(Son Başvuru Tarihi Uzatıldı) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 2022-2023 BAŞVURU DÖNEMİ

Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Başvurular Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/5/2023; diğer illerde ise 28/2/2023 tarihi saat 23:59’da sonra erecektir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

2022-2023 BAŞVURU DÖNEMİ

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 13 –

(1) (Değişik: RG-21/1/2022-31726) Ekonomik yatırım konularında  hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddede belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) 7.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) 5.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) 4.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

(2) Hibeye esas proje tutarı alt limiti (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) 1.000.001 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

(4) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(5) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

(6) Program kapsamında küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

(7) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

(8) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

BAŞVURU ZAMANI

a)         Başvurular 09/12/2022 tarihinde başlayıp Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/5/2023; diğer illerde ise 28/2/2023 tarihi saat 23:59’da sonra erecektir.

YATIRIM KONULARI

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması

a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

1. Başvurular için konu kodu TÜİ-A olmalıdır.

2. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3. Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması konularının tamamını içeren tesisin inşası ile makine ve ekipman alımı bir bütün olarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

4. Destek kapsamında olan tıbbi aromatik bitkiler: Adaçayı, alıç, aloe vera, altın otu, anason, aronya, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çobançantası, çörekotu, çöven, dağ çayı, defne, dereotu, devedikeni, domuz turpu, ebegümeci, ekinezya, eşek hıyarı, fesleğen, geven, goji berry, göl soğanı, gümüş düğme, hardal, haşhaş, hatmi, hint yağı, hodan, hünnap, ıhlamur, ısırgan otu, kapari/kebere, karaasma, karabuğday, karahindiba, kekik, kırmızı biber, kısa mahmut, kimyon, kişniş, kuşburnu, kuzukulağı, lavanta, maydanoz, mayıs papatyası, melek otu, Meryem ana, mersin, meyankökü, nane, nezle otu, oğul otu, öksürük otu, pelin, pire otu, rezene, safran, salep, sarı kantaron, sarımsak, sumak, şerbetçiotu, şeker otu, şevketi bostan, üzerlik otu, vanilya, yaban mersini, yağ gülü, yüksükotu, zencefil ve zerdeçaldır.

a. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

1.         Başvurular için konu kodu TÜİ-B olmalıdır.

2.         Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Meyve ve/veya sebze kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

4.         Kabuk kırılma işlemine tabi tutulmuş sert kabuklu meyveler hariç ekonomik yatırım konularında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar ile yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

5.         Zeytinyağı konusunda;

a)         Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda yapılması planlanan tesisin, iki fazlı sistem üretim prosesini içermesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atık Suların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar konulu 2015/10 sayılı genelgesindeki hususlara uygun olması ön koşuldur.

b)         İki fazlı tesisler için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular ya da üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

6.         Un ve yem konularında; kapasite artırımı için depolama tesisi [çelik silo (konik/düz)] yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusu yapılabilir.

7.         Kütlü pamuk konusunda; sadece kütlü pamuğu lif ve çiğit olarak ayırarak çırçırlama işini yapan makinelerle çırçır randımanının yükseltilmesi amacına yönelik teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje sunulabilecektir.

8.         Çayın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar’da yer alan illerdeki başvurular kabul edilir.

9.         Fındığın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece 13/10/2009 tarihli ve 2009/15531 sayılı Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar kapsamında yer alan illerdeki başvurular kabul edilir.

b.         Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

1.         Konu kodu TÜİ-C olmalıdır.

2.         Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Hibeden faydalanan yatırımcılar nihai ödeme için talepte bulunduklarında; proje sonucu yapılan tesis, yürürlükte olan mevzuat ve/veya sözleşme sonrası yayımlanmış mevzuatla [5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu (Süt toplama merkezleri hariç), 25902 sayılı ve 10/8/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 27/12/2011 ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği] uyumlu olmalıdır.

4.         Yatırımcılar mevcut işletmeleri için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuruda bulunmuşlarsa yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak hazırlanmış mevcut belgelerini veri giriş sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

5.         Bu konu başlığı altında ayrıca aşağıdaki konular da yer alır:

c.1.      Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretimine yönelik yatırımlar

1.         Sunulacak proje; sadece kırmızı etin, sadece kanatlı etinin veya kanatlı ve kırmızı etin birlikte işlendiği, parçalandığı, paketlendiği ve depolandığı tesisi içerebilir.

2.         Sunulan projede parçalama tesisi; kırmızı et için en az 0,5 ton/gün en fazla 10 ton/gün; kanatlı eti için en az 0,5 ton/gün en fazla 5 ton/gün kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır veya başvuru sahibi, sunduğu proje kapsamında belirtilen bu kapasite limitlerine nihai rapor aşamasında ulaşacağını taahhüt etmelidir.

3.         Sunulan projede et işleme konusunda; ısıl işlem, fermentasyon, tütsüleme, tuzlama, kürleme, emülsifiye etme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonlarının ilk ürüne uygulanması gerekmektedir.

c.2.      Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1.         Yeni veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen tesisin kurulması için inşaat işleri ile su ürünlerinin taze, soğuk/donmuş muhafazası ve/veya şoklanması için, kesme, iç organ alma, pul kazıma, yıkama, sınıflandırma, kalibrasyon/boylama, temizleme/ayıklama sistemleri için, işleme amacına (konserveleme, tütsüleme/fümeleme, salamura etme, filetolama) yönelik sistemler ile tartma, ambalajlama, paketleme, vakum paketleme ve etiketleme sistemleri için gerekli makine ve ekipman alımı hibe desteği kapsamındadır.

2.         Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip tesisler hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Gıda amaçlı kullanılmayan su ürünleri ile ilgili yatırım başvuruları kabul edilmez.

4.         Hamsi, alabalık, levrek ve çipura için; balık unu ve yağı üretimi, dondurma, tütsüleme ve tuzlama, taze muhafaza ve soğutma işlemleri, marinat yapacak tesisler ile surimi, deniz salyangozu, midye ve kurbağa bacağı gibi ürünleri işleyen tesisler için başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

c.3.      Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri ile küçükbaş hayvanların yapağılarının işlenmesine yönelik yatırımlar

1.         Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların derileri ile yapağılarının işlenmesine yönelik proje başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.         Deri işleme için yapılacak proje başvuruları, yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş (pikle deri ve kromlu deri ürünler hariç) derilerin, tuzlu yaş veya kuru (hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham olarak işlendiği yatırım tesislerini kapsamaktadır.

c.4.      Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

c.4.1.   Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1.         İşletmeler yatırımın sonunda en az 10 ton/gün kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

2.         Mevcut işletmede üretim sırasında oluşan peynir altı suyunun süt ürünü olarak değerlendirilerek ekonomik değerinin artırılması için yapılacak proje başvuruları da kabul edilecektir.

c.4.2.   Süt Toplama Merkezleri

1.         Yeni tesis ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.         Hem mevcut bir süt işleme tesisi olan yatırımcılar hem de mevcut işletmesi olmadığı halde sadece süt toplama merkezleri kuracak olan yatırımcılar proje başvurusunda bulunabilirler.

3.         Başvuru sahiplerinin mevcut süt işleme tesisi için kuracakları süt toplama merkezinin/merkezlerinin toplam kapasitesi mevcut işletmenin kapasite/ekspertiz raporunda belirtilen günlük süt işleme kapasitesinden fazla olamaz.

4.         Süt toplama merkezlerinde çiğ sütün toplanması, süzülmesi, soğutulması ve uygun şartlar altında depolanması ön koşuldur.

5.         Çiğ süt toplamada kullanılan tankların en az 1000 L/gün kapasitede olması, yeni olması, otomatik temizleme sistemine sahip olması, sıcak su kaynağının sağlanması, süt kamyonuna süt transferini sağlamak için entegre olmuş süt pompasına sahip olması ve tankların yüzeylerinin, “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” hükümlerine uygun, bakımlı, kolay temizlenebilir, gerektiğinde dezenfekte edilebilir olması gerekir.

6.         Sütün taşınması için kullanılan araçlara soğutma sistemi kurularak frigorifik araca dönüştürülmesi destek kapsamındadır.

7.         Çiğ süt toplamada kullanılan tesisin yeri/yerleri ile tankın konacağı parselin/parsellerin mülkiyeti proje sahibine ait olmalı veya başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yıllık noter onaylı kira sözleşmesi bulunmalı ve başvuru sahipleri bu belgeleri başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklemelidirler. Elektrik ve su tesisatları abonelikleri başvuru sahibi adına olmalıdır.

8.         Birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklerince yapılacak başvurularda parsel ve abonelikler ortaklarının/üyelerinin adına kayıtlı olabilir. Bu takdirde ortakların ve/veya üyelerin tesisin kendi adlarına kayıtlı parselde kurulmasına, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süresince faaliyet göstermesine ve aboneliklerle ilgi tüm harcamaların kendilerince karşılanacağına dair rızalarının olduğu noter onaylı muvafakatname hibe sözleşmesi aşamasında il müdürlüğüne sunulmalıdır.

9.         Mevcut faal işletmeler için yapılacak başvurularda, projelendirilecek süt toplama tesisi/tesisleri, işletmenin bulunduğu il sınırları içinde olmalıdır. Tüzel kişi başvurularında, tüzel kişiliğin ana sözleşmesi ve/veya tüzüklerinde bu faaliyet alanı belirtilmiş olmalıdır.

c.5.      Arı ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

1.         Arı ürünlerinin (bal, polen, arı sütü, propolis vb.) işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.         Arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, mevcut ve faal olan işletmeler, başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında istenen belgelere sahip olmalıdır. Yeni işletmeler ise bu belgeleri nihai ödeme talebi sırasında sunmalıdır.

ç. Tarımsal ürünlerin depolanması

1.         Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis ile yenilenebilir enerji ve/veya soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydıyla teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.         Niteliği yeni tesis olan başvurularda konu kodu TÜİ-Ç olmalıdır.

3.         Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez. 

       ç.1. Çelik silo

1.         Mevcut bir tesisin bir ünitesi olarak yapılacak çelik silo başvurularında;

a)         Yatırımın niteliği kapasite artırımı ya da teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon; konu kodu ise TÜİ-B olmalıdır.

b)         Mevcut tesise ait yapı kullanım izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu çelik silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatı başvuru aşamasında sunulmalıdır.

ç.2. Soğuk hava deposu

1.         Tarımsal amaçlı birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri tarafından yapılan başvurular hariç, soğuk hava depolarında depolama alanı en az 750 m2 veya depolama hacmi en az 4500 m3 ve en fazla 10.000 m3 olmalıdır.

2.         Soğuk hava deposu, mevcut bir tesisin bir ünitesi olarak yapılıyor ise; yenilenebilir enerji ve/veya soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydı ile yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon; konu kodu ise bitkisel ürün işleyen tesisler için TÜİ-B, hayvansal ürün işleyen tesisler için TÜİ-C olmalıdır.

4.2.2.   Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a.         Modern seralar

1.         İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern yeni seralar; iklime bağlı çevre koşulları denetlenerek içerisinde kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarının ekonomik olarak üretilmesi, yetiştirilmesi, sergilenmesi ve korunmasını olanaklı kılan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulları sağlamayı ve yıl boyunca üretim yapmayı amaçlayan, üzeri ışık geçirebilen bir malzeme ile kaplı, içinde hareket edilebilen, iklimlendirme (ısıtma- soğutma-sisleme vb.) ve sulama sistemine sahip modern örtü altı ünitelerini içeren tarımsal yapılardır.

2.         Bu kapsamda, iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemini de içeren yeni tesis niteliğinde modern seraların yapımı ya da teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde iklimlendirme, sulama ve/veya gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.

3.         Modern sera konusunda yapılacak başvurular en az 3 (üç) dekar olacak şekilde projelendirilmelidir.

4.         Sera başvurularında; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

5.         Mevcut seraların sadece enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde hibe başvuru formunda yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, konu kodu ise YEÜ olmalıdır. Yenilenebilir enerji ile birlikte sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme sistemlerinin veya bu sistemlerden eksik olanın da bütçelendirilmesi halinde konu kodu TÜY-A olmalıdır.

6.         Yenilenebilir enerji kullanılan seralar;

a)         Yeni sera projesi başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

            Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur.

b)         Tesis/proje, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.

ç) Yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda, teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda güneş enerjisi panelleri komşu parselde yer alabilir. Bu durumda enerji nakil hattı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

c)         Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. %110 oranının üzerinde kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

d)         Başvuru sahipleri için lisanssız elektrik üretimi yatırımlarında yapılması gereken ilk iş; bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınmasıdır. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, hibe sözleşmesi aşamasında; bağlantı ve sistem kullanım anlaşması nihai raporda sunulmalıdır (Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu; ilgili dağıtım şirketinin teknik değerlendirme sonucu projeye olumlu görüş vermesidir. Bu mektupta bağlantı noktası, hat mesafesi ve hattın türü gibi maliyet ve bütçe belirleyecek bilgiler yer almaktadır.)

e)         Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise bu kaynakların seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

7.         Modern sera başvurularında yeni tesisler için hibe kapsamında kabul edilecek dekar başı maliyet;

         Topraklı seralarda en fazla 345.000 TL/daa

         Topraksız seralarda en fazla 405.000 TL/daa

         Topraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 465.000 TL/daa

         Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 525.000 TL/daa olmalıdır.

8.         Dekar başı maliyet; sadece YEÜ ya da sadece sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme konularında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon yapılması durumunda dekar başı maliyetlerin %45’ini; hem YEÜ hem de sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme konularında %60’ını; serada eksik olan sulama, gübreleme ve havalandırma ekipmanlarından her biri için %15’ini aşamaz.

9.         Modern seralarda yeni tesis kapsamında yapılacak yatırımlarda yenilenebilir enerji üretim ünitesinin projelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak yenilenebilir enerji üretimi de projelendirilmiş ise hibeye esas proje tutarı başvuru yılı için belirlenen üst limit içinde kalmak kaydı ile yenilenebilir enerji ünitesinin maliyeti, dekar başına maliyetlerin en fazla %45’ine kadar bütçelendirilebilir.

10.       10/7/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskân dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.”

Bu madde kapsamındaki tarımsal amaçlı seralarda ruhsat şartı aranmayacaktır.

11.       Mevcut faal bir serada gerçekleştirilecek projelerde seranın örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belgenin başvuru aşamasında veri giriş sitemine yüklenmesi gerekmektedir. Niteliği yeni tesis olan başvurularda ise seranın nihai rapor aşamasında örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

12.       Yatırımın niteliğine bakılmaksızın nihai rapor aşamasında seranın yürürlükte olan ulusal mevzuat hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

b.         Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-B olur.

2.         Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         İşletmede sızdırmaz bir depoya yer verilmelidir. Depo hacmi hesaplanırken 11/2/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (Tebliğ No: 2016/46) ekinde yer alan veriler dikkate alınacaktır.

4.         İşletmede üretilen gübrenin tamamı Bakanlık onaylı biyogaz-kompost ya da gübre işleme teknolojisine sahip herhangi bir biyogaz tesisine verilebilir. Ancak işletmenin söz konusu tesisle imzaladığı sözleşmeyi il müdürlüğüne sunması gerekmektedir. Bu durumda, işletme kapasitesine uygun olarak en az 1 (bir) aylık gübreyi depolayacak kapasitede depo yapılması zorunludur.

5.         Gübre çukuru hesabında işletmenin mimari projede belirtilen kurulu kapasitede barındıracağı toplam hayvan sayısı esas alınır. Gübre çukuru hacmi; işletmedeki ön gübre çukuru, sıvı gübre çukuru (varsa) ve katı gübre çukur hacimlerinin toplamını ifade eder.

6.         Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

b.1.      Etçi ve Sütçü Damızlık Hayvan (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması

1.         Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapor aşamasında edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %50’sinden az olamaz. Var olan hayvan sayısı bilgisi ve taahhütname başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenir.

2.         İzleme süresi sonunda başvuru aşamasında taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. İl proje yürütme birimi tarafından yapılacak son kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.

3.         Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında sunulan projelerde ek olarak kesimhane bulunamaz, bu şekilde projelendirilmiş yatırım başvuruları reddedilir.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği konusunda yapılacak sabit yatırım başvuru kriterleri

1.         Projede yer alan tesis, süt veya et sığırı yetiştiriciliği ile damızlık manda yetiştiriciliği (süt mandası) için en az 51 baş kapasiteli olmalıdır.

2.         Mevcut ahırda sadece sabit süt sağım ünitesi ve diğer ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde hibe başvurusu yapılabilir.

3.         Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında sürü projeksiyonunun yer alması zorunludur. Sürü projeksiyonu, sunulan proje için taahhüt sayılır.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu alanlar

1.         Anaç/Sağmal Hayvan Bölmesi: Yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç duraklı veya duraksız sistemde, beher hayvan başına net 7-10 m² aralığında yaşam alanı planlanmalıdır. Proje içeriğinde yer verilmek koşuluyla, beher hayvan başına en fazla 10 m² gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.

2.         Sağımhane: Sütçü damızlık işletmelerde 25-50 sağmal hayvan için 2×3 ile 2×5 arası; 51- 75 sağmal hayvan için 2×4 ile 2×6 arası; 76-120 sağmal hayvan için 2×5 ile 2×8 arası süt sağım üniteli sağımhane planlanmalıdır. Kapasiteye uygun olarak süt soğutma ve depolama alanı da planlanmalıdır.

3.         Doğumhane: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 25 sağmal hayvan başına 16-20 m² aralığında alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.

4.         Revir: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 50 hayvan başına 16-20 m² aralığında alan olacak şekilde revir planlanmalıdır.

5.         Buzağı bölmesi veya kulübeleri için sağmal inek sayısının en fazla %20 oranı gözetilerek buzağı başına 2-3 m² aralığında alan planlanmalıdır.

6.         Genç hayvan bölmeleri toplam alanı anaç hayvanlar için ayrılan alanın en az %60’ı kadar olmalıdır. Aynı oranda gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.

7.         Kapalı ahırlarda pencere alanları ve havalandırma bacaları: Kapalı ahırlarda taban alanının en az %5’i oranında pencere planlanmalıdır. İşletme çatısında ahır taban alanının en az %1’i oranında havalandırma bacaları/boşlukları planlanmalıdır.

8.         İşletmenin ana giriş kapısında ve ahırların girişinde dezenfeksiyon alanı (çukuru bulunmalıdır.

9.         Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu olmalıdır. Kaba yem depoları sundurma olarak da projelendirilebilir.

10.       Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilmelidir.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar

1. Silaj çukuru, buzağı bakım ünitesi hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan alanlardır.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu ekipmanlar

1.         Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı, gübre pompası.

2.         Süt üretimi için; bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, süt soğutma ve depolama tankı (Sütü en az 2 gün depolayacak kapasitede olacaktır).

3.         Sürü yönetimi için; başvuru aşamasında taahhüt edilen hayvan varlığı üzerinden belirlenen kapasiteyle orantılı; mastitis tespit cihazı, kızgınlık tespit sistemi, ineklerde doğum takip sistemi, üreme ve tohumlama takibi, muayene, aşı ve tedavi işlemleri, süt takibi sistemleri.

