baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatı 17.000 TL/baş olarak uygulanması,

Müracaat aşamasındaki puanlamaya etki etmeyecek şekilde yıl içerisinde; ırk değişikliğine, gebe/boş değişikliğine izin verilmesi,

Destek kapsamına girecek olan düvelerin;

a) Etçi Irklar: Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue

b) Kombine Irklar: Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard

c) Sütçü ırklar: Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein

d) Manda

olarak belirlenmiştir.

KKYDP EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2022-2023 HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA YER ALAN MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2022-2023 BAŞVURU DÖNEMİ

HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA YER ALAN MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ 

Sıra No. 

Makine-Ekipmanlar:

1.

Diskaro (Diskli Tırmık)

2.

Goble Diskaro

3.

Kültivatör

4.

Rotovatör

5.

Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri)

6.

Pnömatik Ekim Makineleri

7.

Sıra Arası Çapa Makineleri

8.

Patates Dikim Makineleri

9.

Motorlu Çapa Makineleri

10.

Dal Parçalama Makineleri

11.

Akülü Budama Makasları

12.

Motorlu Tırpanlar

13.

Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma Makinaları

14.

Kimyevi Gübre Serpme Makineleri

15.

Atomizörler

16.

Pülverizatörler

17.

Balya Makineleri

18.

Balya Streçleme Makineleri

19.

Biçer/Biçer Bağlar

20.

Sap Toplamalı Saman Makineleri

21.

Çayır Biçme Makineleri

22.

Çekilir Tip Harman Makineleri

23.

Fındık Toplama Makineleri

24.

Fındık Harman Makineleri

25.

Kabak Hasat Makineleri

26.

Mısır Silaj Makineleri

27.

Ot Silaj Makineleri

28.

Ot Toplama Makineleri

29.

Pancar Hasat Makineleri

30.

Patates Hasat Makineleri

31.

Akülü Çay Hasat Makineleri

32.

Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme Makineleri

33.

Biçerdövere Montajlı Sap Toplamalı Saman Makineleri

34.

Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri

35.

Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri

36.

Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri

37.

Tahıl Kurutma Makineleri

38.

Üzüm Serme ve Toplama Makineleri

39.

Zeytinyağı Depolama Tankları

40.

Gübre Seperatörleri

41.

Sabit Yem Karma Makineleri

42.

Yem Karma ve Dağıtma Makineleri

43.

Yem Ezme Makineleri

44.

Yem Kırma Makineleri

45.

Silaj Paketleme Makineleri

46.

Süt Soğutma Tankları

47.

Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit)

48.

Gübreleme Tankı ve Filtreler

49.

Bal Süzme Makineleri

50.

Bal Dinlendirme Tankları

51.

Bal Tenekesi Isıtma Havuzu

52.

Çok Fonksiyonlu Bal Tankları

53.

Polen Kurutma Fırını

54.

Sır Alma Tezgâhları

55.

Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin, Avcılık dahil)

56.

Canlı Balık Nakil Tankı

57.

Kuluçka Dolabı (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri)

58.

File sistemi (m2 Fiyatı)

59.

Otomatik Dümenleme Sistemi (Tarımsal İz Takip sistemi)

60.

Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi

61.

Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi

62.

Tarım Römorkları

63.

Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket Sistemleri (5 kW’a kadar)

64.

Fasulye Hasat ve Harman Makineleri

 

 

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

EK-8

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ (Değişik: RG-24.02.2022-31760)

 

G.T.İ.P No

2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı

1

8405.10.00,00.14

Oksijen jeneratörleri

2

8413.40.00.00.00

Beton pompaları

3

8414.40.90.00.12

Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi m3

4

8414.80.19.90.00

Çok kademeli turbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

5

8414,80.22.90.11

Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, manometre basıncı =<15 bar, debisi=< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ

6

8414.80.28.90.00

Pistonlu kompresörler; manometre basıncı<= 15 bar, debisi> 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

