27 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete     Sayı: 31137

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2572

Ekli “İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına. 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 

(1) Bu Karar, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip olan ve ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek iç piyasada tüketilmek üzere satan yetiştiricilerin, 1 yıl süreyle desteklenerek su ürünleri piyasasının düzenlenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenmiş su ürünleri için iç tüketimi artırma desteği

MADDE 2- 

(1) Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı, su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve ürünlerini Bakanlıkça onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek sadece iç piyasada tüketilmek üzere zincir marketlere satan üreticilere doğrudan aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteği

(TL/kg)

1

İşlenmiş su ürünleri için iç tüketimi artırma desteği

100.000 kg’a kadar (100.000 kg dâhil)

2,00 TL

(2) Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği azami miktar yılda 100.000 kg ile sınırlıdır.

Kesinti oranı

MADDE 3- 

(1) Üreticilerin hak ettikleri destek ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, % 1 oranında Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine kesinti yapılır ve kalan miktar hesaplarına ödenir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 4- 

(1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, hizmetlerinden dolayı üreticilere ödenen destekleme tutarının % 0,2’si kadar komisyon ödenir.

(3) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- 

(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve hazırladıktan belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararda belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6- 

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- 

(1) Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- 

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakam yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s