4.         Yem üretimi için; yem karma (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı).

5.         Otomatik suluk.

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

1. Hayvan bakım aracı (travay), padok, gübre seperatörü, sıvı gübre tankeri, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), balya makinesi ve silaj makinesi, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, kantar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar dışında projede yer alan makine ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

b.2.      Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru Kriterleri

1.         Yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

2.         Projede yer alan tesis en az 51 baş kapasiteli olmalıdır.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar

1.         Büyükbaş besi ahırı projelerinde besilik beher hayvan başına net 6-9 m² aralığında alan planlanmalıdır. Proje içeriğinde yer verilmek koşuluyla, beher hayvan başına en fazla 9 m² gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.

2.         Büyükbaş besi işletmelerinde her 51 hayvan başına 16-20 m² aralığında revir planlanmalıdır.

3.         İşletmenin ana giriş kapısında ve ahırların girişinde dezenfeksiyon alanı (çukuru) bulunmalıdır.

4.         Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu (sundurma tarzı) bulunmalıdır.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar

1.         Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı ve gübre pompası.

2.         Yem üretimi için; yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı).

3.         Otomatik suluk.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

1.         Hayvan bakım aracı (travay), padok, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), gübre seperatörü, balya makinesi, silaj makinesi, kantar, sıvı gübre tankeri, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi zorunlu olmayan ekipmanlardır.

2.         Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

c.         Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

1.         Konu kodu TÜY-C olmalıdır.

2.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında et ve süt üretimi konusunda koyun/keçi yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe kapsamında değerlendirilir.

3.         Küçükbaş hayvanlar için; sabit yatırım projelerindeki et/süt koyunculuğu ile et/süt keçiciliği tesisleri en az 75 baş kapasiteli olacak şekilde planlanmalıdır.

4.         Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi yetiştiriciliği aynı tesiste projelendirilebilir.

5.         Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almalıdır. Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapor aşamasında edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %40’ından az olamaz. Var olan hayvan sayısı ve taahhütname başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenir.

6.         İzleme süresi sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. Son yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.

7.         Mevcut ağılda, sadece ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilir.

8.         Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar

1.         Koyun ve keçi ağılı projelerinde; yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç beher hayvan başına en az 2 m2, en fazla 3 m2 alan, her 10 hayvan başına en az 2,5 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi, her 50 hayvan başına en az 2 m² alan düşecek şekilde revir bölmesi, koyun/keçi için ayrılan alanın en az %60’ı kadar kuzu/oğlak bölmesi ve işletme veya ağıl girişlerinde dezenfeksiyon alanı planlanmalıdır. Entansif küçükbaş hayvancılık tesislerinde gerek görülürse, yaşam alanı kadar da gezinti alanı projelendirilebilir.

2.         Kapasitesi 500 baştan büyük olan başvurularda yıkama ünitesi planlanması zorunlu olup daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar

1. Yem deposu (üstü kapalı), gübre çukuru, yem deposu soğutma sistem odası ve kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında yıkama ünitesi yapımı isteğe bağlı olup zorunlu olmayan alanlardır.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar

1. Kapasitesi 500 baştan büyük olan proje başvurularında; otomatik suluk, mobil/sabit süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı zorunlu ekipmanlar olup bu ekipmanlar, daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

1. Gübre sıyırıcı, gübre karıştırıcı, gübre pompası, süt soğutma ve depolama tankı (sütü en az iki gün depolayacak kapasitede), yemlik, kantar, yem kırma-ezme makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, koyun kırkma makinesi ile kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında; otomatik suluk, süt soğutma tankı ve mobil/sabit süt sağım ünitesi zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine-ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

ç. Kanatlı yetiştiriciliği

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-Ç olmalıdır.

2.         Tarımsal işletmelerin kapasitesi;

a) 1.000-15.000 hindi/dönem,

b) 350-3000 kaz/dönem

büyüklüğünde olacaktır. Belirtilen kapasiteler dışında projelendirilmiş başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

3.         Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik başvurularda:

a)         81 ilde faal işlemeler için [5.000-100.000 yumurta tavukçuluğu ve broyler (tavuk)/dönem dahil] teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki YEÜ başvuruları,

b)         81 ilde faal işletmeler için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yumurta paketleme tesisi başvuruları,

c)         Hindi ve kaz yetiştiriciliği için; 81 ilde yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular,

d)         Broyler yetiştiriciliği için sadece Adana, Adıyaman, Bingöl, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye illerimizde yeni tesis niteliğindeki başvurular, hibe kapsamında değerlendirilecektir.

4.         Tavuk, hindi ve kaz yetiştiriciliğinde damızlık yumurta ve/veya yumurta üretimine hibe desteği verilmemektedir.

d.         Kültür mantarı üretimi

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-D olmalıdır.

2.         Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.

4.         Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak mevcut bir mantar üretim tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuruda bulunulabilir.

5.         Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlarda;

a)         İnşaat giderleri,

b)         Ranza sistemi,

c)         Isıtma ve soğutma için yüksek watt gücüne sahip klimalar, ç) Havalandırma fanları,

d)         Soğutma ve nemlendirmeyi sağlayan petekler,

e)         Sisleme makinesi,

f)          Zaman ayarlı aydınlatma sağlayan elektrik ünitesi,

g)         Su basımı için su motor ve pompa düzeneği,

ğ) Termometre ve kompost ölçümünü sağlayan çubuk termometre cihazları,

h)         Sabit raflar,

ı) Paketleme ünitesi,

i)          Tartım için dijital kantar

hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

e.         Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-E olmalıdır.

f.          Kanatlı kesimhaneleri

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-F olmalıdır.

2.         Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki proje uygulamalarının sonunda, kanatlı kesimhanelerinin saatte en az 1.000 en fazla 5.000 tavuk veya saatte en az 100 en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesine, tesis parçalama ünitesi içeriyorsa en az 0,5 ton/gün en fazla 5 ton/gün kurulu parçalama kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

4.         Faal kanatlı kesimhanelerinin parçalama ve paketleme ünitesi için proje başvurusunda bulunulabilir. Bu durumda konu kodu TÜİ-C (Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması) olmalıdır. Sunulan projeler, sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile depolama ünitelerini içermelidir.

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlara İlişkin Özel Hususlar

a)         Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların etlerinin işlenmesinde hammadde karkas ettir.

b)         Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve örtü altı yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında yapılacak tesislerin; Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde (Tebliğ No: 2016/46) yer alan kapasite ve yapım standartlarına; ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 9/7/2015 tarihli ve 24239 sayılı yazı ile il müdürlüklerine gönderilen 2015/13 No.lu talimatta belirtilen ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerin biyogüvenlik talimatına uygun olması gerekmektedir.

c)         Sunulan projelerde; kasaplık kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimini takiben etlerin ve sakatatların içerisinde muhafaza edileceği, üretim kapasitesiyle orantılı soğuk hava deposu ve/veya şoklama ünitesinin bulunması zorunludur.

ç) Projede, yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposu bulunuyorsa, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde söz konusu depo hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

a)         Bu başvurularda konu kodu YEÜ olmalıdır.

b)         Tebliğ’de yer alan yatırım konularıyla uygunluk gösteren işletmeler, tesisin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapabilirler.

c)         Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında; yenilenebilir enerji üretimi, tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Elde edilen enerjinin, tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

ç) Yenilenebilir enerji üretiminde %51 kurulu güç; mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri üzerinden hesaplanır.

d)         Elde edilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.

e)         Tebliğ’de yer alan yatırım konularında yenilenebilir enerji kaynağının da bütçelendirildiği yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapıldığında söz konusu konunun kodu seçilmelidir. Yenilenebilenebilir enerjinin tek başına projelendirilmesi halinde ise konu kodu YEÜ olmalıdır.

f)          Rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyogaz enerjileri dışında ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

g)         Yenilenebilir enerji ile ilgili Tebliğ ve bu uygulama esaslarında belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır.

1)         Başvuruya esas projenin bir ünitesi yenilenebilir enerji üretimi ünitesi ise uygulamanın herhangi bir aşamasında, mücbir sebepler kapsamında projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî belgelerle ispat edilmesi halinde yenilenebilir enerji üretimi ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2)         Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’inin altına düşmesi ve bu durumun da ilgili kurumdan alınacak resmi belgelerle ispat edilmesi halinde, gerekçeleriyle birlikte tespit tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yatırımcının talep etmesi, il müdürlüğünün mevzuata uyarlığını inceleyerek il proje yürütme biriminin uygun rapor düzenlemesi ve il müdürünün raporu onaylaması halinde gerekli belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de talebin mevzuata uyarlığını tespit ederek uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.

ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise;

1)         Seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir. Tesiste elektrik enerjisi üretilecekse, yıllık enerji ihtiyacının %110’unun üzerinde kalan kısmı ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

2)         Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Kiralama süresi başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yılı kapsamalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.

3)         Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj sonrası pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir. Jeotermal kuyunun farklı parselde olması durumunda isale hattına hibe desteği ödenmez.

Modern sera konusunda yenilenebilir enerji üretiminin projelendirilmesi halinde; modern sera başlığı altında verilen kısıtlar geçerlidir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

a)         Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

b)         Sadece kuluçkahane yapımı da hibe kapsamında değerlendirilecektir.

c)         Denizlerde yetiştiricilik konusunda yapılacak proje başvurularında;

1)         Konu kodu SÜİ-A olmalıdır.

2)         Bu yatırımlar; istiridye, midye ve alabalık türleri üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsamaktadır.

3)         Denizlerde ve kapalı sistemlerde yetiştiricilik konusundaki proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasitesi; en az 500 en fazla 1.000 ton/yıl olmalıdır. Midye yetiştiriciliği için bu kapasite en az 500 en fazla 4.000 ton/yıldır.

ç) İç sularda yetiştiricilik konularında yapılacak proje başvurularında;

1)         Konu kodu SÜİ-B olmalıdır.

2)         Bu yatırımlar; iç sularda alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları ve balıkçı barınaklarını kapsamaktadır.

3)         İç sulardaki yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasitesi; en az 25 en fazla 500 ton/yıl olmalıdır.

d)         Destekleme kapsamında yapılacak üretimin midye yetiştiriciliği hariç entansif (tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiricilik) olması gerekmektedir.

e)         Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan sular için filtrasyon ekipmanları, oksijenlendirme sistemleri, tesislerden çıkan suların arıtılması için kullanılması gereken ekipmanlar ve özellikle toprak havuzlarda ve kapalı devre sistemde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesislerde enerji kurulum sistemleri hibe kapsamında değerlendirilecektir.

f)          Tam kapalı devre sisteme (Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden daha yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü sistem) yönelik su ürünleri üretimi de hibe kapsamında değerlendirilecektir.

g)         Bu kapsamda sunulan projelerin çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki Bakanlık mevzuatı ve ulusal mevzuata uygun olması gerekmektedir.

•          Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

Kafes, kafes ağı, kafes bağlantı elemanları (şamandıra, kolektör, halat, çakar, flaşör, zincir kilidi, zincir, çapa, radansa), kuş ağı kulesi, ağ yıkama makineleri, su kalitesi ölçüm cihazı, balık nakil tankı, tüp dolum kompresörü, balık boylama makinesi, boyut ölçme cihazı, balık gözlem aynası, buzlama makinesi, balık pompası, platformlara ve en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop, otomatik yemleme makinesi, ısı ve ışık yalıtımlı yem deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

•          Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, buzlama makinesi, balık nakil tankı, balık boylama makinesi, balık yetiştirme tankı, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), su kalitesi ölçüm cihazı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

•          Kuluçkahaneler için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar 

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, yavru tankı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, balık boylama makinesi, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), balık nakil tankı, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, yumurta seçme makineleri, dezenfeksiyon makineleri, markalama makinesi, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

•          Midye yetiştiriciliği için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

Platform için (HDPE boru sistemi, şamandıra, çapa, zincir, zincir kilit takımı, halka kolektör, şamandıralı çakar fener, çapa gergi şamandırası), file, midye ekim makinesi, midye hasat makinesi, midye yıkama ve boylama makinesi, midye tutunma halatı, su kalitesi ölçüm cihazı, tüp dolum kompresörü, buzlama makinesi, platformlara ve en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

•          Kapalı devre sistem için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

İnşaat giderleri, mekanik filtrasyon cihazı, hassas filtrasyon cihazı, biyolojik filtre, protein ayrıştırıcı, UV ve ozon sterilizasyonu, su sıcaklığı ısıtma ve soğutma sistemi, oksijen ve sıcaklık, ph ölçüm, kontrol ve dağıtım sistemi, desatürasyon sistemi, defosforizasyon sistemi, denitrifikasyon sistemi, atık tutma sistemi, balık yetiştirme tankları, su dağıtım sistemi (boru, vana), güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

4.2.3.   Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrenin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

a)         Solucan gübresi başvuruları hibe desteği kapsamı dışındadır.

b)         Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurulara hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki hibe başvurularında sunulan projede işleme ve paketleme üniteleri mutlaka birlikte yer almalıdır; sadece işleme veya sadece paketleme tesisi projelendirildiğinde başvuru uygun kabul edilmez.

c)         Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir. Bu durumda, iki konudan kapasitesi yüksek olanın konu kodu ile giriş yapılır.

A.         Hayvansal orijinli gübre işlenmesi:

a)         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu HOG-A olmalıdır.

b)         Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından elde edilen gübrelerdir (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi).

B.         Bitkisel orijinli gübre işlenmesi:

a)         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu HOG-B olmalıdır.

b)         Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden ya da işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerden elde edilen gübrelerdir (Sera veya budama atıkları vb.).

 

İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ DESTEĞİ (İTEP)

İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ DESTEĞİ (İTEP)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının desteklediği projeler

2010 yılı Ağustos ayında yapılan ilk İTEP Pilot Çağrı döneminde Alan Raporları verilen aşağıdaki teknoloji alanlarında proje başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri,

İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri,

Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler,

Bu alanlara ek olarak, 1 Haziran 2011 itibariyle, İTEP kapsamında değerlendirilecek projeler kapsamına Alan Raporları verilen aşağıdaki teknoloji alanları da eklenmiştir.

Gıda Teknolojileri,

Biyomedikal Teknolojileri,

İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri,

dair içerik ve projenin hedefleri olarak yeni projelere örnek oluşturacak geliştirme ve uygulama projelerini teşvik edecek pilot uygulamaların desteklenmesi hedeflenmiştir.

TANIMLAR

Destek Amacı:

Vakfımızın desteklediği projelerin oluşturduğu portföyde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen teknoloji alanlarında “Teknolojik Ürün” ve “Teknolojik Proses İnovasyonu” kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetleri desteklenmektedir.

Hedef Kitle:

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Destek Mekanizması:

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 3.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 3 yıldır.

Bilgi ve İletişim: Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu ( proje@ttgv.org.tr)

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ

ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ

“TTGV Çevre Destekleri Programı” ile çevre teknolojileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) ve enerji verimliliği alanlarında sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicimizin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

TTGV Çevre Desteklerine başvuran firmaların projeleri; sağladığı çevresel kazanımlar, finansal etkinlik, teknoloji ve yenilik düzeyi, yerli olanak ve kaynak kullanımına katkı, ağyapı etkisi, firma kapasitesine katkısı (sürdürülebilirlik vb.) gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede bugüne kadar tekstil, gıda, seramik, plastik, demir-çelik ve elektrik üretimi gibi farklı sektörlerden; atık geri kazanımı, su geri kazanımı, hammadde kullanım verimliliğinin artırılması, yakma sistemi verimliliğinin artırılması, soğutma sistemi optimizasyonu, atık ısı geri kazanımı, enerji izleme ve otomasyon sistemi, buhar sisteminin iyileştirilmesi ve süreç optimizasyonu gibi farklı uygulamalara destek sağlanmıştır.

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ

Amacı

Çevre Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, eko-verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.

Olası Proje Konuları

Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı)

Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atıksu geri kazanımı)

Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu)

Hammadde tüketiminin azaltılması

Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi

Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması

Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler

Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık – biyoürünler)

Çevre dostu ürün üretimi

Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması)

Karbon tutma ve depolama sistemleri

Öncelikler

Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı

Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları

Destek Mekanizması

Proje Süresi:En fazla 1,5 yıl
Destek Miktarı:En fazla 1.000.000 ABD$
Destek Oranı:Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si
Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
Hizmet Bedeli:TTGV Destek miktarının %6’sı

Not: Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

Başvuru: Başvuru sürecini öğrenmek için lütfen tıklayın

Detaylı bilgi için:Çevre Proje Destekleri Kılavuzu

İletişim: cevre@ttgv.org.tr

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Amacı

Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek programı ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.

Olası Proje Konuları

Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi

Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi

Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması

Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi

Atık ısının değerlendirilmesi

Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu

Öncelikler

Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı

Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları

Destek Mekanizması

Proje Süresi:En fazla 1,5 yıl
Destek Miktarı:100.000 – 1.000.000 ABD$
Destek Oranı:Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si
Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
Hizmet Bedeli:TTGV Destek miktarının %6’sı

Not: Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

Başvuru: Başvuru sürecini öğrenmek için lütfen tıklayın

Detaylı bilgi için: Çevre Proje Destekleri Kılavuzu

İletişim: cevre@ttgv.org.tr

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)

PROGRAM HAKKINDA

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 130’dan fazla ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU

2015 yılında değerlendirmesi yapılarak 2016 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: 2015 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2014 yılı içinde tamamlanmıştır.

Proje Dönemi:

Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2016-Mart 2017 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2016 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir)

Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:

Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

Kimler Başvurabilir:

Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler başvuruda bulunabilirler. (“Yerel Yönetim” ifadesi ile temel olarak belediyeler kastedilmiştir, ancak belediye ile yeterli derecede işbirliği sağlanabilmesi durumunda kaymakamlıklar da başvuru sahibi olabilirler.)

İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.

Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahipleri, Türkiye’de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.

Kimler Başvuramaz:

Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.

Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.

Projeden Faydalanacak Kesim:

Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Hibe Miktarı:

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 USD’dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 90.000USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

Kabul Edilen Proje Konuları:

Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

·                 Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması

·                 Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler

·                 Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

·                 Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler

·                 Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

·                 Kültür, sanat, spor, turizm

·                 Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları

·                 Üniversite eğitimi projeleri

·                 Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler

·                 Araştırmalar

·                 Yasal danışmanlık

·                 Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular

·                 Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler

·                 Kâr amacı taşıyan projeler

·                 Anasınıfı, anaokulu projeleri

·                 Temiz su temini

Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:

Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini

Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri:

Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

·                 Burslar

·                 Seyahat ve konferans harcamaları

·                 İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)

·                 Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları

·                 Ulaşım ve konaklama giderleri

Başvuru Sayısı:

Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler.