7

8414.80.59.90.00

Pistonlu kompresörler; monometre basıncı> 15 bar, debisi> 120 m3/hsivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİC

8

8414.80.73.90.00

Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

9

8414.80.75.90.00

Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

10

8415.82.00.90.00

Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİC

11

8415.83.00.90.00

Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

12

8417.10.00,00.12

Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları

13

8417.20.10.00.00

Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar

14

8417.20.90.00.00

Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ

15

8419.35.00.00.00

Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar

16

8419.39.00.00.00

Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar

17

8422.30.00.00.00

Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırma ya mahsus makinalar

18

8422.40.00.00.19

Diğerleri

19

8426.19.00.00.12

Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ)

20

8426.20.00.00.00

Kule vinçler

21

8427.10.10.00.00

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük  arabaları; kaldırma yüksekliği>metre

22

8427.10.90.00.00

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve  kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği 1 metre

23

8427.20.11.00.00

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >l metre

24

8427.20.19.00.00

Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= metre

25

8427.20.90.00.00

Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği l metre

26

8428.33.00.90.00

Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

27

8428.39.20.90.00

Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rıılolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

28

8429.20.00.00.l l

Kendinden hareketli greyderler

29

8429.51.99.10.1 l

Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer küreyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar

30

8429.52. l0.00.00

Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilenpaletli ekskavatörler

31

8429.52.90.00.11

Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler

32

8429.59.00.10.l1

Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder

33

8434.20.00.00.l1

Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)

34

8434.20.00.00.12

Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar

35

8434.20.00.00.19

Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar

36

8437.l 0.00.00.00

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

37

8437.80.00.10.11

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar

38

8451.40.00.00.11

Tekstil sanayi için yıkama makinaları

39

8456.11.90.00.00

Lazerle çalışanlar, Diğerleri

40

8456.40.00.00.00

Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler

41

8457.10.10.00.11

Yatay olanlar,4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

42

8457.10.90.00.11

Köprülü tip olmayanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

43

8457.10.90.00.13

Köprülü tip olmayanlar, Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri

44

8457.10.90.00.14

Köprülü tip olanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

45

8457.30.90.00.00

Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

46

8458.11.20.00.11

Tornalama merkezleri, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar

47

8459.10.00.00.00

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri

48

8459.61.10.00.00

Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları

49

8459.61.90.00.00

Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları

50

8459.69.90.00.00

Metaller için diğer freze tezgahları

51

8460.12.00.00.00

Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

52

8460.19,00,00.00

Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

53

8460.31.00.00.00

Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

54

8460.39.00.00.00

Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

55

8461.50.11.00.00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları

56

8461.50.19.00.00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları

57

8461.50.90.00,00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları

58

8462.22.10.00.00

Profil şekillendirmeler makineleri: Numerik kontrollü olanlar

59

8462.23.00.00.00

Numerik kontrollü abkant presler

60

8462.24.00.00.00

Numerik kontrollü panel bükücüler

61

8462.25.00.00.00

Numerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri

62

8462.26.00.00.00

Numerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştım1a tezgahları

63

8462.29.10.00.00

Diğerleri, Numerik kontrollü olanlar

64

8462.33.00.00.00

Numerik kontrollü makasla kesme tezgahları

65

8462.42.00.00.11

Numerik kontrollü olanlar, Zımbalı kesme tezgahlan

66

8462.49.00.00.11

DiğerleriZımbalı kesme makinaları

67

8462.61.10.90.00

Hidrolik presler, Numerik Kontrollü olanlarDiğerleri

68

8462.69.10.90.00

Soğuk metal işleme presleri, Diğerleri, Numerik Kontrollü olanlar, Diğerleri

69

8463.10.90.00.00

Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ

70

8463.20.00.00.11

Ezerek vida dişi açma makinaları

71

8465.10.90.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar

72

8465.20.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri

73

8465.91.10.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları

74

8465.91.20.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları

75

8465.92.00.00.11

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları

76

8465.92.00.00.12

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları

77

8465.93.00.00.13

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastikvb. sert maddeler için parlatma makinaları

