Ek- 7 

Toprak Koruma Projesi Dispozisyonu

KAPAK 

PROJE ONAY BÖLÜMÜ

PROJENİN ADI: 

YATIRIMCININ ADI VE ADRESİ: 

HAZIRLANDIĞI İL VE TARİH: 

PROJEYİ HAZIRLAYANLAR: (Toprak Koruma Projesi, en az bir uzman ziraat mühendisi sorumluluğunda ilgili mühendislerce hazırlanır.) 

PROJEYİ İNCELEYENLER: (Tarımsal etüt raporunu hazırlayan teknik elemanlar tarafından incelenir.) 

PROJEYİ ONAYLAYAN: Vali veya Vali adına Vali Yardımcısı tarafından onaylanır. 

BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

a) Projenin Amacı: Tarımsal veya tarım dışı amaçla kullanılması talep edilen arazinin çevresinde yapılan tarımsal faaliyetlere muhtemel zararlarının önlenmesi ve doğal dokunun korunması amacı ile alınması gereken tedbirleri içerir. 

b) Projenin uygulama yeri ve alanı: İl, ilçe, köy veya belde, mevkii, pafta, ada ve parsel no, proje alanı, proje için seçilen yerin koordinatları 

c) Talep sahibi ve talep konusu: Burada talep sahibi ve talep edilen arazinin hangi amaçla kullanılmak istendiği ve kapasitesi belirtilecek. 

BÖLÜM 2: MEVCUT DURUM TESPİTİ: 

Proje alanının ve talep edilen tarımsal veya tarım dışı faaliyet nedeniyle etkilenmesi muhtemel olan arazinin özellikleri: 1/10000 veya daha büyük ölçekli haritalar (imar planları, çevre düzeni planları ve nazım imar planlarında 1/25000 ölçekli haritalar) ile aşağıda yer alan teknik özellikler hazırlanan proje içerisinde yer alacaktır. 

-İklim ve hidroloji 

– Jeolojik ve hidrolojik özellikler, 

-Toprak özellikleri ( tesirli toprak derinliği, toprak bünyesi, erozyon, arazi eğimi, fizyoğrafya, topoğrafya, vb.) 

– Toprak oluşumu( ordo, alt ordo ve büyük toprak grubu şeklinde ) 

-Tarımsal üretimi kısıtlayıcı faktörler 

-Talep edilen arazinin ve çevre arazilerin kullanım şekli (sulama durumu, arazide tarımı yapılan bitkiler vb.) 

-Kültür varlığı ve sit özellikleri,

Talep edilen alan ile çevre araziler 1/25000 veya daha büyük ölçekli topoğrafik haritada gösterilecektir. 

BÖLÜM 3: PROJE İHTİYACI VE GEREKÇELERİ 

a) Faaliyet Özellikleri: Talep edilen faaliyetin içerdiği anlatılacaktır. (Kazı, dolgu) 

b) Proje İhtiyacı Gerekçeleri: Talep edilen tarımsal veya tarım dışı faaliyetin çevreye verebileceği muhtemel zararların belirlenmesi. Yapılması planlanan faaliyetin atmosfere, yer altı sularına, toprağa ve ekolojik çevreye vermesi muhtemel zararlar. 

BÖLÜM 4: PROJE DETAYI: 

a) Koruma Tedbirleri: Talebin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin azaltılması için alınacak önlemler: 

Bitkisel Tedbirler: 

-Yüzey otlandırması 

-Ağaç sırası 

Kültürel Tedbirler: 

– Koruma bandı bırakılması: 

-Beton duvar ve tel çit 

-İstinad duvarı yapılması: 

-File-pere çekilmesi 

-Toprak kaldırılması 

-İnşaat alanı 

-Yüzey suyu toplama kanalları ve havuzu 

-Fosseptik çukuru vb. tedbirleri içerir. 

b) Projenin Süresi: 

-Proje için iş planı 

BÖLÜM 5: SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tarımsal veya tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarından kaynaklanan arazi bozulmalarının ve çevreye vereceği olası kirlenmelerin önlenmesi amacıyla hazırlanan bu proje tarım alanlarının korunmasında son derece önemli olacaktır. 

Bu bölümde projenin genel bir değerlendirmesi yapılır. Proje alanında belli aralıklarla kontroller yapılarak uygulama takip edilmeli ve yeni gelişen şartlar göre yeni tedbirlerin alınması uygulayıcıdan istenecektir. Örneğin istasyon ile ilgili yapılması gereken ekstra inşaat varsa veya suyun doğrudan deşarj edilmemesi gibi. 

EKLER: -DİĞER:(Tapu Kayıtları, Özgeçmişler, Diplomalar, Oda Sicil Kayıtları vb.) 

-HARİTALAR: (1/25000 veya daha büyük ölçekli topoğrafik harita, proje köşe koordinatlarını içeren kroki, jeolojik harita, toprak haritası, fiziki haritalar, arazi fotoğrafları)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s