Başvuru Tarihi:

Başvuru için gerekli belgelerin en geç 31 Mart 2015 saat 17.30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi:

Japonya Büyükelçiliği

Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı

Reşit Galip Caddesi, No.: 81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya – Ankara

Tel:0.312.446 05 00 (Dâhili:14)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1.            Başvuru Formu (Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız)  http://www.tr.emb-japan.go.jp/images/common_img/excel.jpg

2.            Başvuru sahibi kuruluşa ait görsel materyaller (broşür, kitapçık, tanıtım CD’si vb.)

3.            Proje yetkilisi adına başvuru sahibi kuruluş tarafından düzenlenmiş yetki belgesi (Örnek yetki belgesi için lütfen tıklayınız)  

4.            Projenin gerçekleştirileceği yerin detaylı fotoğrafları ve mümkünse video kaydı (lütfen CD’ye kaydederek gönderiniz)

5.            Projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın tapu fotokopisi veya en az 10 yıl süreli tahsis, taahhüt belgesi (başvuru yapılabilmesi için projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın proje için kullanımı ile ilgili hiçbir sorun bulunmamalıdır. Kamulaştırma, tahsis veya devir gibi işlemlerin başvurudan önce mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)

*Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı ile uygulanan proje kapsamında inşa edilen veya onarılan binaların ise 40 yıl süreyle ilgili projeye tahsis edilmesi zorunludur.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

·                 Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

·                 Başvuru formu web sitemizdeki mevcut format (Excel) üzerinden bilgisayarda doldurulmalıdır.

·                 Cevap bölümleri gerektiğinde uzatılabilir veya kısaltılabilir. Ancak, formdaki sorular üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.

·                 Başvuru formundaki soruların cevaplandırılmasında harf/karakter sayısı sınırlaması yoktur. Ancak başvuru formunun tamamı en fazla 10 sayfa (A4 sayfası)olmalıdır.

·                 Başvuru formu A4 boyutundaki kâğıda basılı olarak gönderilmelidir.

·                 Başvuru için gerekli belgeler tek kopya halinde gönderilmelidir.

·                 Başvuru formu doldurulurken kullanılacak yazı karakterlerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, kullanılacak yazı karakterlerinin boyutu en az 10 en fazla 12 olmalıdır.

·                 Başvuru formunda projenin amacı, konusu ve beklenen etkisi özet olarak açıklanmalıdır.

·                 Proje yetkilisine ve başvuru sahibi kuruma ait e-mail adresleri ile telefon numaraları başvuru formuna mutlaka yazılmalıdır.

·                 Başvuru formu ve diğer belgeler başvuru sahibi kurumun en üst düzey yetkilisi ve proje yetkilisi tarafından imzalanmalı ve belgelere başvuru sahibi kurumun kaşesi basılmalıdır.

·                 Proje başvurusu için sadece yukarıda yazılı belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen bu belgeler dışında başka belge göndermeyiniz.

Not: Ön Değerlendirme aşamasını geçen projelerden detaylı değerlendirme aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler talep edilecektir. Ön Değerlendirmeyi geçmeleri halinde detaylı değerlendirme için gerekli belgeleri temin edemeyecek kurumların başvuruda bulunmaması önemle rica olunur. Detaylı değerlendirme için gerekli belgelerin listesini aşağıdaki “detaylı değerlendirme” bölümünde bulabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME VE ONAY

1- Ön Değerlendirme

Başvuru için gönderilen belgeler Büyükelçilik tarafından incelenerek projenin uygunluğu konusunda karar verilir. Uygun bulunan projeler sürecin ikinci aşaması olan “Detaylı Değerlendirme” aşamasına geçer. Proje programa tamamen uygun olsa dahi, programın söz konusu mali yıla ait önceliklerinden dolayı bu aşamayı geçemeyebilir.

Sonuç Bildirimi: Ön değerlendirmeyi geçerek detaylı değerlendirmeye hak kazanan projeler 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle web sitemizden duyurulacaktır.

2- Detaylı Değerlendirme

Ön değerlendirme aşamasında uygun bulunan projeler detaylı değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır. Bu aşamanın amacı, proje ve başvuru sahibi hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmaktır. Bu çalışma sosyal, teknik, ekonomik, kurumsal, çevresel ve gerekli diğer değerlendirme unsurlarını kapsar.

Büyükelçilik, başvuru sahibi kurum ve proje yetkilisinden çalışmalarını tamamlayabilmeleri için detaylı bilgi ve belgeler isteyecektir. Destekleyici belgeler aşağıdaki gibi olmakla beraber Büyükelçilik gerektiğinde aşağıdakilerden farklı belgeler de talep edebilir.

1.            Başvuru sahibine ait resmi belgeler (bağlı olduğu oda, birlik v.b resmi kurum/kuruluşlardan alınmış resmi kayıt belgesi)

2.            Başvuru sahibinin 2013 ve 2014 yılına ait bilançosu ve gelir gider tablosu

3.            Proje yetkilisine ait özgeçmiş

4.            Başvuru sahibinin önceki referans ve proje deneyimleri

5.            Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli izinler (İlgili resmi kurum/kuruluşlardan)

6.            Projenin bitmiş halini gösteren detaylı çizim

7.            Detaylı proje bütçesi (Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından ödenecektir. Bu nedenle proje bütçesi KDV hariç olmalı ve USD olarak hazırlanmalıdır)

8.            Bütçedeki her kalemin satın alım gerekçesini gösteren belge

9.            Teknik şartname (Proje kapsamında satın alınacak her bir malzemenin fotoğrafları ile birlikte adını ve ne işe yaradığını açıklayan belge)

10.          Satın alınacak tüm ekipmanlar veya malzemeler için fiyat teklifleri (3 farklı tedarikçiden alınmış olmalıdır. Ancak bölgede sınırlı sayıda tedarikçi olması halinde sadece mevcut tedarikçilerden teklif alınabilir. Tekliflerin 2016 yılı Nisan ayına kadar geçerli olması gerekmektedir)

11.          Proje ortaklarının (varsa) katkı konuları ve katkı paylarını gösteren detaylı döküm

12.          Projeden faydalanacak hedef topluluk ile ilgili istatistiksel bilgiler

13.          Projenin hedeflenen etkilerini sayısal verilerle gösteren değerlendirme raporu (mevcut durum ile projenin gerçekleşmesinden sonra beklen durum arasında karşılaştırmalı olarak)

14.          Projenin uygulama aşamalarını tarihleri ile belirten eylem planı (Projenin hangi tarihte hangi aşamasının gerçekleşeceği belirtilmelidir. Eylem planı en erken Nisan 2016’da başlamalı ve en geç Mart 2017’de sona ermelidir.)

15.          Sürdürülebilirlik Taahhüt Belgesi (Projenin işletim, personel ve bakım giderlerinin nasıl karşılanacağını gösteren belgedir. Giderleri karşılama konusunda bir başka ortak, kuruluş veya resmi kurumdan destek alınacaksa söz konusu ortağın ödeme taahhüdünü gösteren belge sunulmalı ve projenin sürekliliğinin nasıl sağlanacağı detaylı olarak belirtilmelidir)

TANAP SEIP KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP)

DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI

TANAP KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

I. ÇAĞRI

Son başvuru tarihi:  20.04.2017

Uyarı

Talep edilen tüm belgeler Başvuru Formu ile birlikte teslim edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra uygunluk kontrolü yapılacaktır.  Uygunluk, TANAP tarafından Başvuru Formu ile birlikte talep edilen destekleyici belgeler ve “Başvuru Sahibinin Beyanı” esas alınarak kontrol edilecektir.

1.      TANIMLAR

Bu Rehber içerisinde baş harfi büyük yazılmış ifadeler aşağıda kendileriyle ilgili yapılmış tanıma haizdir. 

“Başvuru Sahibi”; SEIP’e bir Proje sunarak hibe talebinde bulunan tüzel kişiliği ve ÇKS’ye kayıtlı Gerçek Kişileri ifade eder.

“Faydalanıcı”; hibe kazanan Başvuru Sahibi anlamına gelir. 

İnşaat İşleri; bina, spor tesisi, mesleki eğitim merkezi, altyapı, sulama tesisi, arıtma tesisi, katı atık tesisi, aktarma istasyonu gibi her türlü inşaat işlerini ve bu işlerle ilgili nakliye, ihzarat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

  Rehabilitasyon İşleri; bir taşınmazın aynı amaçla ya da farklı amaçlarla kullanımı için durumunun tespiti, onarılması ve ve bu işlerle ilgili nakliye, ihzarat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

“Rehberler”; başvuru ve uygulama süreçlerini belirleyen Dokümanları ifade eder (örneğin Hibe Başvuru Rehberi, uygulama, satın alma ve izleme rehberleri gibi).

“SEIP Entegre Bilgi Teknolojileri Aracı (HİBEBİS)”; SEIP uygulamalarının desteklenmesi amacıyla tüm paydaşlara (Başvuru Sahipleri, Faydalanıcılar, Teknik Uygulama ve Danışmanlık Birimi, Sözleşme Makamı) hizmet veren ve internet üzerinden ulaşılabilen bilgi sistemini ifade eder.

“Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)”; sosyal ve çevreyle ilgili konularda, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve Proje güzergâhı üzerindeki yerleşim yerlerinin sosyal-ekonomik seviyelerini arttırmak amacıyla yürütülecek hibe programını ifade eder. Doküman içerisinde kısaca SEIP yada Yatırım Programları ile de ifade edilmektedir.

Sözleşme”; Koşullar, ekli Bölümler ve Ekler ile tüm yazılı tadiller, değişiklikler ve eklemeler dahil Sözleşme Makamı ile Faydalanıcı arasında imzalanacak olan hukuki belgedir.

“Sözleşme Makamı”; TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. anlamına gelir ve ilgili tarafın haleflerini ve izin verdiği vasilerini kapsamaktadır.

Şahıs; herhangi bir kişi, kurum, ortaklık, birlik, anonim şirket, vakıf, adi şirket, ortak girişim, kamu dairesi veya siyasi birim ya da bunların temsilciliklerini ifade eder.

Taraf” veya “Taraflar; Sözleşme Makamı veya Faydalanıcı veya bağlamın bu şekilde gerektirdiği hallerde her ikisini ifade etmektedir.

2.      GİRİŞ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti kanunları altında mevcut olan ve tüzel kişilik hükmünde bir anonim şirkettir.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır.

Bu proje ile doğalgaz, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yeraltı ve yerüstü tesislerini içeren, 1.831 km’si yeraltında ve 19 km.’si Marmara Denizi’ni denizaltından geçen yaklaşık 1.850 km. uzunluğundaki (Türkiye’de) doğal gaz boru hattı ile taşınacaktır.  Bu tesisler Türkiye – Gürcistan sınırından başlayıp, 20 şehirden geçip (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) Türkiye-Yunanistan sınırındaki çıkış noktasında sona erecektir.  Ev Sahibi Hükümet Anlaşması ile TANAP, boru hattı üzerindeki şehirlerde Şirketin, Kurumsal Sorumluluk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programını geliştirmeyi taahhüt etmiştir. 

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’ndaki Projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.07.2014 tarihinde onaylanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda tanımlanan sosyal ve çevresel etki azaltım önlemlerinin ötesine geçerek Boru Hattı Projesinin işleyeceği alanlarda pozitif etki yaratma hedefini bir adım ileriye taşıyacaktır.

Programın Sözleşme Makamı, TANAP’dır. Kurumsal çerçeve içerisinde TANAP, hibe fonlarının doğru kullanımında nihai sorumluluğu taşıyacaktır, ihale, sözleşme yapılması ve ödemelerden sorumlu olacaktır ve bu dokümanda Sözleşme Makamı olarak anılacaktır.

Bu Hibe Başvuru Rehberi, Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşan SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizmasının Küçük Ölçekli Hibeler için hedeflerini, önceliklerini ve uygunluk kurallarını tanımlamaktadır.

3.      PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR 

3.1.  Programın Genel Hedefi

Programın genel hedefi, TANAP Projesi’nin inşaat aşamasında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. 

Yatırım Programları, TANAP Projesi’nden etkilenebilecek insanların ve boru hattı boyunca yer alan çevresel kaynakların üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin olabildiğince hafifletilmesi ve yaratılan faydanın arttırılabilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf edecektir.

3.2.  SEIP’in Özel Hedefleri:

·       Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;

·       Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;

·       Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;

·       Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.

Hazırlanacak olan bütün projeler, SEIP’in genel hedefi ve bir veya birden fazla özel hedefine karşılık vermelidir.

3.3.  SEIP’in Öncelik Alanları

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının en az birini kapsamalıdır;

SosyalÇevresel
·         Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi·         Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri·         Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi·         Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması·         Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi·         Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması·         Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi ·         Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi·         Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması·         Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi ·         Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi 

4.      SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEK

4.1.  Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü

SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibeler kapsamında talep edilen hibe, proje teklifi için azami 200.000 TL olabilir. Herhangi bir kurum veya kuruluş en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir.

SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eşfinansman olarak sağlanmalıdır.

5.      TANAP SEIP DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBELER İÇİN KURALLAR

Bu rehber, SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibeler için mali destek verilen Projelerin başvurusu, seçimi ve uygulanması için kuralları düzenlemektedir.  Rehber aynı zamanda http://www.tanap-seip.com internet adresinde de bulunmaktadır.

5.1.  Uygunluk Kriterleri

Aşağıda belirtilen konularla ilgili üç grup uygunluk kriteri bulunmaktadır:

Aktörler:

·         Başvuru Sahibi,

Projeler:

Hibe verilebilecek olan projelerdir;

Maliyetler:

Hibe miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek olan maliyet türleridir.

5.1.1.    Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Sahibi

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen tüzel veya gerçek kişilerden birisi olmalıdır:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu (STK), kâr amacı gütmeyen kooperatifler, kooperatifler, birlikler, okul-aile birlikleri, vakıflar, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, ulusal ve uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, KOBİ’ler,  Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB’lar (Yatırım İzleme Koordinasyon Birimleri),  ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS).

Çağrı tarihinden sonra faaliyetine başlayan kuruluşlar da Başvuru Sahibi olabilirler.

ÖNEMLİ NOT 1STK şubelerinin Genel Merkezlerinden projeye başvurularına dair alınan bir “teyid yazısı” vermeleri gerekmektedir.

Muhtemel Başvuru Sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde SEIP’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz. Başvuru Sahibi, http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığını Hibe Başvuru Formunun 7. Bölümünde beyan edecektir.  Ayrıca taraflardan herhangi biri, IFC/EIB/EBRD ve EU/US/UN ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmamalıdır.

Başvuru Sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).

Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, Başvuru Sahibi proje kapsamında Faydalanıcı olacaktır.

5.1.2.    Uygun Projeler

Tanım

Uygun projeler, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nın hedeflerine katkı sağlayacak ve öncelik alanlarından en az birinin kapsamına giren faaliyet gruplarıdır. 

Süre

Başlangıçta planlanan süre 9 aydan fazla olmamalıdır.  

Uygulama Yeri

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilde uygulanması gerekmektedir.  Bu çağrı kapsamındaki iller aşağıdaki gibidir: 

Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale.

Projelerin bu illerden yönetilmesi zorunludur. Proje faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerde Proje ofisleri kurulmayacak ise, gerekçeleri açık olarak Hibe Başvuru Formunda belirtilmelidir.

Hedef Gruplar

v  Projenin asıl hedef grupları, boru hattı üzerindeki illerde ve özellikle hattın güzergâhı üzerindeki ilçelerde yaşayanlardır. 

Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

o    Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden hanereisi kadın olan haneler;

o    Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle gelir kaybına veya azalmasına uğrayanlar;

o    Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürüp projedeki kamulaştırma sonrasında artık başkalarının topraklarında çalışma imkânını da kaybedenler;

o    Yaşlılar: Kamulaştırma nedeniyle toprağını, dolayısıyla geçim kaynağını kaybeden, yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yanlız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;

o    Engelliler: Toprağını dolayısıyla geçim kaynağını kaybettikten sonra yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar;

Proje Türleri

Program hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlayan ve bir veya birden fazla öncelik alanina giren tüm projeler mali destek almaya uygundur.

Faydalanıcı alt yüklenici sözleşmeleri yapabilir. 

Programın hedefleri doğrultusunda ekipman ve araç alımı kapsamında gerekli çevre düzenlemeleri, yapısal onarım ve tadilatları içeren projeler uygun proje olarak değerlendirilecektir. Ekipman alımlarına montaj, eğitimler ve deneme işletmesi maliyetleri dahil edilmelidir. 

Toplumsal kullanıma açık atölyeler, spor tesisleri, eğitim merkezleri vb. için prefabrik yapı alımları uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

Sosyal Bileşen için Örnek Projeler;

·  Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı;

·  PVC işlerinde kalite ve verimliliği arttırmak üzere CNC tezgâhı alınması;

·  Engellilere yönelik çalışan derneklerin/vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların/minibüslerin alımı;

·  Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi;

·  Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi;

·  Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme;

·  Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması;

·  Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı;

·  Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;

·  KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;

·  Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu.

Çevre Bileşeni için Örnek Projeler;

·  Su kuyularının açılması;

·  Su tasarrufuna yönelik sulama sistemlerinin kurulması;

·  Tarla içi yağmurlama ve damla sulama için ekipman satın alınması;

·  Arazi ıslahı çalışmaları;

·  Erozyonla mücadele amaçlı projeler;

·  Ağaçlandırma çalışmaları;

·  Toprak analizi (örneği gübre analizi) için ekipman satın alınması;

·  Eski maden ocaklarının rehabilite edilmesi;

·  Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;

·  Su kaçak tespit ekipmanı alımı;

·  Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri;

·  Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi;

·  İçmesuyu ya da sulama suyunun elde edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve izlenmesi, içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;

·  Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;

·  Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;

·  Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;

·  Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler;

·  Katı atık aktarma istasyonları;

·  Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);

·  İçmesuyu deposunun rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);

·  İçmesuyu sistemi için vana, seviye ölçer vb. ekipman satın alınması;

·  Depodaki veya şebekedeki su kalitesinin izlenmesi için ekipman satın alınması;

·  Katı atıkların, tıbbi atıkların taşınması için araç alınması;

·  Elektronik atıkların toplanması, bertarafı ve ekonomiye kazandırılması;

·  Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi;

·  Vidanjör satın alınması;

·  Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;

·  Çocukların çevre bilincinin artırılması için açık hava tesislerinin, örneğin trafik parkı kurulması;

·  Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;

·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);

·  Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;

·  Hastalıkların doğal tedavilerine ve bitkilerden ilaç üretimine yönelik projeler;

·  Sulak alanların (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) için yönetim planlarının yapılması, gözlem alanı olarak tanıtılması ve bilincin artırılması için gözlem evi gibi yatırımların yapılması;

örnek olarak verilmiş olup, projeler bu örneklerle sınırlı değildir.

5.1.3.    Uygun Olmayan Projeler 

Aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.

·  Çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler;

·  Kişisel bursları içeren projeler;

·  Konferanslar, masabaşı toplantıları, seminerler veya benzeri tek seferlik projeler; 

·  Devlet bütçesinden, diğer hibe sağlayıcılarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması veya yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);

·  TANAP ile sözleşme imzalamadan önce başlayan faaliyetler;

·  Yalnızca akademik araştırma faaliyetlerini, fizibilite çalışmalarını içeren projeler;

·  Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler;

·  Siyasi partileri destekleyen projeler;

·  Mali destek faaliyetleri (örneğin kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin hibe olarak ya da kredi olarak verilmesi);

·  Yeni bina inşaatı veya yatırımı (sadece iyi gerekçelendirilmiş toplum ve/veya mesleki eğitim merkezleri için prefabrik binalar hariç);

·  Strateji geliştirilmesini, planları ya da benzeri dokümanları içeren projeler;

·  Gıda, giysi temini gibi sosyal hizmet projeleri;

·  Proje yazımı, yapılabilirlik etüdü, proje tasarımı ve ÇED hazırlama gibi faaliyetler.