78

8465.94.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları

79

8465.95.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama  makinaları

80

8465.96.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları

81

8468.20.00.00.19

Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar

82

8474.10.00.10.00

Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmayaelemeye veya yıkamaya mahsus makineler

83

8474.10.00.90.00

Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HAR.İÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar

84

8474.20.00.10.00

Taş kırma makinaları

85

8474.20.00.90.00

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus

makinalar; taş kırma makinaları HAR.İÇ

86

8474.31.00.00.00

Beton veya harç karıştırıcıları

87

8474.32.00.00.00

Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar

88

8474.39.00.00.00

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar

89

8474.90.90.90.19

84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ

90

8477.10.00.00.00

Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları

91

8479.30.10.00.00

Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler

92

8515.21.00.00.00

Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar

93

8515.29.00.00.00

Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar

94

8515.31.00.00.00

Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar

95

8603.10.00.00.00

Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları

96

8702.10.11.11.00

Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi>= 1O kişi, silindir hacmi > 2500 cm3

97

8702.10.19.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2500 cm3

98

8702.10.91.11.00

Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi<= 2500 cm3

99

8702.10.99.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi<= 2500 cm3

100

8702.20.10.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi>= 10 kişi, silindir hacmi >2500cm3

101

8702.20.90.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <=2500cm3

102

8702.30.10.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2800 cm3

103

8702.30.90.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

104

8702.40.00.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=1O kişi

105

8702.90.11.11.00

Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2800 cm3

106

8702.90.19.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2800 cm3

107

8702.90.31.11.00

Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi>= 1O kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

108

8702.90.39.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

109

8702.90.90.00.00

1O veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar

110

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton

111

8704.21.31.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3

112

8704.21.39.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3

113

8704.21.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi<= 2500 cm3

114

8704.21.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı<= 5 ton, silindir hacmi<= 2500 cm3

115

8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton

116

8704.22.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 tonbrüt ağırlığı <20 ton

117

8704.22.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞton<brüt ağırlığı <= 20 ton

118

8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı20 ton

119

8704.23.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yan dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı 20 ton

120

8704.23.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlarKULLANILMIŞ, brüt ağırlığı 20 ton

121

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <ton

122

8704.31.31.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= ton, silindir hacmi 2800 cm3

123

8704.31.39.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı<= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3

124

8704.31.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= tonsilindir hacmi <2800 cm3

125

8704.31.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3

126

8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton

127

8704.32.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı 5 ton

128

8704.32.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlarKULLANILMIŞ, brüt ağırlığı 5 ton

129

8704.41.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

130

8704.41.31.00.00

Yeni olanlar

131

8704.41.39.00.00

Kullanılmış olanlar

132

8704.41.91.00.00

Yeni olanlar

133

8704.41.99.00.00

Kullanılmış olanlar

134

8704.42.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

135

8704.42.91.00.00

Yeni olanlar

136

8704.42.99.00.00

Kullanılmış olanlar

137

8704.43.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

138

8704.43.91.00.00

Yeni olanlar

139

8704.43.99.00.00

Kullanılmış olanlar

140

8704.51.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

141

8704.51.31.00.00

Yeni olanlar

142

8704.51.39.00.00

Kullanılmış olanlar

143

8704.51.91.00.00

Yeni olanlar

144

8704.51.99.00.00

Kullanılmış olanlar

145

8704.52.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

146

8704.52.91.00.00

Yeni olanlar

147

8704.52.99.00.00

Kullanılmış olanlar

148

8704.60.00.00.00

Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)

149

8704.90.00.00.00

Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar

150

8705.10.00.00.11

Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi<= 75 ton

151

8705.40.00.00.00

Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar

152

8705.90.30.00.00

Beton pompalama taşıtları

153

8705.90.80.10.12

Kar küremeye mahsus taşıtlar

154

8705.90.80.90.11

Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar

155

8903.32.10.00.00

Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler; Denizde seyretmeye mahsus olanlar

156

8903.33.10.00.00

Uzunluğu 24 m.yi geçenler’ Denizde seyretmeye mahsus olanlar

157

8903.31.00.00.00

Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç): Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler

158

8903.32.90.00.00

Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler: Diğerleri:

159

8903.33.90.00.00

Uzunluğu 24 m.yi geçenler, Diğerleri:

160

9401.31.00,00.00

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve Ahşap olanlar sandalyeler:

161

9401.39.00.00.12

Adi metallerden koltuk ve sandalyeler

162

9401.39.00.00.19

Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler

163

9401.41.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Ahşap olanlar

164

9401.49.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Diğerleri

165

9401.52.00.00.00

Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

166

9401.53.00.00.00

Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar

167

9401.59.00.00.00

Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ)

168

9401.61.00.00.11

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

169

9401.61.00.00.19

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

170

9401.69.00.00.11

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

171

9401.69.00.00.19

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

172

9401.71.00.00.11

Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

173

9401.71.00.00.19

Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

174

9401.79.00.00.11

Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

175

9401.79.00.00.19

Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

176

9401.80.00.00.11

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

177

9401.80.00.00.19

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

178

9403.10.51.00.00

Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm

179

9403.10.58.00.00

Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <- 80 cm

180

9403.10.91.00.00

Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm

181

9403.10.93.00.00

Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları; yüksekliği > 80 cm

182

9403.10.98.00.00

Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm

183

9403.20.20.00.11

Metalden çocuk karyolaları ve beşikler

184

9403.20.20.00.19

Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİC

185

9403.20.80.10.00

Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları

186

9403.20.80.90.00

Metalden diğer mobilyalar

187

9403.30.11.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm

188

9403.30.19.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm

189

9403.30.91.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları; yüksekliği> 80 cm

190

9403.30.99.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm

191

9403.40.10.00.00

Ahşaptan hazır mutfak üniteleri

192

9403.40.90.00.00

Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARİÇ

193

9403.50.00.00.11

Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler

194

9403.50.00.00.19

Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ

195

9403.60.10.00.00

Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan

ahşaptan mobilyalar

196

9403.60.30.00.00

Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar

197

9403.60.90.10.00

Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan

ahşaptan küçük dolaplar

198

9403.60.90.90.00

Ahşaptan diğer mobilyalar

199

9403.70.00.00.11

Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler

200

9403.70.00.00.19

Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ

201

9403.82.00.00.00

Bambudan diğer mobilyalar

202

9403.83.00.00.00

Hintkamışından diğer mobilyalar

203

9403.89.00.00.00

Diğer maddelerden diğer mobilyalar

 

 

ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER

EK-7

ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER 

(Değişik: RG-13.05.2022-31834)