Projeler, hedef grupları ve planlanan sonuçları ile tutarlı faaliyet göstererek, kendi-kendine yeten işlemler olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT 2Prensipte, başvurular özgün olmalı ve hedef grupların ihtiyaçlarına, problemlerine uygun çözümler üreten uygulama yöntemleri ile tasarlanmalıdır. Bu nedenle, teklifler aşağıdaki gibi aynı sunumu yaptığında, Uzmanlar Komitesi ve/veya Sözleşme Makamı tarafından dikkate almaya değer bulunan sağlam bir gerekçe olmadığı müddetçe, “kes-yapıştır başvurular” değerlendirme sürecinde elenebilir.

Üçüncü Taraflara Mali Destek

Proje kapsamında, Başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler.

5.1.4.    Uygun Maliyetler

Sadece uygun maliyetler hibeden karşılanacaktır. Uygun maliyet kategorileri aşağıda gösterilmektedir.  Bütçe, hem tahmini maliyet hem de “uygun maliyetlerin” tavanıdır.  

Uygun maliyetlerin geri ödemesi, Faydalanıcıların yaptığı gerçek harcamalara dayanacaktır.

Maliyetlerin uygunluğu için temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:

·  Harcamalar proje uygulama süresi içinde yapılmalıdır;

·  Maliyetler, Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır (Hibe Sözleşmesi Ek III);

·  Maliyetler Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır;

·  Maliyetler “iyi mali yönetim”, özellikle de “paranın değeri” ve “maliyet etkinliği” prensiplerine uygun olmalıdır;

·  Faydalanıcının ödeme talep ettiği faaliyetler, Proje Tanımında (Hibe Sözleşmesi Ek I) belirtilen faaliyetlerle örtüşmelidir;

·  Sözleşmede veya daha sonra kabul edilmiş değişiklerde bahsedilmeyen faaliyetlerden doğan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılır;

·  Tüm maliyetler gerçek maliyet olmalıdır, yani Faydalanıcı) tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır;

·  Maliyetler, Faydalanıcının muhasebe kayıtlarında veya vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır;

·  Proje faaliyetleri ile ilgisi olmayan veya bildirilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan harcamalar uygun olmayan maliyet olacaktır.

İhtiyat Payı

Bütçe, uygun maliyetler alt-toplamının %10’unu (bütçenin 3. kalemi) geçmeyecek şekilde İhtiyat Payı (bütçenin 4. kalemi) içerebilir.  Hibe sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi TANAP tarafından ödenerek bu kalemden düşülecektir. Ayrıca Faydalanıcı banka masraflarını bu kalemden ödeyebilir.

5.1.5.    Uygun Olmayan Maliyetler

Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:

·  Arazi ve bina satınalımı;

·  Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;

·  İkinci el ekipman alımı;

·  Ayni katkılar;

·  Amortisman giderleri;

·  Borçlar ve borç yönetim giderleri;

·  Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;

·  Faiz ödemeleri;

·  Proje başlamadan önce yapılan harcamalar;

·  Başka bir hibe programı veya proje kapsamında karşılanan giderler;

·  Üçüncü taraflara verilen mali destekler;

5.2.  Görünürlük

Başvuru sahipleri, TANAP’ın projeyi finanse ettiğini kamuoyuna duyurmak için gerekli özeni gösterecek ayrıca TANAP tarafından duyurusu yapılan Görünürlük Kurallarına riayet edecektir.Başvuru Prosedürleri

5.2.1.    Başvuru Formları ve Başvuru Paketi

Başvuru Formu ve tüm eklerine ait şablonlara http://www.tanap-seip.com adresinden ulaşılabilir. Başvuru, bu dökümanları imzalı ve paraflı olarak içeren ve detayları izleyen bölümde Başvuru Paketi’nin Sözleşme Makamı’na teklif verme son tarihi ve saatinden önce teslim edilmesiyle yapılacaktır.

Başvuru Paketi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

1.     Başvuru sahibinin dolduracağı, hazırlayacağı belgeler (Başvuru formu ve ekleri) (Bir asıl set, iki kopya set).

2.     Başvuru sahibinin diğer kurum ve otoritelerden temin edeceği belgeler (Bir asıl set, iki kopya set).

3.     Yukarıdaki maddelerde yer alan belgeleri ihtiva eden ve optik ortamda (CD veya DVD) teslim edilecek Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi.

Sözleşme Makamı, başvuruların hatasız ve kolay yapılabilmesi için http://www.tanap-seip.com adresinden ulaşılabilen bir başvuru aracını (HİBEBİS) kullanımınıza açmıştır.

Başvuru Sahipleri, internet üzerinden başvuru yapabilmek için önce http://www.tanap-seip.com adresinden kendi kullanıcı hesaplarını oluşturmalıdır. Başvuru Sahipleri, kullanıcı hesabı oluşturma işlemlerini, web sayfalarının yönlendirmesiyle, web formu, mobil kısa mesaj ve e-posta iletişimi içeren bir süreç üzerinden tamamlayacaklardır. Kullanıcı adı ve parolalarını kullanarak, http://hibebis.tanap-seip.com üzerinden ulaşılan HİBEBİS’e bağlanarak veri girişlerini yapacaklardır.

Başvuru Sahipleri, Başvuru Formu ve eklerinin çıktılarını alarak her sayfasını paraflayacak, ilgili yerleri imzalayacak ve belirtilen adrese teslim edeceklerdir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. 

Başvuru Formundaki herhangi bir hata veya önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların başvuru formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.   

Sadece sunulan bilginin açık olmaması ve bu yüzden Sözleşme Makamının tarafsız bir değerlendirme yapmasına engel teşkil etmesi durumunda, Başvuru Sahibinden ek açıklama talep edilecektir.

Hibe Başvuru Formunun tüm bölümleri mutlaka doldurulmalıdır. Doldurulmayan bölümlerle ilgili açıklama mutlaka yapılmalıdır, aksi takdirde başvurunun rededilmesine yol açabilir.

Lütfen sadece Başvuru Formu ve doldurulması gereken matbu eklerin (bütçe) değerlendirmeye alınacağını dikkate alınız. Bu nedenle dokümanların Proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olması gerekmektedir. 

5.2.2.    Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak

Başvurular Sözleşme Makamının aşağıda belirtilen adresine elden ya da posta yoluyla yapılacaktır.

Başvurular ayrıca Sözleşme Makamının, Başvuru Paketinin hatasız ve kolay üretimini sağlamak için geliştirdiği başvuru aracı üzerinden de başlatılabilecektir. Bu başvurular için aşağıdaki aşamalar (A-F) takip edilecektir.

ÖNEMLİ! Başvurular Proje Başvuru Formu ve eklerinin Sözleşme Makamına posta yoluyla ya da elden teslim edilmesiyle geçerlilik kazanacaktır.

A.     Aşağıda listesi verilen dokümanlar HİBEBİS üzerinden doldurulabilecektir. HİBEBİS Başvuru Sahiplerini yönlendirecektir.

1.   Başvuru Formu (Ek I)

2.   Bütçe (Ek II) ile alınacak ekipman ve/veya araç ile ilgili 3 tane proforma fatura,

3.   TANAP Dürüstlük Durum Değerlendirmesi (IDD) Formu (Ek VI)

B.     Ek V’de listesi verilen Destekleyici Belgeler taranacak ve PDF olarak HİBEBİS’e yüklenecektir. HİBEBİS bu aşamada da Başvuru Sahiplerini yönlendirecektir.

C.     Başvuru Sahipleri A ve B adımlarını tamamladıktan sonra HİBEBİS’i kullanarak bir Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi oluşturacak ve bilgisayarlarına indireceklerdir. Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi, birden fazla dosya ihtiva eden sıkıştırılmış bir arşiv dosyası olacak ve HİBEBİS’in yönlendirmesiyle indirilecektir.

D.    Başvuru Sahipleri, C adımında bilgisayarlarına indirdikleri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi içerisindeki dokümanları paket içerisindeki sırayla yazıcıdan biri ana diğer ikisi kopya olmak üzere 3 takım olarak döktüreceklerdir.

E.     Başvuru Sahipleri, C adımında bilgisayarlarına indirdikleri Başvuru Paketi’ni, TANAP’a teslim edilmek üzere optik kayıt ortamına (CD-ROM veya DVD) aktaracaklardır. Bu işlemi yaparken HİBEBİS tarafından verilmiş arşiv dosya adını ve arşiv dosya içeriğini değiştirmeyecekler, optik ortamda alt klasör açmayacaklardır. Başvuru Sahipleri aynı zamanda söz konusu arşiv dosyasının optik kayıt ortamındaki tek dosya olmasını sağlayacaklardır.

F.     Başvuru Sahipleri orijinal dokümanları, kopyaları ve optik kayıt ortamını (CD/DVD)  içeren Başvuru Paketini TANAP’a teslim edeceklerdir.

Yukarıdaki adımlarda üretilen dokümanların tümünün ilgili yerleri imzalanacak ve diğer sayfalar paraflanacaktır. Başvurların işleme alınmasını sağlamak için, her biri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketinde olduğu gibi sıralanmış ve dosyalanmış bir asıl ve iki kopya takımolarak Optik Ortam ile birlikte paketleyerek bir Başvuru Paketi oluşturacaklardır. Başvuru Paketi, Sözleşme Makamı’nın aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir.

Lütfen başvuru paketinde yer alan dokümanları zımbalamayınız!

Başvuru Sahipleri, Hibe Başvuru Formu’nun 5. Bölümünde yer alan Kontrol Listesini kullanarak başvurularının tam olduğunu doğrulamalıdır. HİBEBİS, bu yönde yapılabilecek hataları önlemede önemli bir yardımcıdır. Eksik başvurular reddedilebilir.

Başvuru paketi, üzerinde referans numarası ve SEIP (TANAP/2017/01/DG) başlığı, Başvuru sahibinin tam adı ve adresi ve “AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” ibareleri yer alan A4 boyutunda bir Paket Etiketiyle etiketlenmelidir. Paket etiketi HİBEBİS’in yönlendirmesiyle Başvuru Sahibinin bilgisayarına indirilebilecektir. Başvuru Sahibi, Paket Etiketini yazıcıdan döktürecek ve paket üzerine yapıştıracaktır. Paket etiketi örneği izleyen sayfada verilmiştir.

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları – Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması

DOĞRUDAN HİBE BAŞVURU PAKETİ

İlgi: TANAP/2017/01/DG – AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ

BAŞVURU SAHİBİ 
PROJE ADI   
Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyiniz Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyiniz
SOSYAL BİLEŞEN ORTA ÖLÇEKLİ HİBE
ÇEVRESEL BİLEŞEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE
ALICI
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Cad.Farilya İş Merkezi, No:8 Kat: -1, Doküman Kontrol MerkeziÇukurambar, Çankaya, Ankara

Lütfen bu etiketin üzerine başka bir etiket ve benzeri herhangi bir materyal yapıştırmayınız. Başvuru Paketi, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) önceki sayfada yer verilen alıcı adresine gönderilmeli / teslim edilmelidir.

Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

5.2.3.    Başvuruların Teslim Tarihi

Başvurularun son teslim tarihi 20.04.2017’dir ve gönderi tarihi, posta mühürü veya teslim fişi ile belgelenecektir.  Elden yapılan teslimatlarda, teslim tarihi 20.04.2017 ve saat 17:00 (yerel saat)’dir ve imzalı ve tarihli alındı belgesi ile belgelenecektir.  Başvuru süresinden sonra yapılan başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

5.2.4.    Başvurular için İlave Bilgi

SEIP hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  Toplantıların kesin tarihleri ve yerleri TANAP’ın (http://www.tanap.com) ve SEIP’in (http://www.tanap-seip.com) web sayfalarında duyurulacaktır.

Sorulara, SEIP’e ulaşma tarihinden sonra 5 (beş) gün içerisinde cevap verilecektir. Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinden 6 (altı) gün öncesine kadar, http://www.tanap-seip.com adresi üzerinden erişilebilen soru formu üzerinden iletilebilir

Sözleşme Makamının, bu tarihten sonra alınan sorulara cevap vermek zorunluluğu bulunmamaktadır.

İhtiyaç oluştukça, tüm Başvuru Sahiplerini ilgilendirebilecek sorular, cevaplarıyla birlikte TANAP’ın http://www.tanap-seip.com internet adresinde yayımlanacaktır. Bu nedenle, yayımlanan sorular ve yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak için yukarıda belirtilen web sayfasının düzenli olarak ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.

5.2.5.    Sözleşme Aşamasında Teslim Edilmesi Gereken Dokümanlar

Projenin uygulanması için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi, DSİ kuyu açma ruhsatı, KUDEB (Belediye ve İl Özel İdareleri’ne bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları), inşaat yapım izinleri, vb  tüm izinlerin sözleşme aşamasından önce alınmış olması gerekmektedir.  Bu dokümanlar Sözleşme aşamasında sunulacaktır.

verme kararını takiben Sözleşme Makamı, Faydalanıcıyı Hibe Sözleşmesi imzalamaya davet edecektir. 

Alt Sözleşmelerin Uygulanması

Projenin uygulanması, Faydalanıcıların satın alma sözleşmeleri imzalaması gerektirdiği durumlarda, bu satın almalar ve sözleşmeler Ek III’te yer alan ilgili rehbere uygun olarak yapılacaktır.  Uygulama sırasında kullanılmak üzere detaylı bir Satın Alma Rehberi yayınlanacaktır.

6.      EKLER LİSTESİ

Doldurulacak Formlar ve Başvuru sırasında sunulacak belgeler

Ek I:          Hibe Başvuru Formu

Ek II:         Bütçe

Ek V:          Destekleyici Dokümanlar Listesi

Ek VI:        TANAP SEIP IDD (Dürüstlük Durum Değerlendirmesi) Formu

Bilgi Amaçlı Verilen Dokümanlar 

Ek III:        Satınalma Prosedürleri

Ek IV:        Teknik ve Mali Raporlar

TANAP SEIP ORTA ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP)

DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI

TANAP ORTA ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

I. ÇAĞRI

Son başvuru tarihi:  20.04.2017

1.   TANIMLAR

Bu Rehber içerisinde baş harfi büyük yazılmış ifadeler aşağıda kendileriyle ilgili yapılmış tanıma haizdir. 

“Başvuru Sahibi”; SEIP’e bir Proje sunarak hibe talebinde bulunan tüzel kişiliği ve ÇKS’ye kayıtlı Gerçek Kişileri ifade eder.

“Faydalanıcı”; hibe kazanan Başvuru Sahibi anlamına gelir. 

İnşaat İşleri; bina, spor tesisi, mesleki eğitim merkezi, altyapı, sulama tesisi, arıtma tesisi, katı atık tesisi, aktarma istasyonu gibi her türlü inşaat işlerini ve bu işlerle ilgili nakliye, ihzarat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

“İştirakçi”; Projede rol alan ancak verilen hibeden faydalanmayan, Başvuru Sahibi ve Ortak(larının) haricindeki diğer kuruluşlar.

“Ortak”; Başvuru Sahibi ile birlikte bir Proje için başvuru yapan tüzel kişiliği ifade eder.

Rehabilitasyon İşleri; bir taşınmazın aynı amaçla ya da farklı amaçlarla kullanımı için durumunun tespiti, onarılması ve bu işlerle ilgili nakliye, ihzarat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

“Rehberler”; başvuru ve uygulama süreçlerini belirleyen Dokümanları ifade eder (örneğin Hibe Başvuru Rehberi, uygulama, satın alma ve izleme rehberleri gibi).

“SEIP Entegre Bilgi Teknolojileri Aracı (HİBEBİS)”; SEIP uygulamalarının desteklenmesi amacıyla tüm paydaşlara (Başvuru Sahipleri, Faydalanıcılar, Teknik Uygulama ve Danışmanlık Birimi, Sözleşme Makamı) hizmet veren ve internet üzerinden ulaşılabilen bilgi sistemini ifade eder.

“Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)”; sosyal ve çevreyle ilgili konularda, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve Proje güzergâhı üzerindeki yerleşim yerlerinin sosyal-ekonomik seviyelerini arttırmak amacıyla yürütülecek hibe programını ifade eder. Doküman içerisinde kısaca SEIP yada Yatırım Programları ile de ifade edilmektedir.

Sözleşme”; Koşullar, ekli Bölümler ve Ekler ile tüm yazılı tadiller, değişiklikler ve eklemeler dâhil Sözleşme Makamı ile Faydalanıcı arasında imzalanacak olan hukuki belgedir.

“Sözleşme Makamı”; TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. anlamına gelir ve ilgili tarafın haleflerini ve izin verdiği vasilerini kapsamaktadır.

Şahıs; herhangi bir kişi, kurum, ortaklık, birlik, anonim şirket, vakıf, adi şirket, ortak girişim, kamu dairesi veya siyasi birim ya da bunların temsilciliklerini ifade eder.

Taraf” veya “Taraflar; Sözleşme Makamı veya Faydalanıcı veya bağlamın bu şekilde gerektirdiği hallerde her ikisini ifade etmektedir.

2.   GİRİŞ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti kanunları altında mevcut olan ve tüzel kişilik hükmünde bir anonim şirkettir.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır.

Bu proje ile doğalgaz, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yeraltı ve yerüstü tesislerini içeren, 1.831 km’si yeraltında ve 19 km.’si Marmara Denizi’ni denizaltından geçen yaklaşık 1.850 km. uzunluğundaki (Türkiye’de) doğal gaz boru hattı ile taşınacaktır.  Bu tesisler Türkiye – Gürcistan sınırından başlayıp, 20 şehirden geçip (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) Türkiye-Yunanistan sınırındaki çıkış noktasında sona erecektir.  Ev Sahibi Hükümet Anlaşması ile TANAP, boru hattı üzerindeki şehirlerde Şirketin, Kurumsal Sorumluluk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programını geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmiştir. 

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarındaki Projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.07.2014 tarihinde onaylanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda tanımlanan sosyal ve çevresel etki azaltım önlemlerinin ötesine geçerek Boru Hattı Projesinin işleyeceği alanlarda pozitif etki yaratma hedefini bir adım ileriye taşıyacaktır.

Programın Sözleşme Makamı, TANAP’dır. Kurumsal çerçeve içerisinde TANAP, hibe fonlarının doğru kullanımında nihai sorumluluğu taşıyacaktır, ihale, sözleşme yapılması ve ödemelerden sorumlu olacaktır ve bu dokümanda Sözleşme Makamı olarak anılacaktır.

Bu Hibe Başvuru Rehberi, Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşan SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizmasının Orta Ölçekli Hibeler için hedeflerini, önceliklerini ve uygunluk kurallarını tanımlamaktadır.