Adana

Yumurtalık

İmamoğlu

Karataş

Karaisalı

Tufanbeyli

Aladağ

Feke

Pozantı

Saimbeyli

Afyonkarahisar

Kızılören

İhsaniye

Bayat

Sinanpaşa

Hocalar

Evciler

Çobanlar

Aksaray

Ortaköy

Sarıyahşi

Eskil

Ağaçören

Güzelyurt

Sultanhanı

Gülağaç

Amasya

Göynücek

Hamamözü

Ankara

Çamlıdere

Bala

Evren

Güdül

Kalecik

Haymana

Antalya

Akseki

İbradı

Gündoğmuş

Aydın

Kuyucak

Germencik

Karacasu

Sultanhisar

Köşk

Buharkent

Yenipazar

İncirliova

Bozdoğan

Koçarlı

Karpuzlu

Balıkesir

Savaştepe

Dursunbey

Sındırgı

Havran

Kepsut

İvrindi

Manyas

Balya

Bartın

Ulus

Kurucaşile

Bilecik

Gölpazarı

İnhisar

Pazaryeri

Yenipazar

Bolu

Yeniçağa

Mudurnu

Göynük

Seben

Kıbrısçık

Mengen

Dörtdivan

Burdur

Kemer

Ağlasun

Çavdır

Çeltikçi

Yeşilova

Tefenni

Altınyayla

Bursa

Harmancık

Keles

Orhaneli

Büyükorhan

Çanakkale

Bayramiç

Yenice

Çankırı

Yapraklı

Bayramören

Çorum

Ortaköy

Boğazkale

Uğurludağ

Mecitözü

Bayat

Oğuzlar

Dodurga

Kargı

Laçin

Denizli

Babadağ

Kale

Beyağaç

Baklan

Güney

Bozkurt

Çal

Çardak

Bekilli

Çameli

Düzce

Çilimli

Kaynaşlı

Cumayeri

Gölyaka

Yığılca

Edime

Enez

İpsala

Meriç

Havza

Süloğlu

Lalapaşa

Elazığ

Kovancılar

Karakocan

Alacakaya

Maden

Palu

Baskil

Sivrice

Ağın

Arıcak

Erzincan

Otlukbeli

Tercan

Kemah

Üzümlü

Çayırlı

Erzurum

Horasan

Hınıs

Şenkaya

Çat

Köprüköy

Tekman

Karaçoban

Karayazı

Eskişehir

Alpu

Günyüzü

Beylikova

Çifteler

Mahmudiye

Mihalgazi

Mihalıççık

Sarıcakaya

Seyitgazi

Han

Gaziantep

Nizip

İslahiye

Oğuzeli

Nurdağı

Karkamış

Araban

Yavuzeli

Giresun

Çamoluk

Hatay

Arsuz

Reyhanlı

Yayladağı

Hassa

Kumlu

Altınözü

Isparta

Şarkikaraağaç

Aksu

Gelendost

Atabey

Senirkent

Yenişarbademli

Sütçüler

İzmir

Bayındır

Beydağ

Kınık

Kiraz

Kahramanmaraş

Çağlayancerit

Ekinözü

Karabük

Eskipazar

Yenice

Ovacık

Eflani

Karaman

Kazımkarabekir

Başyayla

Sarıveliler

Ermenek

Ayrancı

Kastamonu

Daday

Cide

İhsangazi

Hanönü

Azdavay

Pınarbaşı

Şenpazar

Ağlı

Araç

Küre

Doğanyurt

Kayseri

İncesu

Felahiye

Yahyalı

Bünyan

Yeşilhisar

Pınarbaşı

Sarıoğlan

Tomarza

Sarız

Özvatan

Akkışla

Kırıkkale

Karakeçili

Delice

Keskin

Sulakyurt

Balışeyh

Çelebi

Kırklareli

Demirköy

Pehlivanköy

Kofçaz

Kırşehir

Akpınar

Çiçekdağı

Boztepe

Akçakent

Kilis

Musabeyli

Elbeyli

Polateli

Kocaeli

Kandıra

Konya

Kulu

Sarayönü

Hadim

Taşkent

Güneysınır

Hüyük

Kadınhanı

Doğanhisar

Tuzlukçu

Yalıhüyük

Bozkır

Derebucak

Altınekin

Çeltik

Yunak

Derbent

Halkapınar

Emirgazi

Çumra

Akören

Ahırlı

Kütahya

Domaniç

Hisarcık

Şaphane

Pazarlar

Dumlupınar

Altıntaş

Çavdarhisar

Emet

Aslanapa

Malatya

Hekimhan

Doğanşehir

Akçadağ

Yazıhan

Doğanyol

Arguvan

Kuluncak

Kale

Pütürge

Manisa

Soruhanlı

Köprübaşı

Ahmetli

Gölmarmara

Demirci

Gördes

Kırkağaç

Sarıgöl

Selendi

Mersin

Aydıncık

Mut

Bozyazı

Çamlıyayla

Gülnar

Muğla

Kavaklıdere

Seydikemer

Nevşehir

Derinkuyu

Acıgöl

Niğde

Altunhisar

Çiftlik

Ordu

Akkuş

Çatalpınar

Çaybaşı

Gürgentepe

İkizce

Mesudiye

Osmaniye

Sumbas

Rize

Hemşin

Güneysu

İyidere

Derepazarı

İkizdere

Kalkandere

Çamlıhemşin

Sakarya

Kaynarca

Ferizli

Karapürçek

Kocaali

Taraklı

Samsun

Kavak

Havza

Alacam

Yakakent

Vezirköprü

Salıpazarı

Asarcık

Ladik

Terme

Ayvacık

Sinop

Dikmen

Sivas

Akıncılar

Zara

Gölova

Kangal

Ulaş

Altınyayla

Hafik

Yıldızeli

Doğanşar

İmranlı

Koyulhisar

Tekirdağ

Hayrabolu

Tokat

Başçiftlik

Sulusaray

Trabzon

Çarşıbaşı

Araklı

Şalpazarı

Dernekpazarı

Tonya

Köprübaşı

Hayrat

Düzköy

Uşak

Banaz

Karahallı

Ulubey

Sivaslı

Yozgat

Kadışehri

Aydıncık

Zonguldak

Kilimli

Gökçebey

 

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI 

EK-6

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI 

(Değişik: RG-21.08.2020-31220)

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta
kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

31

B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların imalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

359

B.Y.S. Ulaşım Araçları imalatı

 

 

DEMİR ÇELİK YATIRIMLARI 

EK-5

DEMİR ÇELİK YATIRIMLARI 

(Değişik: 22.06.2018-30459 RG-2018/11930 Karar Sayısı)

(a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları hariç olmak üzere);

(b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dâhil olmak üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve üretimi hariç olmak üzere);