3.   PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR 

3.1.  Programın Genel Hedefi

Programın genel hedefi, TANAP Projesi’nin inşaat sürecinde yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

Yatırım Programları, TANAP Projesi’nden etkilenebilecek insanların ve boru hattı boyunca yer alan çevresel kaynakların üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin olabildiğince hafifletilmesi ve yaratılan faydanın arttırılabilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf edecektir.

3.2.  SEIP’in Özel Hedefleri:

·           Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;

·           Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;

·           Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;

·           Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.

Hazırlanacak olan bütün projeler, SEIP’in genel hedefi ve bir veya birden fazla özel hedefine karşılık vermelidir.

3.3.  SEIP’in Öncelik Alanları

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının en az birini kapsamalıdır;

SosyalÇevresel
·         Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi·         Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri·         Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi·         Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması·         Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi·         Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması·         Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi ·         Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi·         Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması·         Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi ·         Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi 

4.   SOSYAL BİLEŞEN

4.1.  Sosyal Bileşen için Örnek Projeler

Farklı öncelik alanlarına göre örnek projeler ve uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi
AçıklamaDünyada gelişen eğilimlere bağlı olarak, bölgeler arası gelir düzeyi farklılıklarını azaltmayı destekleyen agro-turizm, doğa turizmi, eko-turizm, kültür ve inanç turizmi, kış ve dağ turizmi gibi alternatifler ortaya çıkmıştır ve bu alanlar Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de vurgusu yapılan öncelik alanlarıdır. TANAP güzergâhı, tüm bu alternatifler için aşağıda örnekleri verilen uygun yatırım alanlarına sahiptir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Birlikler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     KOBİ’ler, Kooperatifler;5.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler.
Örnek Projeler·  Agro-Turizm; doğal zirai üretimle konaklamayı birleştiren projeler;·  Yayla Turizmi; kamp, golf, kayak, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi farklı etkinliklerle ilgili projeler;·  Kültür Koridoru; butik oteller, özel belgeli konaklama tesisleri (Edirne Evleri, Kars Evleri vb.), demiryolu bakım onarım – CER – atölyeleri gibi yerlerin kültür merkezi olarak restore edilmesi ve tefrişatının yapılması gibi projeler;·  Kış Koridoru; kış, kültür, termal ve şehir turizmi konaklama birimleri ile bölgenin kış turizmine hizmet verebilecek turizm çeşitliliği arttıracak projeler;·  Kırsal alanda pansiyonculuğun geliştirilmesini destekleyen projeler;·  Turistik kırsal alanlarda ziyaretçi merkezleri ve kır kahvelerinin yapılması gibi projeler;·  Eko-Turizm; yayla turizmi ve kültür turizmi altında yer alan örnekleri içeren projeler;·  Orman köylerinde veya nehir, göl benzeri su kenarı kırsal yerleşimlerde mesire yerleri düzenlenmesi / güzelleştirilmesi.
Öncelik Alanı 2Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri
AçıklamaEğitimin kalitesini arttırmak için kamu kaynaklarının seferber edilmesine rağmen özellikle kırsal kesimdeki pek çok okulun hala laboratuvar, bilgisayar, projektör, internet, kütüphane hatta temel derslik mobilya ve malzeme eksiklikleri vardır. Ayrıca, özellikle köy ve beldelerdeki okulların büyük bölümü spor ve sosyal tesislerden mahrumdur. Görünürlüğü yüksek ve kalıcı etkiler bırakan projelerle söz konusu bölgedeki eğitimin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.   Yerel Yönetimler, İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.   Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar, Birlikler;3.   Üniversiteler;4.   Okul-Aile Birlikleri.
Örnek Projeler·  Köy ve kasabalarda spor sahaları, park yapımı, spor salonları tadilat ve teşrifatı, ortak toplantı salonu tadilat ve teşrifatı;·  Okullarda bulunan araç ve ekipmanların, bilgisayar ve projektör gibi eksiklerin giderilmesi, sıra ve tahtaların yenilenmesi;·  Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi.
Öncelik Alanı 3Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi
AçıklamaBu başlık altındaki projeler büyük ölçekli sağlık yatırımlarından ziyade, kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık klinikleri ve mobil sağlık hizmetleri projelerine verilecek desteklerdir.  Bu projeler toplumun geniş kesimlerini etkileyebilecek niteliktedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler.
Örnek Projeler·  Köy ve kasabalarda gezici sağlık taraması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması;·  Gezici diş ve göz sağlık ünitelerinin kurulması;·  Kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık kliniklerinin, sağlık ocaklarının desteklenmesi;·  Sağlık merkezlerinin engelli erişimine uygun olması;·  Kırsalda yaşlı bakımı ve sağlığını destekleyici projeler;·  Kırsal ana-çocuk sağlığı ve beslenme konularında farkındalık oluşturma projeleri.
Öncelik Alanı 4Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
AçıklamaBütün sektörler için temel niteliklerde eleman yetiştiren meslek liseleri, çıraklık eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlardır.  Ancak,  ekipman eksiklikleri ve mevcut ekipmanların gelişen teknoloji ile uyumlu olmamaları nedeniyle, bu kurumların makine ve ekipman ihtiyaçlarını gideren projeler önemli görünürlüğe ve toplum üzerinde orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik açıdan güçlü bir etkiye sahip projeler olacaktır. 
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;3.     Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri;4.     Üniversiteler;5.     Okul-Aile Birlikleri.
Örnek Projeler·  Meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin modernizasyonu ve kapasitelerinin geliştirilmesi;·  Hedef grupların ihtiyaçlarına göre yapılacak olan mesleki eğitim ve beceri kazandırma projeleri.
Öncelik Alanı 5Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi
AçıklamaDezavantajlı grupların (kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar, işsizler) sosyal uyumunu hedefleyen projeler “sosyal sermaye”nin geniş tanımına dâhildir. Bu öncelik alanının kapsama alanına mesleki eğitim kurslarının, gençlik merkezlerinin, özellikle kadınlara yönelik “çok amaçlı toplum merkezleri”nin, öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı girmektedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;3.     Üniversiteler.
Örnek Projeler·  Çocuklar için okuma salonlarının, Gençlik Merkezlerinin, Kadın Destek Merkezlerinin kurulması ve/veya kapasitelerinin arttırılması;·  Öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı;·  Okul çocukları arasında sürdürülebilir tarım uygulamaları bilincinin arttırılması için kapasite geliştirme programları;·  Kilim, halı, dokuma veya oyuncak, ahşap atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu;·  Çamaşırhane ve tandır evlerinin kurulumu ve tefrişatı;·  Engelli Destek Merkezlerinin kurulumu ve/veya kapasitelerinin arttırılması.·  Kırsal kadın okuryazarlığını arttırmaya, genç kadınların bilgisayar kullanımı öğretmeye dönük projeler·   Kadının işgücüne katılımını arttırıcı bilgi ve beceri kazandırma projeleri·  Kadın girişimcilerin yaratılması ve/veya desteklenmesi projeleri·  Kadınlara yönelik ev ekonomisi eğitimi ve uygun malzeme destekleri sağlanması projeleri
Öncelik Alanı 6Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
AçıklamaTarımsal üretimdeki en önemli problemlerin başında, verimlilik, pazarlama ve pazarlara erişim gibi konular gelmektedir.  Yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi, üretim altyapısının (seralar, sulama sistemleri) geliştirilmesi veya ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar bu başlık altına girmektedir. 
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     KOBİ’ler, Organize Sanayi Bölgeleri;5.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;
Örnek Projeler·  Tarımsal üretime yönelik kar amacı güden yatırımların yanı sıra, bu üretimleri destekleyecek ve geliştirecek AR-GE projeleri;·  Soğuk hava deposu gibi ortak kullanım tesisleri;·  Hayvancılık/besicilik, balıkçılık, süt kalitesinin tespiti için laboratuvar kurulması;·  Dikey tarım v.b. alternatif tarım uygulamaları; ·  Seraların yenilenmesi veya kurulması;·  Köylerde ortak üretim ve/veya paketleme atölyelerinin kurulması;·  Tarımda izlenebilirlik ve sertifikasyon projeleri;·  Çiftçilerin bilinçlendirilmesine (üretim teknikleri ve becerileri, gübreleme, sulama teknikleri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık vb. konular) yönelik projeler;·  Mera alanları azalan yerleşimlerde hayvancılığın gerilememesi için mera iyileştirme projeleri;·  Birden fazla boru hattı geçen tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması veya toprak kalitesini arttıran rehabilitasyon projeleri.
Öncelik Alanı 7Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi
AçıklamaYöresel ve geleneksel ürünlerin kalitesinin arttırılarak ekonomiye kazandırılmasının, bireysel gelir düzeyinin arttırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi yönleriyle istihdam üzerindeki etkisi büyüktür.  Yöresel ürünlerin üretimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, ürünlerin tanıtımı ve belirli bir politika çerçevesinde ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda bütüncül yaklaşıma sahip projelerin bölgeye önemli katkıları olacaktır. Pazarlamanın gelişmesi bu alanlarda girişimciliğin de gelişmesini sağlayacaktır.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar, Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     KOBİ’ler, Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler;5.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;
Örnek Projeler·  Yöresel el sanatlarını geliştirme;·  Arıcılık; (Kafkas) arı ırkının genlerinin korunması; propolis, polen ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ortak tesislerin geliştirilmesi;·  Organik gübre üretimi ve pazarlanması;·  Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı;·  Meyve ve sebze suyu üretimi;·  Süt ürünlerinin kalitelerinin arttırılması ve pazarlanması;·  Kristalize tuz üretimi;·  Yerel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması;·  Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;·  KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;·  KOBİ’lerin ürünleriyle ilgili markalaşma ve tasarım projeleri;·  KOBİ’lerin kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik projeler (eğitim, sertifikasyon, ERP ve benzeri);·  Soğuk süt zincirinin kurulumu;·  Orman ürünleri işleme projeleri;·  Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri;·  Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler.

5.   ÇEVRE BİLEŞENİ

5.1.  Çevre Bileşeni için Örnek Projeler

Farklı öncelik alanlarına göre örnek projeler ve uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1Doğal kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimi
AçıklamaDoğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, kaynakların tüketiminden ziyade, gelecek nesiller için akılcı kullanımını amaçlayan planlama ilkelerine öncelik verir. Yerel kalkınma küçük ölçek odaklı olup, kısa zamanda hayata geçirilen, yerel koşullara en iyi şekilde karşılık veren projeleri hedeflemektedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Sulama Birlikleri;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;5.     Üniversiteler;6.     Tarımsal Araştırma Enstitüleri.
Örnek Projeler·  Su tasarrufuna yönelik, sulama sistemlerinin kurulması;·  Arazi ıslahı çalışmaları;·  Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;·  Su kaçak tespit ekipmanı alımı;·  Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri.·  Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi
Öncelik Alanı 2Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi
AçıklamaHidroelektrik santraller, ısıtma amaçlı biyokütle, termal güneş ve jeotermal enerji kullanımı Türkiye’de enerji karmasına katkıda bulunan başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olagelmiştir. Son yıllarda ise, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi gibi teknolojiler de Türkiye’nin enerji sektöründe etkili olmaya başlamıştır.TANAP boru hattının geçtiği güzergâh, aktif fay hatları nedeniyle özellikle jeotermal kaynaklar açısından zengin coğrafi alanları içermektedir.  Bu coğrafi alanlar, Erzurum’da Aziziye, Konaklı, Köprüköy ve Pasinler, Erzincan’da Ekşisu, Sivas’ta Yıldızeli, Deli Çermik, Eskişehir’de Seyitgazi, Bursa’da Harmancık ve Mustafa Kemal Paşa olarak belirlenmiştir. 
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Belediyeler, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar, Birlikler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     KOBİ’ler,  Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler;5.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;6.     Üniversiteler.
Örnek Projeler·  İçme suyu ya da sulama suyunun kaynağından temin edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;·  Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;·  Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;·  Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;·  Rüzgâr ve dalga gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesi;·  Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler.
Öncelik Alanı 3Çevresel Altyapının Yönetimi ve Çevre Bilincinin Artırılması
Açıklama2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TANAP boru hattının geçtiği illerde yapılan bir çevre envanteri (dökümü), evsel kökenli atık su deşarjının toprak, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine yol açtığını ortaya çıkarmıştır.  Doğal kaynakların kirlenmesini önlemek amacıyla kentsel altyapının iyileştirilmesi, yerel halkın çevre bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Üniversiteler.
Örnek Projeler·  Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, katı atık aktarma istasyonları;·  Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);·  Mevcut arıtma tesisi ya da katı atık tesisinin kapasite artışı ya da yenilikçi teknoloji içeren bir ünite eklenerek iyileştirilmesi;·  Katı atıkların ve tıbbi atıkların taşınması için araç alınması;·  Katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;·  Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisleri;·  Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için rekreasyon (eğlendinlen), parklar, vb. tesislerin kurulması;·  Müzelere ekipman temini yoluyla kapasite artırımı;·  Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;·  Kura Nehri’ndeki yasadışı balık avlanmasına ilişkin kamu bilincinin artırılması;·  TANAP Hattı boyunca yapılan tarım, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamu bilincinin artırılması;·  TANAP Hattı boyunca gözlenen aşırı otlatmanın habitatlar üzerinde yarattığı baskının azaltılması için kamu bilincinin artırılması;·  Arboretum (Ağaç Parkı) Projesi;·  TANAP Hattında tespit edilen nesli tükenmekte olan ve endemik türleri kapsayan bir rehber kitabın yayımlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması.
Öncelik Alanı 4Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve ekonomik kullanımı
AçıklamaTıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkiler içerisinde ülkemizde kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin tarımı yapılmaktadır. Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan toplanmaktadır. Tarım ekonomisi uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla, araştırmalara katkı verilmesi, örnek ekim ve üretim dahil olmak üzere ekoloji (çevrebilim) ve genetik materyalden fayda sağlamak sektörel kalkınma ortamının yaratılması hedeflemektedir.Diğer yandan, bu tür bitkilerin değerinin hızla artması, doğadan aşırı toplanmasına ve türün tehlikeye girmesine yol açabilir.  Uygulama aşamasında dikkat edilmesi konulardan biri, tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitki üretimi için yeterince katı yetiştirme prensiplerinin ve kontrol mekanizmalarının tanımlanmasıdır.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     KOBİ’ler, Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler;5.     Üniversiteler.
Örnek Projeler·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin tescili ve standardizasyonu;·  Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;·  Uzun yapraklı nanenin (M. longifolia ssp. Longifolia)  üretimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlanması, ekim çalışmaları.
Öncelik Alanı 5Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin geliştirilmesi ve korunması
AçıklamaBiyolojik çeşitliliğin, sulak alanlar, doğal yaşam alanları, türler, genler ve tarım, ormancılık ve sanayi için önemi dikkate alınarak korunması gerekmektedir. Yerel balık türlerinin bazıları nesli tükenmek üzere olan (Kritik Düzeyde Tehlike Altında – CR ) sınıflandırılmış türler (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği – IUCN) arasındadır.  Boru hattının döşenmesi sırasındaki faaliyetlerin, özellikle yerel balık türlerinin çok duyarlı ve savunmasız olacağı öngörülmektedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Üniversiteler.
Örnek Projeler·  Sivas sulak alanları ve Hafik – Zara Bölgesinde bulunan (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) karstik bölge için yönetim planları yapılması;·  Kafkas kazı gibi yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve geliştirilmesi;·  Çambeli – Yeniköy civarında Huş tavuklarının korunması ve geliştirilmesi;·  Sivas çan çiçeği, astralagus zaraensis türlerinin korunması, rehabilitasyonu ve araştırılmasınn desteklenmesi;·  Dans sineği (Hilara n.sp)’nin yeni tür olarak tanıtılması;·  Çayır sineği (Hexatoma n. sp)’nin tanıtılması ve korunması;·   Koruma öncelikli tür olarak belirlenen 4 grup altında toplanan eklem bacaklılar (arthropoda) türü ile ilgili bilimsel araştırma çalışmalarının desteklenmesi;·  Kuş popülasyonu açısından zengin olduğu belirlenen Yozgat’taki bir sulak alanın kuş gözlem alanı olarak tanıtılması ve kuş gözlem kulesi yapılarak bilincin artırılması.Tür Eylem Planları[1]·  TANAP Hattı boyunca gözlenen 19 Koruma Öncelikli Tür için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi;·  Küçük akbaba (Neophron percnopterus) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi;·  Karagana esmeri (Neolycaena soezen) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi.

6.   SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEK

6.1.  Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü

SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında talep edilen hibe, proje teklifi için asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL arasında olabilir. Herhangi bir kurum veya kuruluş en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir.

SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak sağlanmalıdır.

7.   TANAP SEIP DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI İÇİN KURALLAR

Bu rehber, SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında finanse edilen projelerin başvurusu, seçimi ve uygulanması için kuralları düzenlemektedir.  Rehber aynı zamanda http://www.tanap-seip.com internet adresinde de bulunmaktadır.

7.1.  Uygunluk Kriterleri

Aşağıda belirtilen konularla ilgili üç grup uygunluk kriteri (kıstasları) bulunmaktadır:

Aktörler:

·Başvuru Sahibi

·Ortak(lar) (eğer varsa)

Projeler:

Hibe verilebilecek olan projelerdir.

Maliyetler:

Hibe miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek olan maliyet türleridir.

7.1.1.     Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Ortaklar )

Başvuru Sahibi

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen tüzel veya gerçek kişilerden birisi olmalıdır:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu (STK), kâr amacı gütmeyen kooperatifler, kooperatifler, birlikler, okul-aile birlikleri, vakıflar, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, ulusal ve uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, KOBİ’ler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB’lar (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS).

Çağrı tarihinden sonra faaliyetine başlayan kuruluşlar da Başvuru Sahibi olabilirler.

ÖNEMLİ NOT 1STK şubelerinin Genel Merkezlerinden projeye başvurularına dair alınan bir “teyit yazısı” vermeleri gerekmektedir.

Muhtemel Başvuru Sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde SEIP’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz. Başvuru Sahibi, kendisinin, ortaklarının ve iştiraklerinin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığını Hibe Başvuru Formunun 7. Bölümünde beyan edecektir. Ayrıca taraflardan herhangi biri, IFC/EIB/EBRD ve EU/US/UN ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmamalıdır.

Başvuru Sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).

Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, Başvuru Sahibi proje kapsamında Faydalanıcı olacaktır.

Başvuru Sahibi, bundan sonra tanımlandığı üzere Ortaklar ile birlikte hareket etmek zorundadır.

Ortak(lar)

Ortak(lar) projenin tasarlanması ve uygulanmasına katılım sağlamalıdır.

Proje kapsamında Başvuru Sahibi için uygun olan maliyetler, Ortaklar için de uygun maliyet olarak kabul edilecektir.

Ortak(lar), Başvuru Sahibinin kendisine uygulanan uygunluk kriterlerini sağlamalıdır.

Ortak(lar), Hibe Başvuru Formunun 3.2 Bölümünde yer alan Beyannameyi imzalayacaklardır.

Birliklerin/vakıfların genel merkezleri ve onların şubeleri aynı proje için birlikte Başvuru Sahibi ve Ortak olamazlar.