(c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, bağlama sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 mm’nin altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm’nin altında olan yassı mamuller, filmaşin, yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan universal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere);

(ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kaplı sac, siyah sac, çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, kangal ve şerit olarak;

(d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı çelik borular.

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

EK-4

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

I – TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR 

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1- (Değişik: RG-21.08.2020-31220) Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç). 

2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

3- Küp şeker.

4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

5- (Değişik: RG-29.06.2021-31526) Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).

6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

8- (Eki: RG-21.08.2020-31220) Tütün ürünleri imalatı.

B.  İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI 

1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

2- (Değişik: 22.06.2018-30456 RG-2018/11930 Karar Sayısı) Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları hariç).

3- (Değişik: RG-21.08.2020-31220) 15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları.

4- (Değişik: 08.04.2015.29320 RG-2015/7496 Karar Sayısı) (Değişik R.G – 15.02.2013-28560) Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kuramımdan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç).

5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

6- (Mülga R.G – 30.05.2013-28662)

7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.

b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.

c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. 

ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

9- (Ekli: RG-21.08.2020-31220) Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.

10- (Ekli: RG-21.08.2020-31220) Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- (Ekli: RG-21.08.2020-31220) Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m3 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

2- (Değişik R.G – 13.10.2012-28440) Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.

3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.

4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.

5-  Sinema salonu yatırımları.

6- (Ekli: RG-21.08.2020-31220) Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).

8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

9-   Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

12- (Değişik: 28.04.2018 R.G-30405) Lokanta, kafeterya, eğlence yeri, günübirlik tesis (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal kür tesisi ve yüzme havuzu yatırımları.

13- Yat ithali yatırımları.

14- Taşıt kiralama yatırımları.

15- Halı yıkama yatırımları.

16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.

18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

II – TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında  asgari 150 büyükbaş. 

2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

3- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.

4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.

5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.

B.  İMALAT SANAYİ  

1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.

2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.  

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, (Değişik: 28.02.2019.30700 RG-798 Karar Sayısı) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla,  teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

3-     Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. 

4-     Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. 

5-     Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.  Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez. 

8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır.   Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez. 

9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.

12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır. 