Ortak(lar) için maksimum bir sayı bulunmamaktadır. Ancak, başarılı bir proje ve uygulama için her bir Ortağın rolü ve görevinin projede net bir biçimde tanımlanması gerekmektedir.

İştirakçi(ler)

İştirakçi(ler), Hibe Başvuru Formu Bölüm 4.2’de yer alan Beyannameyi imzalayacaklardır. 

İştirakçi(ler) projede görev alabilirler ancak, hibe fonlarından faydalanamazlar. İştirakçi(ler), bölüm 7.1.1.’de atıf yapılan Başvuru Sahibinin uygunluk kriterlerini karşılamak zorunda değildir.

7.1.2.     Uygun Projeler

Tanım

Uygun projeler, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının hedeflerine katkı sağlayacak ve öncelik alanlarından en az birinin kapsamına giren faaliyet gruplarıdır. 

Süre

Başlangıçta planlanan proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.  

Uygulama Yeri

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilde uygulanması gerekmektedir.  Bu çağrı kapsamındaki iller aşağıdaki gibidir: 

Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale.

Projelerin bu illerde kurulacak Proje ofislerinden yönetilmesi zorunludur. Proje faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerde Proje ofisleri kurulmayacak ise, gerekçeleri açık olarak Hibe Başvuru Formunda belirtilmelidir.

Hedef Gruplar

v   Projenin asıl hedef grupları, boru hattı üzerindeki illerde ve özellikle hattın güzergâhı üzerindeki ilçelerde yaşayanlardır. 

Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

o         Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden hanereisi kadın olan haneler;

o         Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle gelir kaybına veya azalmasına uğrayanlar;

o         Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürüp projedeki kamulaştırma sonrasında artık başkalarının topraklarında çalışma imkânını da kaybedenler;

o         Yaşlılar: Kamulaştırma nedeniyle toprağını, dolayısıyla geçim kaynağını kaybeden, yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yalnız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;

o         Engelliler: Toprağını dolayısıyla geçim kaynağını kaybettikten sonra yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar.

Proje amaçları ve uygulama alanları bakımından birebir benzerlik gösteren projelerde dezavantajlı grupları dahil eden proje teklifi tercih edilecektir.

Proje Türleri

Program hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlayan ve bir veya birden fazla öncelik alanına giren tüm projeler mali destek almaya uygundur.

Yukarıda 4.1 ve 5.1 bölümlerinde sıralanan projeler sadece örnek olarak dikkate alınmalıdır, teklifler bu projelerle sınırlı olmamalıdır.

Faydalanıcı ve Ortak(ları) alt yüklenici sözleşmeleri yapabilirler. Faydalanıcı, Ortak(ları) ve İştirakçiler, Projede alt yüklenici olamazlar.

Toplumsal kullanıma açık atölyeler, spor tesisleri, eğitim merkezleri vb. için prefabrik yapı alımları uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

Proje kapsamında inşaat veya rehabilitasyon (iyileştirme) işleri olması durumunda, inşaat kontrollüğü hizmetlerinin Faydalanıcı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.  Eğer Faydalanıcı bir kamu kurumu ise inşaat kontrollüğü hizmetleri, aynı kurumun ilgili birimi tarafından veya konu hakkında deneyimli yetkili kişi veya firmalardan hizmet alımı yoluyla veya deneyimli kamu kurumları ile işbirliği yapılarak sağlanmalıdır.  Eğer Faydalanıcı bir kamu kuruluşu değilse, inşaat kontrollüğü için deneyimli ve yetkili kişi veya firmalardan hizmet alımı gerçekleştirmelidir.

7.1.3.    Uygun Olmayan Projeler 

Aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.

·           Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler;

·           Sadece veya büyük ölçüde çalışmalar ya da eğitim kursları için kişisel bursları içeren projeler;

·           Sadece konferanslar, masa başı toplantıları, seminerler veya benzeri tek seferlik projeler. Bunlar, kapsamlı bir projenin bir parçasını oluşturması halinde finanse edilebilir.  Bu amaçla, bir konferans için hazırlık çalışmaları ve bildirilerin yayımlanması tek başlarına kapsamlı bir projeyi oluşturmazlar;

·           Devlet bütçesinden, diğer hibe sağlayıcılarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması veya yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);

·           TANAP ile sözleşme imzalamadan önce başlayan faaliyetler;

·           Yalnızca akademik araştırma faaliyetlerini, fizibilite çalışmalarını içeren projeler (kapsamlı bir projenin parçası değilse);

·           Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler;

·           Siyasi partileri destekleyen projeler;

·           Mali destek faaliyetleri (örneğin kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin hibe olarak ya da kredi olarak verilmesi);

·           Yeni bina inşaatı veya yatırımı;

·           Sadece strateji geliştirilmesini, planları ya da benzeri dokümanları (Bölüm 5.1’de belirtilen tür koruma eylem planları ve yönetim planları hariç) içeren projeler;

·           Gıda, giysi temini gibi sosyal hizmet projeleri;

·           Proje yazımı, yapılabilirlik etüdü, proje tasarımı ve ÇED hazırlama gibi faaliyetler.

Projeler sadece bir faaliyete odaklanmamalıdır.  Organizasyon faaliyetleri, açık olarak tanımlanan amaçları, hedef grupları ve planlanan sonuçları ile tutarlı faaliyet göstererek, kendi-kendine yeten işlemler olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT 2Prensipte, başvurular özgün olmalı ve hedef grupların ihtiyaçlarına, problemlerine uygun çözümler üreten uygulama yöntemleri ile tasarlanmalıdır. Bu nedenle, teklifler aşağıdaki gibi aynı sunumu yaptığında, Uzmanlar Komitesi ve/veya Sözleşme Makamı tarafından dikkate almaya değer bulunan sağlam bir gerekçe olmadığı müddetçe, “kes-yapıştır başvurular” değerlendirme sürecinde elenebilir.

Üçüncü Taraflara Mali Destek

Proje kapsamında, Başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler.

7.1.4.    Uygun Maliyetler

Sadece uygun maliyetler hibeden karşılanacaktır. Uygun maliyet kategorileri aşağıda gösterilmektedir.  Bütçe, hem tahmini maliyet hem de “uygun maliyetlerin” tavanıdır.  

Uygun maliyetlerin geri ödemesi, Faydalanıcıların yaptığı gerçek harcamalara dayanacaktır.

ÖNEMLİ NOT 3Aşağıdaki koşullar hariç, 657 sayılı kanun kapsamında görevlendirilen Devlet Memurları, bu proje kapsamında görevlendirilemez ve herhangi bir maaş ödemesi yapılamaz.Projede görevlendirilen personel kurumlarından gerekli izinleri alır ve Faydalanıcının maaş bordrosunda bulunurlarsa, bu personele Faydalanıcı ya da Ortakları tarafından ödeme yapılır.Diğer kamu çalışanları, kendilerinin ve kurumlarının tabi olduğu yürürlükteki kanun(lar) çerçevesinde projede görevlendirilebilirler.

Maliyetlerin uygunluğu için temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:

·  Harcamalar proje uygulama süresi içinde yapılmalıdır;

·  Maliyetler, Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır (Hibe Sözleşmesi Ek III);

·  Maliyetler Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır;

·  Maliyetler “iyi mali yönetim”, özellikle de “paranın değeri” ve “maliyet etkinliği” prensiplerine uygun olmalıdır;

·  Faydalanıcının ödeme talep ettiği faaliyetler, Proje Tanımında (Hibe Sözleşmesi Ek I) belirtilen faaliyetlerle örtüşmelidir;

·  Sözleşmede veya daha sonra kabul edilmiş değişiklerde bahsedilmeyen faaliyetlerden doğan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılır;

·  Tüm maliyetler gerçek maliyet olmalıdır, yani Faydalanıcı (ve eğer varsa ortakları) tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır;

·  Maliyetler, Faydalanıcının (ve eğer varsa ortakları) muhasebe kayıtlarında veya vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır;

·  Proje faaliyetleri ile ilgisi olmayan veya bildirilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan harcamalar uygun olmayan maliyet olacaktır.

İhtiyat Payı

Bütçe, uygun maliyetler alt-toplamının %10’unu (bütçenin 6. kalemi) geçmeyecek şekilde İhtiyat Payı (bütçenin 7. kalemi) içerebilir.  Hibe sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi TANAP tarafından ödenerek bu kalemden düşülecektir. Ayrıca Faydalanıcı banka masraflarını bu kalemden ödeyebilir.

7.1.5.    Uygun Olmayan Maliyetler

Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:

·  Arazi ve bina satınalımı;

·  Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;

·  İkinci el ekipman alımı;

·  Ayni katkılar;

·  Amortisman giderleri;

·  Borçlar ve borç yönetim giderleri;

·  Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;

·  Faiz ödemeleri;

·  Proje başlamadan önce yapılan harcamalar;

·  Başka bir hibe programı veya proje kapsamında karşılanan giderler;

·  Üçüncü taraflara verilen mali destekler;

·  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ödenen ücretler. Ancak, bu kişi, Faydalanıcı veya Ortaklarının personeli ve proje için görevlendirilmiş ise, bu personelin ücreti eşfinansman olarak sayılabilir. 

7.2.  Görünürlük

Başvuru sahipleri, TANAP’ın projeyi finanse ettiğini kamuoyuna duyurmak için gerekli özeni gösterecek ayrıca TANAP tarafından duyurusu yapılan Görünürlük Kurallarına riayet edecektir. 

7.3.  Başvuru Prosedürleri

7.3.1.    Başvuru Formlarıve Başvuru Paketi

Başvuru Formu ve tüm eklerine ait şablonlara http://www.tanap-seip.com adresinden ulaşılabilir. Başvuru, bu dökümanları imzalı ve paraflı olarak içeren ve detayları izleyen bölümde Başvuru Paketi’nin Sözleşme Makamı’na teklif verme son tarihi ve saatinden önce teslim edilmesiyle yapılacaktır.

Başvuru Paketi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

1.     Başvuru sahibinin dolduracağı, hazırlayacağı belgeler (Başvuru formu ve ekleri) (Bir asıl set, iki kopya set);

2.     Başvuru sahibinin diğer kurum ve otoritelerden temin edeceği belgeler (Bir asıl set, iki kopya set);

3.     Yukarıdaki maddelerde yer alan belgeleri ihtiva eden ve optik ortamda (CD veya DVD) teslim edilecek Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi.

Sözleşme Makamı, başvuruların hatasız ve kolay yapılabilmesi için http://www.tanap-seip.com adresinden ulaşılabilen bir başvuru aracını (HİBEBİS) kullanımınıza açmıştır.

Başvuru Sahipleri, internet üzerinden başvuru yapabilmek için önce http://www.tanap-seip.com adresinden kendi kullanıcı hesaplarını oluşturmalıdır. Başvuru Sahipleri, kullanıcı hesabı oluşturma işlemlerini, web sayfalarının yönlendirmesiyle, web formu, mobil kısa mesaj ve e-posta iletişimi içeren bir süreç üzerinden tamamlayacaklardır. Kullanıcı adı ve parolalarını kullanarak, http://hibebis.tanap-seip.com üzerinden ulaşılan HİBEBİS’e bağlanarak veri girişlerini yapacaklardır.

Başvuru Sahipleri, Başvuru Formu ve eklerinin çıktılarını alarak her sayfasını paraflayacak, ilgili yerleri imzalayacak ve belirtilen adrese teslim edeceklerdir.

Başvurular Türkçe yapılmalı ve İngilizce özetle birlikte teslim edilmelidir.

Ortak(lar), Hibe Başvuru Formunun ilgili bölümlerinde mutlaka belirtilmelidir. Ortak(lar) mutlaka Başvuru Formunun Bölüm 3.3’deki beyanı ve Bölüm 3.2’deki beyannameyi doldurmalı ve imzalamalıdır.

Başvuru Formundaki herhangi bir hata veya önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların başvuru formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.

Sadece sunulan bilginin açık olmaması ve bu yüzden Sözleşme Makamının tarafsız bir değerlendirme yapmasına engel teşkil etmesi durumunda, Başvuru Sahibinden ek açıklama talep edilecektir.

Hibe Başvuru Formunun tüm bölümleri mutlaka doldurulmalıdır. Doldurulmayan bölümlerle ilgili açıklama mutlaka yapılmalıdır, aksi takdirde başvurunun rededilmesine yol açabilir.

Lütfen sadece Başvuru Formu ve doldurulması gereken matbu eklerin (bütçe, mantıksal çerçeve) değerlendirmeye alınacağını dikkate alınız. Bu nedenle dokümanların Proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olması gerekmektedir. 

7.3.2.    Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak

Başvurular Sözleşme Makamının aşağıda belirtilen adresine elden ya da posta yoluyla yapılacaktır.

Başvurular ayrıca Sözleşme Makamının, Başvuru Paketinin hatasız ve kolay üretimini sağlamak için geliştirdiği başvuru aracı üzerinden de başlatılabilecektir. Bu başvurular için aşağıdaki aşamalar (A-F) takip edilecektir.

ÖNEMLİ! Başvurular Proje Başvuru Formu ve eklerinin Sözleşme Makamına posta yoluyla ya da elden teslim edilmesiyle geçerlilik kazanacaktır.

A.     Aşağıda listesi verilen dokümanlar HİBEBİS üzerinden doldurulacaktır. HİBEBİS Başvuru Sahiplerini yönlendirecektir.

1.   Başvuru Formu ve İngilizce Özeti (Ek I);

2.   Mantıksal Çerçeve (Ek II);

3.   Bütçe (Ek III);

4.   TANAP Dürüstlük Durum Değerlendirmesi (IDD) Formu (Ek VII).

B.     Ek V’de listesi verilen Destekleyici Belgeler taranacak ve PDF olarak HİBEBİS’e yüklenecektir. HİBEBİS bu aşamada da Başvuru Sahiplerini yönlendirecektir.

C.     Başvuru Sahipleri A ve B adımlarını tamamladıktan sonra HİBEBİS’i kullanarak bir Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi oluşturacak ve bilgisayarlarına indireceklerdir. Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi, birden fazla dosya ihtiva eden sıkıştırılmış bir arşiv dosyası olacak ve HİBEBİS’in yönlendirmesiyle indirilecektir.

D.    Başvuru Sahipleri, C adımında bilgisayarlarına indirdikleri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi içerisindeki dokümanları paket içerisindeki sırayla yazıcıdan biri ana diğer ikisi kopya olmak üzere 3 takım olarak döktüreceklerdir.

E.     Başvuru Sahipleri, C adımında bilgisayarlarına indirdikleri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi’ni, TANAP’a teslim edilmek üzere optik kayıt ortamına (CD-ROM veya DVD) aktaracaklardır. Bu işlemi yaparken HİBEBİS tarafından verilmiş arşiv dosya adını ve arşiv dosya içeriğini değiştirmeyecekler, optik ortamda alt klasör açmayacaklardır. Başvuru Sahipleri aynı zamanda söz konusu arşiv dosyasının optik kayıt ortamındaki tek dosya olmasını sağlayacaklardır.

F.     Başvuru Sahipleri orijinal dokümanları, kopyaları ve Sayısallaştırılmış Başvuru Paketini içeren optik kayıt ortamını TANAP’a teslim edeceklerdir.

Yukarıdaki adımlarda üretilen dokümanların tümünün ilgili yerleri imzalanacak ve diğer sayfalar paraflanacaktır. Başvurların işleme alınmasını sağlamak için, her biri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketinde olduğu gibi sıralanmış ve dosyalanmış bir asıl ve iki kopya takımolarak Optik Ortam ile birlikte paketleyerek bir Başvuru Paketi oluşturacaklardır. Başvuru Paketi, Sözleşme Makamı’nın aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir.

Lütfen başvuru paketinde yer alan dokümanları zımbalamayınız!

Başvuru Sahipleri, Hibe Başvuru Formu’nun 5. Bölümünde yer alan Kontrol Listesini kullanarak başvurularının tam olduğunu doğrulamalıdır. HİBEBİS, bu yönde yapılabilecek hataları önlemede önemli bir yardımcıdır. Eksik başvurular reddedilebilir.

Başvuru paketi, üzerinde referans numarası ve SEIP (TANAP/2017/01/DG) başlığı, Başvuru sahibinin tam adı ve adresi ve “AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” ibareleri yer alan A4 boyutunda bir Paket Etiketiyle etiketlenmelidir. Paket etiketi HİBEBİS’in yönlendirmesiyle Başvuru Sahibinin bilgisayarına indirilebilecektir. Başvuru Sahibi, Paket Etiketini yazıcıdan döktürecek ve paket üzerine yapıştıracaktır. Paket etiketi örneği izleyen sayfada verilmiştir.Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları – Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması

DOĞRUDAN HİBE BAŞVURU PAKETİ

İlgi: TANAP/2017/01/DG – AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ

BAŞVURU SAHİBİ 
PROJE ADI   
Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyiniz Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyiniz
SOSYAL BİLEŞEN ORTA ÖLÇEKLİ HİBE
ÇEVRESEL BİLEŞEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE
ALICI
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Cad.Farilya İş Merkezi, No:8 Kat: -1, Doküman Kontrol MerkeziÇukurambar, Çankaya, Ankara

Lütfen bu etiketin üzerine başka bir etiket ve benzeri herhangi bir materyal yapıştırmayınız.

Başvuru Paketi, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) önceki sayfada yer verilen alıcı adresine gönderilmeli / teslim edilmelidir.

Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

7.3.3.    Başvuruların Teslim Tarihi

Başvuruların son teslim tarihi 20.04.2017’dir ve gönderi tarihi, posta mühürü veya teslim fişi ile belgelenecektir.  Elden yapılan teslimatlarda, teslim tarihi 20.04.2017 ve saat 17:00 (yerel saat)’dir ve imzalı ve tarihli alındı belgesi ile belgelenecektir. Başvuru süresinden sonra yapılan başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

7.3.4.    Başvurular için İlave Bilgi

SEIP hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  Toplantıların kesin tarihleri ve yerleri TANAP’ın (http://www.tanap.com) ve SEIP’in (http://www.tanap-seip.com) web sayfalarında duyurulacaktır.

Sorulara, SEIP’e ulaşma tarihinden sonra 5 (beş) gün içerisinde cevap verilecektir. Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinden 6 (altı) gün öncesine kadar, http://www.tanap-seip.com adresi üzerinden erişilebilen soru formu üzerinden iletilebilir.

Sözleşme Makamının, bu tarihten sonra alınan sorulara cevap vermek zorunluluğu bulunmamaktadır.

İhtiyaç oluştukça, tüm Başvuru Sahiplerini ilgilendirebilecek sorular, cevaplarıyla birlikte TANAP’ın http://www.tanap-seip.com internet adresinde yayımlanacaktır. Bu nedenle, yayımlanan sorular ve yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak için yukarıda belirtilen web sayfasının düzenli olarak ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.

7.3.5.    Sözleşme Aşamasında Teslim Edilmesi Gereken Dokümanlar

Projenin uygulanması için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi, DSİ kuyu açma ruhsatı, KUDEB (Belediye ve İl Özel İdareleri’ne bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları), inşaat yapım izinleri, vb tüm izinlerin sözleşme aşamasından önce alınmış olması gerekmektedir.  Bu dokümanlar Sözleşme aşamasında sunulacaktır.