13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

 

İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI 

EK-2B

İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI 

(Değişik: RG-21.08.2020-31220)

bölge

İL ADI

bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaraları

1. BÖLGE

 

ANKARA

1

2

3

4

5

8

9

10

11

14

22

27

30

32

33

34

35

36

37

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

ANTALYA

1

2

3

4

6

9

10

11

13

14

15

24

27

30

32

33

34

35

37

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

BURSA

1

2

3

4

5

6

9

ıo

11

14

20

27

29

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

48

47

48

50

 

 

 

ESKİŞEHİR

1

2

3

4

5

9

10

11

14

20

27

29

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 

İSTANBUL

7

14

31

32

34

35

37

42

45

46

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR

1

2

3

4

5

8

9

10

11

23

27

30

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

KOCAELİ

1

2

3

4

5

9

10

11

17

21

27

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

MUĞLA

1

2

3

4

5

9

10

11

20

27

30

32

33

34

35

38

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 

 

TEKİRDAĞ

1

2

3

4

5

6

9

10

11

14

20

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

bölge

İL ADI

bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaraları

2. bölge

AYDIN

1

2

3

4

5

9

10

11

20

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

BALIKESİR

1

2

3

4

5

6

9

10

11

16

20

27

28

30

32

33

34

35

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

BİLECİK

1

2

3

4

5

9

10

11

14

20

27

28

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

BOLU

1

2

3

4

5

6

9

10

11

21

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

ÇANAKKALE (BOZCAADA VE GÖKCEADA İLÇELERİ HARİÇ)

1

2

3

4

5

9

10

11

20

27

28

30

32

33

34

35

39

41

42

43

44

45

46

48

49

50

 

 

 

 

 

 

DENİZLİ

1

2

3

4

5

6

9

10

11

20

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

48

47

48

50

 

 

 

EDİRNE

1

2

3

4

5

9

10

11

14

20

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

İSPARTA

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

24

27

28

30

32

33

34

35

36

37

39

41

42

43

44

45

48 

50

 

KARABÜK

1

2

3

4

5

8

9

10

11

20

27

28

30

32

33

34

35

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

KAYSERİ

1

2

3

4

5

9

10

11

20

27

28

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

 

KIRKLARELİ

1

2

3

4

5

9

10

11

14

20

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

48

47

48

50

 

 

 

KONYA

1

2

3

4

5

8

9

10

11

24

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

48

49

50

 

 

 

MANİSA

1

2

3

4

5

9

10

11

14

20

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

 

SAKARYA

1

2

3

4

5

9

10

11

21

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

YALOVA

1

2

3

4

5

9

10

11

21

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

bölge

İL ADI

bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaraları

3. bölge

ADANA

1

2

3

4

5

8

9

10

11

20

27

28

30

32

33

34

35

36

37

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

BURDUR

1

2

3

4

5

8

9

10

11

13

14

15

24

27

28

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

DÜZCE

1

2

3

4

5

9

10

11

19

21

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

GAZİANTEP

1

2

3

4

5

8

9

10

11

18

27

28

30

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

KARAMAN

1

2

3

4

5

8

9

10

11

24

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

KIRIKKALE

1

2

3

4

5

9

10

11

17

19

26

27

28

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

KÜTAHYA

1

2

3

4

5

9

10

11

14

19

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 

MERSİN

1

2

3

4

5

8

9

10

11

20

27

28

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

 

SAMSUN

1

2

3

4

5

8

9

10

11

14

20

27

28

30

32

33

34

35

36

37

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

TRABZON

1

2

3

4

5

8

9

10

11

14

25

27

28

30

32

33

34

35

37

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

RİZE

1

2

3

4

5

8

9

10

11

14

19

25

27

28

30

32

33

34

35

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

UŞAK

1

2

3

4

5

6

9

10

11

14

20

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

ZONGULDAK

1

2

3

4

5

8

9

10

11

20

27

28

30

32

33

34

35

36

39

41