7.4.  Uygunluk Kontrolü – IDD  (Dürüstlük Durum Değerlendirmesi)

Sözleşme Makamı, Başvuru Sahiplerinin etik standartlara uymasını bekler. Bu nedenle herhangi bir Başvuru Sahibinin hibe almaya hak kazanmasından önce Sözleşme Makamının Dürüstlük Durum Değerlendirmesine ilişkin şartlarını karşılaması gerekir.  Dürüstlük Durum Değerlendirmesi herhangi bir dürüstlük sorununun ileri düzeyde teşhisi ve incelemesini, menfaat çatışmalarını veya risk durumlarını düzenler ve Sözleşme Makamının usulsüz iş yapan taraflarla iş yapmamasını veya yasa dışı veya gayri ahlaki uygulamalara bulaşmamasını temin etmeye yardımcı olur.  

Sözleşme Makamı tarafından istenilen destekleyici dokümanlara dayanarak yapılan Uygunluk Kontrolü, mevcut mali kaynaklar içinde, aldıkları puana göre sadece şartlı olarak kabul edilmiş olan projeler için yapılacaktır.

Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formunun 7. Bölümü) Başvuru Sahibi tarafından sağlanan destekleyici dokümanlar ile karşılıklı olarak kontrol edilecektir. Destekleyici dokümanlardaki bir eksiklik veya Başvuru Sahibinin Beyanı ile destekleyici dokümanlar arasındaki uyumsuzluk durumu, sadece bu sebeple, başvurunun otomatik olarak reddedilmesine neden olur.

Reddedilen bir projenin yerine, yedek listede ondan sonra gelen en iyi proje seçilecektir.

8.   SÖZLEŞME MAKAMI’NIN KARARININ BİLDİRİLMESİ

Kararın İçeriği

Başvuru Sahiplerine, başvuruları ile ilgili Sözleşme Makamı’nın kararı yazılı olarak bildirilecektir ve eğer bu karar başvurunun reddedilmesi ise, bunun gerekçeleri açıklanacaktır.

8.1.  Zaman Çizelgesi (Gösterge Niteliğinde)

 TarihZaman
Bilgilendirme Toplantısıhttp://www.tanap-seip.com adresinden takip edilebilir.
Sözleşme Makamına soru sormak için son gün14.04.201717:00
Sözleşme Makamının, Başvuru Sahiplerine yapacağı açıklama bildirimleri yapacağı son tarih19.04.201717:00
Doldurulmuş Başvuru Dosyasının son teslim tarihi20.04.201717:00
Başarılı Başvuru Sahiplerine yapılacak şartlı bildirim (uygunluk kontrollerinden sonra)Haziran 2017*
Sözleşme İmza                   Temmuz 2017*

*kesin olmayan tarih

Gösterge niteliğindeki bu zaman çizelgesi, Sözleşme Makamı tarafından uygulama esnasında güncellenebilir. Bu gibi durumlarda, güncellenen zaman çizelgesi, Sözleşme Makamı tarafından http://www.tanap-seip.com adresli web sayfalarında yayımlanacaktır.

9.   Sözleşme Makamının Hibe Verme Kararını Takiben Proje Uygulamaya Yönelik Koşullar

Hibe verme kararını takiben Sözleşme Makamı, Faydalanıcıyı Hibe Sözleşmesi imzalamaya davet edecektir. 

Alt Sözleşmelerin Uygulanması

Projenin uygulanması, Faydalanıcıların satınalma sözleşmeleri imzalaması gerektirdiği durumlarda, bu satınalmalar ve sözleşmeler Ek IV’te yer alan prensiplere uygun olarak yapılacaktır. Uygulama sırasında kullanılmak üzere detaylı bir Satınalma Rehberi yayınlanacaktır.

10.            EKLER LİSTESİ

Doldurulacak Formlar ve Başvuru Sırasında Sunulacak Belgeler

Ek I:          Hibe Başvuru Formu ve İngilizce Özeti

Ek II:         Mantıksal Çerçeve

Ek III:        Bütçe

Ek V:          Destekleyici Dokümanlar Listesi

Ek VII:       TANAP SEIP IDD (Dürüstlük Durum Değerlendirmesi) Formu

Bilgi Amaçlı Verilen Dokümanlar 

Ek IV:        Satınalma Prosedürleri

Ek VI:        Teknik ve Mali Raporlar


[1]Tür Eylem Planları sadece Örnek Proje Listesinde belirtilen konular için geçerli olacaktır. 

TANAP ORTA ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ II. ÇAĞRI

SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP) 

DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI

 ORTA  ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

II. ÇAĞRI

Son başvuru tarihi:  23.08.2017

Sözleşme Makamı:

TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş.

GİRİŞ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti kanunları altında mevcut olan ve tüzel kişilik hükmünde bir anonim şirkettir.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır.

Bu proje ile doğalgaz, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yer altı ve yer üstü tesislerini içeren, 1.831 km’si yeraltında ve 19 km.’si Marmara Denizi’ni denizaltından geçen yaklaşık 1.850 km. uzunluğundaki (Türkiye’de) doğal gaz boru hattı ile taşınacaktır. Bu tesisler Türkiye – Gürcistan sınırından başlayıp, 20 şehirden geçerek (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) Türkiye – Yunanistan sınırındaki çıkış noktasında sona erecektir. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması ile TANAP, boru hattı üzerindeki şehirlerde Şirketin, Kurumsal Sorumluluk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programını geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmiştir. 

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’ndaki Projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.07.2014 tarihinde onaylanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda tanımlanan sosyal ve çevresel etki azaltım önlemlerinin ötesine geçerek Boru Hattı Projesinin işleyeceği alanlarda pozitif etki yaratma hedefini bir adım ileriye taşıyacaktır.

Programın Sözleşme Makamı, TANAP’tır. Kurumsal çerçeve içerisinde TANAP, hibe fonlarının doğru kullanımında nihai sorumluluğu taşıyacaktır, ihale, sözleşme yapılması ve ödemelerden sorumlu olacaktır ve bu dokümanda Sözleşme Makamı olarak anılacaktır.

Bu Hibe Başvuru Rehberi, Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşan SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması’nın Orta Ölçekli Hibeler için hedeflerini, önceliklerini ve uygunluk kurallarını tanımlamaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR  

Programın Genel Hedefi

Programın genel hedefi, TANAP Projesi’nin inşaat sürecinde yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

Yatırım Programları, TANAP Projesi’nden etkilenebilecek insanların ve boru hattı boyunca yer alan çevresel kaynakların üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin olabildiğince hafifletilmesi ve yaratılan faydanın arttırılabilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf edecektir.

SEIP’in Özel Hedefleri:

·       Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek / toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;

·       Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;

·       Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;

·       Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.

Hazırlanacak olan bütün projeler, SEIP’in genel hedefi ve bir veya birden fazla özel hedefine karşılık vermelidir.

SEIP’in Öncelik Alanları

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının en az birini kapsamalıdır;

SosyalÇevresel
·         Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi·         Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri·         Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi·         Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması·         Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi·         Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması·         Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi·         Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi·         Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması·         Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi  ·         Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi 

SOSYAL BİLEŞEN

Sosyal Bileşen için Örnek Projeler

Farklı öncelik alanlarına göre örnek projeler ve uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımlarının desteklenmesi
AçıklamaDünyada gelişen eğilimlere bağlı olarak, bölgeler arası gelir düzeyi farklılıklarını azaltmayı destekleyen agro-turizm, doğa turizmi, eko-turizm, kültür ve inanç turizmi, kış ve dağ turizmi gibi ortaya çıkan alternatifleri kapsamaktadır.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli). 
Örnek Projeler·  Agro-Turizm; doğal zirai üretimle konaklamayı birleştiren projeler;·  Yayla Turizmi; kamp, golf, kayak, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi farklı etkinliklerle ilgili projeler;·  Kültür Koridoru; butik oteller, özel belgeli konaklama tesisleri (Edirne Evleri, Kars Evleri vb.) ve demiryolu bakım onarım – CER – atölyeleri gibi yerlerin kültür merkezi ve müze olarak restore edilmesi ve tefrişatının yapılması gibi projeler;·  Kış Koridoru; kış, kültür, termal ve şehir turizmi konaklama birimleri ile bölgenin kış turizmine hizmet verebilecek turizm çeşitliliği arttıracak projeler;·  Kırsal alanda pansiyonculuğun geliştirilmesini destekleyen projeler;·  Eko-Turizm; yayla turizmi ve kültür turizmi altında yer alan örnekleri içeren projeler;·  Orman köylerinde veya nehir, göl benzeri su kenarı kırsal yerleşimlerde mesire yerleri düzenlenmesi / güzelleştirilmesi.
Öncelik Alanı 2Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri
AçıklamaEğitimin kalitesini arttırmak için kamu kaynaklarının seferber edilmesine rağmen özellikle kırsal kesimdeki pek çok okulun hala laboratuvar, bilgisayar, projektör, internet, kütüphane hatta temel derslik mobilya ve malzeme eksiklikleri olabilmektedir. Ayrıca, özellikle köy ve beldelerdeki okulların büyük bölümü spor ve sosyal tesislerden mahrumdur. Görünürlüğü yüksek ve kalıcı etkiler bırakan projelerle söz konusu bölgedeki eğitimin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.   Yerel Yönetimler, İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.   Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;3.   Üniversiteler.
Örnek Projeler·  Köy ve kasabalarda spor sahaları, park yapımı, spor salonları tadilat ve teşrifatı, ortak toplantı salonu tadilat ve teşrifatı;·  Okullarda bulunan araç ve ekipmanların, bilgisayar ve projektör gibi eksiklerin giderilmesi, sıra ve tahtaların yenilenmesi;·  Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi.
Öncelik Alanı 3Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi
AçıklamaBu başlık altındaki projeler büyük ölçekli sağlık yatırımlarından ziyade, kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık klinikleri ve mobil sağlık hizmetleri projelerine verilecek desteklerdir.  Bu projeler toplumun geniş kesimlerini etkileyebilecek niteliktedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Üniversiteler;3.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler.
Örnek Projeler·  Kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık kliniklerinin, sağlık ocaklarının desteklenmesi;·  Sağlık merkezlerinin engelli erişimine uygun olması;·  Kırsalda yaşlı bakımı ve sağlığını destekleyici projeler;·  Kırsal alanda ana-çocuk sağlığı ve beslenme konularında farkındalık oluşturma projeleri.
Öncelik Alanı 4Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
AçıklamaBütün sektörler için temel niteliklerde eleman yetiştiren meslek liseleri, çıraklık eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlardır.  Ancak, ekipman eksiklikleri ve mevcut ekipmanların gelişen teknoloji ile uyumlu olmamaları nedeniyle, bu kurumların makine ve ekipman ihtiyaçlarını gideren projeler önemli görünürlüğe ve toplum üzerinde orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik açıdan güçlü bir etkiye sahip projeler olacaktır. 
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     Mesleki Eğitim Merkezleri
Örnek Projeler·  Meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin modernizasyonu ve kapasitelerinin geliştirilmesi;·  Hedef grupların ihtiyaçlarına göre yapılacak olan mesleki eğitim ve beceri kazandırma projeleri.
Öncelik Alanı 5Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi
AçıklamaDezavantajlı grupların (kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar, işsizler) sosyal uyumunu hedefleyen projeler “sosyal sermaye”nin geniş tanımına dâhildir. Bu öncelik alanının kapsamına mesleki eğitim kursları verilen yerlerin, gençlik merkezlerinin, özellikle kadınlara yönelik “çok amaçlı toplum merkezleri”nin, öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı girmektedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     Mesleki Eğitim Merkezleri.
Örnek Projeler·  Çocuklar için okuma salonlarının, Gençlik Merkezlerinin, Kadın Destek Merkezlerinin kurulması ve/veya kapasitelerinin arttırılması;·  Öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı;·  Okul çocukları arasında sürdürülebilir tarım uygulamaları bilincinin arttırılması için kapasite geliştirme programları;·  Kilim, halı, dokuma veya oyuncak, ahşap atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu;·  Engelli Destek Merkezlerinin kurulumu ve/veya kapasitelerinin arttırılması;·  Kırsal kadın okuryazarlığını arttırmaya, genç kadınların bilgisayar kullanımı öğretmeye dönük projeler;·  Kadının işgücüne katılımını arttırıcı bilgi ve beceri kazandırma projeleri;·  Kadın girişimcilerin yaratılması ve/veya desteklenmesi projeleri;·  Kadınlara yönelik ev ekonomisi eğitimi ve gerekli malzeme destekleri sağlanması projeleri;·  Dezavantajlı gruba yönelik kültür sanat merkezinin kurulması ve kültür sanat faaliyetlerini destekleyici kursların düzenlenmesini kapsayan projeler.
Öncelik Alanı 6Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
AçıklamaTarımsal üretimdeki en önemli problemlerin başında, verimlilik, pazarlama ve pazarlara erişim gibi konular gelmektedir.  Yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi, üretim altyapısının geliştirilmesi veya ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar bu başlık altına girmektedir. 
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     Tüzel Kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli). 
Örnek Projeler·  Tarımsal üretime yönelik üretim, verimlilik ve kapasite artışı yatırımların yanı sıra, bu üretimleri destekleyecek ve geliştirecek AR-GE projeleri;·  Soğuk hava deposu gibi ortak kullanım tesisleri;·  Hayvancılık/besicilik, balıkçılık, süt kalitesinin tespiti için laboratuvar kurulması;·  Köylerde ortak üretim ve/veya paketleme atölyelerinin kurulması;·  Tarımda izlenebilirlik ve sertifikasyon projeleri. 
Öncelik Alanı 7Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi
AçıklamaYöresel ve geleneksel ürünlerin kalitesinin arttırılarak ekonomiye kazandırılmasının, toplumun refah düzeyinin arttırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi yönleriyle istihdam üzerindeki etkisi büyüktür.  Yöresel ürünlerin üretimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, ürünlerin tanıtımı ve belirli bir politika çerçevesinde bu ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip projelerin bölgeye önemli katkıları olacaktır. Pazarlamanın gelişmesi bu alanlarda girişimciliğin de gelişmesini sağlayacaktır.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     Tüzel Kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli), Kooperatifler. 
Örnek Projeler·  Yöresel el sanatlarını geliştirme;·  Arıcılık; (Kafkas) arı ırkının genlerinin korunması; propolis, polen ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ortak tesislerin geliştirilmesi;·  Organik gübre üretimi ve pazarlanması;·  Süt ürünlerinin kalitelerinin arttırılması ve pazarlanması;·  Zeytin ve zeytin ürünleri üretimi;·  Yerel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması;·  KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;·  KOBİ’lerin ürünleriyle ilgili markalaşma ve tasarım projeleri;·  Orman ürünleri işleme projeleri;·  Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri;·  Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler. 

ÇEVRE BİLEŞENİ

Çevre Bileşeni için Örnek Projeler

Farklı öncelik alanlarına göre örnek projeler ve uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1Doğal kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimi
AçıklamaDoğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, kaynakların tüketiminden ziyade, gelecek nesiller için akılcı kullanımını amaçlayan planlama ilkelerine öncelik verir.  Bu yaklaşım, yerel koşulları en iyi şekilde sağlayan ve yerel kalkınmayı destekleyen projelerde, doğal kaynakların yönetiminin de önceliklendirmesi olarak karşılık bulur.     Toprak ve su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesini hedefleyen projelere bu öncelik alanında yer verilecektir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Sulama Birlikleri; üst birlikler3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Üniversiteler;5.     Tarımsal Araştırma Enstitüleri.
Örnek Projeler·  Su tasarrufuna yönelik, modern sulama sistemlerinin kurulması;·  Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;·  Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri;·  Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi.
Öncelik Alanı 2Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi
AçıklamaHidroelektrik santraller, ısıtma amaçlı biyokütle, termal güneş ve jeotermal enerji kullanımı Türkiye’de enerji karmasına katkıda bulunan başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olagelmiştir. Son yıllarda ise, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi gibi teknolojiler de Türkiye’nin enerji sektöründe etkili olmaya başlamıştır.TANAP boru hattının geçtiği güzergâh, aktif fay hatları nedeniyle özellikle jeotermal kaynaklar açısından zengin coğrafi alanları içermektedir.  Bu başlık alanda, yenilebilir enerji kaynaklarının farklı sektörlerde uygulanması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar ve Birlikler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli),5.     Üniversiteler.
Örnek Projeler·  İçme suyu ya da sulama suyunun kaynağından temin edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;·  Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;·  Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;·  Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;·  Rüzgâr ve dalga gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesi;·  Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler.
Öncelik Alanı 3Çevresel Altyapının Yönetimi ve Çevre Bilincinin Artırılması
Açıklama2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TANAP boru hattının geçtiği illerde yapılan bir çevre envanteri (dökümü), evsel kökenli atık su deşarjının toprak, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine yol açtığını ortaya çıkarmıştır.  Doğal kaynakların kirlenmesini önlemek amacıyla kentsel altyapının iyileştirilmesi, yerel halkın çevre bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Üniversiteler;5.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli).
Örnek Projeler·  Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, katı atık aktarma istasyonları;·  Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);·  Mevcut arıtma tesisi ya da katı atık tesisinin kapasite artışı ya da yenilikçi teknoloji içeren bir ünite eklenerek iyileştirilmesi;·  Katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;·  Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisleri;·  Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için rekreasyon (eğlendinlen), parklar, vb. tesislerin kurulması;·  Müzelere ekipman temini yoluyla kapasite artırımı;·  Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;·  TANAP Hattı boyunca yapılan tarım, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamu bilincinin artırılması;·  TANAP Hattı boyunca gözlenen aşırı otlatmanın habitatlar üzerinde yarattığı baskının azaltılması için kamu bilincinin artırılması;·  Arboretum (Ağaç Parkı) Projesi;·  TANAP Hattında tespit edilen nesli tükenmekte olan ve endemik türleri kapsayan bir rehber kitabın yayımlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması.
Öncelik Alanı 4Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve ekonomik kullanımı
AçıklamaTıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkiler içerisinde ülkemizde kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin tarımı yapılmaktadır. Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan toplanmaktadır. Tarım ekonomisi uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla, araştırmalara katkı verilmesi, örnek ekim ve üretim dahil olmak üzere ekoloji (çevrebilim) ve genetik materyalden fayda sağlamak sektörel kalkınma ortamının yaratılması hedeflemektedir.Diğer yandan, bu tür bitkilerin değerinin hızla artması, doğadan aşırı toplanmasına ve türün tehlikeye girmesine yol açabilir.  Uygulama aşamasında dikkat edilmesi konulardan biri, tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitki üretimi için yeterince katı yetiştirme prensiplerinin ve kontrol mekanizmalarının tanımlanmasıdır.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler,  Odalar; Birlikler, üst birlikler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli),Kooperatifler;5.     Üniversiteler;6.     Tarımsal Araştırma Enstitüleri
Örnek Projeler·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin tescili ve üretimin standardizasyonu;·  Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;·  Uzun yapraklı nanenin (M. longifolia ssp. Longifolia)  üretimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlanması, ekim çalışmaları.
Öncelik Alanı 5Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin geliştirilmesi ve korunması
AçıklamaBiyolojik çeşitliliğin, sulak alanlar, doğal yaşam alanları, türler, genler ve tarım, ormancılık ve sanayi için önemi dikkate alınarak korunması gerekmektedir. Yerel balık türlerinin bazıları nesli tükenmek üzere olan (Kritik Düzeyde Tehlike Altında – CR ) sınıflandırılmış türler (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği – IUCN) arasındadır.  Boru hattının döşenmesi sırasındaki faaliyetlerin, özellikle yerel balık türlerinin çok duyarlı ve savunmasız olacağı öngörülmektedir.
Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Üniversiteler.
Örnek Projeler·  Yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve geliştirilmesi;·  Dans sineği (Hilara n.sp)’nin yeni tür olarak tanıtılması;·  Çayır sineği (Hexatoma n. sp)’nin tanıtılması ve korunması;·   Koruma öncelikli türlerin ile ilgili bilimsel araştırma çalışmalarının desteklenmesi;·  Kuş popülasyonu açısından zengin olduğu belirlenen alanların kuş gözlem alanı olarak tanıtılması ve kuş gözlem kulesi yapılarak bilincin artırılması.Tür Eylem Planları[1]·  TANAP Hattı boyunca gözlenen 19 Koruma Öncelikli Tür için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi;·  Küçük akbaba (Neophron percnopterus) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi;·  Karagana esmeri (Neolycaena soezen) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi.

SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEK

Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü

SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında teklif edilen proje bütçesi asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL olabilir. Eş-finansman oranı artırılarak proje toplam bütçesi artırılamaz. Herhangi bir kurum veya kuruluş, öncelik alanı (sosyal ve çevre) ve proje ölçeğine (orta ölçekli ve küçük ölçekli) bakılmaksızın en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir. Üniversitelerde, her bir fakülte ve/veya meslek yüksekokulu ayrı ve bağımsız proje başvurusu yapamaz. Başvurular, tüzel kişiliği olan üniversite tarafından yapılacaktır.  Ünversiteler, en fazla iki proje teklifi ile başvurabilirler.

SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak sağlanmalıdır. Örnek: Proje bütçesi toplam tutarı 1.000.000TL ise talep edilebilecek azami hibe tutarı 950.000TL’dir (%95).

KOBİ’lerin başvuru sahibi olduğu projelerde, sağlanacak olan eş-finansman en az 30% olacaktır.  Örnek: Proje bütçesi toplam tutarı 1.000.000TL ise talep edilebilecek azami hibe tutarı 700.000 TL’dir (%70). KOBİ’ler tarafından sağlanacak eş-finansman (en az %30) her bir ödemede eş zamanlı olarak temin edecektir. Eş-finansman katkısı nakdi olacak ve başvuru ile birlikte mali kapasiteyi gösteren onaylı gelir-gider tablosu, bilanço vb. belgelerle belgelenecektir.

TANAP SEIP DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI İÇİN KURALLAR

Bu rehber, SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında finanse edilen projelerin başvurusu, seçimi ve uygulanması için kuralları düzenlemektedir.  Rehber aynı zamanda https://www.tanap-seip.com internet adresinde de bulunmaktadır.

Uygunluk Kriterleri

Aşağıda belirtilen konularla ilgili üç grup uygunluk kriteri (kıstasları) bulunmaktadır:

Başvuru Sahipleri:

·         Başvuru Sahibi

·         Ortak(lar) (eğer varsa)

Projeler:

Hibe verilebilecek olan projelerdir.

Maliyetler:

Hibe miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek olan maliyet türleridir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Ortaklar)

Başvuru Sahibi

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen tüzel kişilerden birisi olmalıdır:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu (STK), kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kooperatifler, birlikler, okul-aile birlikleri, vakıflar, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, ulusal ve uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, KOBİ’ler (tüzel kişiliği olan, mikro ve küçük ölçekli),  Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB), İl / İlçe Özel İdareleri.

KOBİ’ler tarafından sunulacak projelerde, projenin elde edeceği sonuçlardan birisi başvuru sahibinin istihdamda en az %10 artış sağlaması olmalıdır. Bu husus kazanan projelerin izlenmesi sürecinde de kontrol edilecektir.

Proje başvurusu yapan kooperatiflerde, faaliyetlerine 1 Ocak 2016 tarihinden önce başlamış olmaları şartı aranacaktır.

ÖNEMLİ NOT 1Genel Merkezleri belirtilen güzergah illeri dışında olan ve başvuru yapmak isteyen dernek ve vakıf vb. şubelerinin genel merkezlerinden projeye başvurularına dair alınan bir “teyit yazısı” vermeleri gerekmektedir.

Muhtemel Başvuru Sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde SEIP’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz. Başvuru Sahibi, kendisinin, ortaklarının ve iştiraklerinin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığını Hibe Başvuru Formunun 7. bölümünde beyan edecektir.  Ayrıca taraflardan herhangi biri, IFC/EIB/EBRD ve EU/US/UN ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmamalıdır.

Başvuru Sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).

Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, Başvuru Sahibi proje kapsamında Faydalanıcı olacaktır.

Başvuru Sahibi, bundan sonra tanımlandığı üzere Ortaklar ile birlikte hareket etmek zorundadır.

Vekalet ile yapılan başvurular reddedilecektir.

Ortak(lar)

Ortak(lar) projenin tasarlanması ve uygulanmasına katılım sağlamalıdır.

Proje kapsamında Başvuru Sahibi için uygun olan maliyetler, Ortaklar için de uygun maliyet olarak kabul edilecektir.

Ortak(lar), Başvuru Sahibinin kendisine uygulanan uygunluk kriterlerini sağlamalıdır.

Ortak(lar), Hibe Başvuru Formunun 3.3 Bölümünde yer alan Beyannameyi imzalayacaklardır.

Birliklerin/vakıfların genel merkezleri ve onların şubeleri aynı proje için birlikte Başvuru Sahibi ve Ortak olamazlar.

Ortak(lar) için maksimum bir sayı bulunmamaktadır. Ancak, başarılı bir proje ve uygulama için her bir Ortağın rolü ve görevinin projede net bir biçimde tanımlanması gerekmektedir.

İştirakçi(ler)

İştirakçi(ler), Hibe Başvuru Formu Bölüm 4.2’de yer alan Beyannameyi imzalayacaklardır. 

İştirakçi(ler) projede görev alabilirler ancak, hibe fonlarından faydalanamazlar. İştirakçi(ler), bölüm 7.1.1.’de atıf yapılan Başvuru Sahibinin uygunluk kriterlerini karşılamak zorunda değildir.

Uygun Projeler

Tanım

Uygun projeler, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının hedeflerine katkı sağlayacak ve öncelik alanlarından en az birinin kapsamına giren faaliyet gruplarıdır. 

Süre

Başlangıçta planlanan proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.   

Uygulama Yeri

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilçede / köyde uygulanması gerekmektedir. Bu çağrı kapsamındaki ilçeler aşağıdaki gibidir:

Ankara (Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı), Eskişehir (Günyüzü, Sivrihisar, Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü), Bursa (Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa), Balıkesir (Susurluk, Manyas, Gönen), Bilecik (Bozüyük), Kütahya (Domaniç, Tavşanlı), Çanakkale (Biga, Gelibolu), Tekirdağ (Şarköy), Edirne (Keşan, İpsala).

Projelerin bu ilçelerde kurulacak Proje ofislerinden yönetilmesi zorunludur.

Hedef Gruplar

Projenin asıl hedef grupları, boru hattı güzergâhı üzerindeki ilçelerde ve köylerde yaşayanlardır. “Projenin uygulama yeri olarak sadece güzergah üzerindeki ilçe ve köyler kabul edilecektir. Başvuru sahibinin bu ilçe ve köylerde mukim olması durumunda ilave puan verilecektir.

Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

o    Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve hanereisi kadın olan haneler;

o    Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olanlar;

o    Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürenler;

o    Yaşlılar: Yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yalnız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;

o    Engelliler:  Yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar.

Proje amaçları ve uygulama alanları bakımından birebir benzerlik gösteren projelerde dezavantajlı grupları dahil eden proje teklifi tercih edilecektir.

Proje Türleri

Program hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlayan ve bir veya birden fazla öncelik alanına giren tüm projeler başvurmaya uygundur.

Yukarıda 4.1 ve 5.1 bölümlerinde sıralanan projeler sadece örnek olarak dikkate alınmalıdır, teklifler bu projelerle sınırlı değildir.

Faydalanıcı ve Ortak(ları) alt yüklenici sözleşmeleri yapabilirler. Faydalanıcı, Ortak(ları) ve İştirakçiler, Projede alt yüklenici olamazlar.

Konteyner ve prefabrik yapılar (ayrıntılı inşaat işleri gerektirmeyen) mal alımı olarak değerlendirilebilir. Projenin tamamı bu alımlardan oluşamaz. Toplumsal kullanıma açık atölyeler, spor tesisleri, eğitim merkezleri vb. için prefabrik yapı alımları uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

Proje kapsamında altyapı inşaatı veya taşınmazların rehabilitasyon (iyileştirme) işleri olması durumunda, inşaat kontrollüğü hizmetlerinin Faydalanıcı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.  Eğer Faydalanıcı bir kamu kurumu ise inşaat kontrollüğü hizmetleri, aynı kurumun ilgili birimi tarafından veya konu hakkında deneyimli yetkili kişi veya firmalardan hizmet alımı yoluyla veya deneyimli kamu kurumları ile işbirliği yapılarak sağlanmalıdır.  Eğer Faydalanıcı bir kamu kuruluşu değilse, inşaat kontrollüğü için deneyimli ve yetkili kişi veya firmalardan hizmet alımı gerçekleştirmelidir.

Proje kapsamında alınan ekipmanlar 5 yıl süreyle satılamaz. Kazanan projelere gerçekleştirilecek izleme ziyaretlerinde ve takibinde bu husus kontrol edilecektir.

Uygun Olmayan Projeler 

Aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.

·  Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler;

·  Sadece veya büyük ölçüde çalışmalar ya da eğitim kursları için kişisel bursları içeren projeler;

·  Sadece konferanslar, masa başı toplantıları, seminerler veya benzeri tek seferlik projeler. Bunlar, kapsamlı bir projenin bir parçasını oluşturması halinde finanse edilebilir. Bu amaçla, bir konferans için hazırlık çalışmaları ve bildirilerin yayımlanması tek başlarına kapsamlı bir projeyi oluşturmazlar;

·  Devlet bütçesinden, diğer hibe sağlayıcılarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması veya yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);

·  TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. ile sözleşme imzalamadan önce başlayan faaliyetler;

·  Yalnızca akademik araştırma faaliyetlerini, fizibilite çalışmalarını içeren projeler (kapsamlı bir projenin parçası değilse);

·  Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler;

·  Siyasi partileri destekleyen projeler;

·  Mali destek faaliyetleri (örneğin kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin hibe olarak ya da kredi olarak verilmesi);

·  Yeni bina inşaatı veya yatırımı;

·  Asfalt, kilit parke taşı ile yol yapımı v.b.,

·  Balık üretme çiftlikleri kurulması,

·  Butik şarap üretim tesisleri kurulması veya genişletilmesi,

·  Sadece strateji geliştirilmesini, planları ya da benzeri dokümanları (Bölüm 5.1’de belirtilen tür koruma eylem planları ve yönetim planları hariç) içeren projeler;

·  Gıda, giysi temini gibi sosyal yardım projeleri;

·  Proje yazımı, yapılabilirlik etüdü, proje tasarımı ve ÇED hazırlama gibi faaliyetler.

Projeler sadece bir faaliyete odaklanmamalıdır. Organizasyon faaliyetlerinin,  amaçları açık olarak tanımlanmalı, hedef gruplar ve planlanan sonuçlar ve tutarlı faaliyetler ile uyumlu olması sağlanmalıdır.

Üçüncü Taraflara Mali Destek

Proje kapsamında, Başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler.

Uygun Maliyetler

Sadece uygun maliyetler hibeden karşılanacaktır. Uygun maliyet kategorileri aşağıda gösterilmektedir. Proje bütçesi, hem tahmini maliyet hem de “uygun maliyetlerin” tavanıdır.   

Uygun maliyetlerin Faydalanıcılara ödemesi, Projenin uygulanması sürecinde yapılan gerçek harcamalara dayanacaktır.

Maliyetlerin uygunluğu için temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:

·  Harcamalar proje uygulama süresi içinde yapılmalıdır;

·  Maliyetler, Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır (Hibe Sözleşmesi Ek III);

·  Maliyetler, Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır;

·  Maliyetler “iyi mali yönetim”, özellikle de “paranın değeri” ve “maliyet etkinliği” prensiplerine uygun olmalıdır;

·  Faydalanıcının ödeme talep ettiği faaliyetler, Proje Tanımında (Hibe Sözleşmesi Ek I) belirtilen faaliyetlerle örtüşmelidir;

·  Sözleşmede veya daha sonra kabul edilmiş değişiklerde bahsedilmeyen faaliyetlerden doğan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılır;

·  Tüm maliyetler gerçek maliyet olmalıdır, yani Faydalanıcı (ve eğer varsa ortakları) tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır;

·  Maliyetler, Faydalanıcının (ve eğer varsa ortakları) muhasebe kayıtlarında veya vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır;

·  Proje faaliyetleri ile ilgisi olmayan veya bildirilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan harcamalar uygun olmayan maliyet olacaktır.

İhtiyat Payı

Bütçe, uygun maliyetler alt-toplamının %10’unu (bütçenin 6. kalemi) geçmeyecek şekilde İhtiyat Payı (bütçenin 7. kalemi) içerebilir. Hibe sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi TANAP tarafından ödenerek bu kalemden düşülecektir. Ayrıca Faydalanıcı banka masraflarını bu kalemden ödeyebilir.

Uygun Olmayan Maliyetler

Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:

·  Arazi, araç ve bina satınalımı;

·  Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;

·  İkinci el ekipman alımı;

·  Ayni katkılar;

·  Amortisman giderleri;

·  Borçlar ve borç yönetim giderleri;

·  Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;

·  Faiz ödemeleri;

·  Proje başlamadan önce yapılan harcamalar;

·  Başka bir hibe programı veya proje kapsamında karşılanan giderler;

·  Üçüncü taraflara verilen mali destekler;

·  Kamu Görevlilerine ödenen ücretler. Ancak, bu kişi, Faydalanıcı veya Ortaklarının personeli ve proje için görevlendirilmiş ise, bu personelin ücreti eşfinansman olarak sayılabilir. 

Görünürlük

Başvuru sahipleri, TANAP’ın projeyi finanse ettiğini kamuoyuna duyurmak için gerekli özeni gösterecek ayrıca TANAP tarafından duyurusu yapılan Görünürlük Kurallarına riayet edecektir.  Görünürlük kuralları ve kullanılması zorunlu logo, tabela, yazı bilgi vb. ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.tanap-seip.com adresinden görülebilir.


[1]Tür Eylem Planları sadece Örnek Proje Listesinde belirtilen konular için geçerli olacaktır. 

TANAP KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ II. ÇAĞRI

SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP) 

DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI

 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

II. ÇAĞRI

Son başvuru tarihi:  23.08.2017

Sözleşme Makamı:

GİRİŞ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti kanunları altında mevcut olan ve tüzel kişilik hükmünde bir anonim şirkettir.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır.

Bu proje ile doğalgaz, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yeraltı ve yerüstü tesislerini içeren, 1.831 km’si yeraltında ve 19 km.’si Marmara Denizi’ni denizaltından geçen yaklaşık 1.850 km. uzunluğundaki (Türkiye’de) doğal gaz boru hattı ile taşınacaktır.  Bu tesisler Türkiye – Gürcistan sınırından başlayıp, 20 şehirden geçerek (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) Türkiye-Yunanistan sınırındaki çıkış noktasında sona erecektir.  Ev Sahibi Hükümet Anlaşması ile TANAP, boru hattı üzerindeki şehirlerde Şirketin, Kurumsal Sorumluluk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programını geliştirmeyi taahhüt etmiştir. 

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’ndaki Projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.07.2014 tarihinde onaylanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda tanımlanan sosyal ve çevresel etki azaltım önlemlerinin ötesine geçerek Boru Hattı Projesinin işleyeceği alanlarda pozitif etki yaratma hedefini bir adım ileriye taşıyacaktır.

Programın Sözleşme Makamı, TANAP’tır. Kurumsal çerçeve içerisinde TANAP, hibe fonlarının doğru kullanımında nihai sorumluluğu taşıyacaktır, ihale, sözleşme yapılması ve ödemelerden sorumlu olacaktır ve bu dokümanda Sözleşme Makamı olarak anılacaktır.

Bu Hibe Başvuru Rehberi, Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşan SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizmasının Küçük Ölçekli Hibeler için hedeflerini, önceliklerini ve uygunluk kurallarını tanımlamaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR  

Programın Genel Hedefi

Programın genel hedefi, TANAP Projesi’nin inşaat aşamasında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.  

Yatırım Programları, TANAP Projesi’nden etkilenebilecek insanların ve boru hattı boyunca yer alan çevresel kaynakların üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin olabildiğince hafifletilmesi ve yaratılan faydanın arttırılabilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf edecektir.

SEIP’in Özel Hedefleri:

·       Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;

·       Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;

·       Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;

·       Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.

Hazırlanacak olan bütün projeler, SEIP’in genel hedefi ve bir veya birden fazla özel hedefine karşılık vermelidir.

SEIP’in Öncelik Alanları

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının en az birini kapsamalıdır;

SosyalÇevresel
·         Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi·         Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri·         Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi·         Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması·         Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi·         Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması·         Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi ·         Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi·         Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması·         Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi  ·         Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi

SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEK

Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü

SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibeler kapsamında teklif edilen projenin toplam bütçesi azami 200.000 TL olabilir. Eş-finansman oranı artırılarak proje toplam bütçesi artırılamaz.  Herhangi bir kurum veya kuruluş, öncelik alanı (sosyal ve çevre) ve proje ölçeğine (orta ölçekli ve küçük ölçekli) bakılmaksızın en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir.  Üniversitelerde, her bir fakülte ve/veya meslek yüksekokulu ayrı ve bağımsız proje başvurusu yapamaz.  Başvurular, tüzel kişiliği olan üniversite tarafından yapılacaktır.  Ünversiteler, en fazla iki proje teklifi ile başvurabilirler.

SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eşfinansman olarak sağlanmalıdır. Örnek; 160.000TL toplam bütçe tutarı olan bir proje için en fazla 152.000TL (%95) hibe talep edilebilir.

KOBİ’lerin (sadece mikro ve küçük ölçekli, tüzel kişiliğe sahip işletmeler) başvuru sahibi olduğu projelerde, sağlanacak olan eş-finansman en az 30% olacaktır.  Örnek: Proje bütçesi toplam tutarı 180.000TL ise talep edilebilecek azami hibe tutarı 126.000 TL’dir (%70). KOBİ’ler tarafından sağlanacak eş-finansman (en az %30) her bir ödemede eş zamanlı olarak temin edecektir. Eş-finansman katkısı nakdi olacak ve başvuru ile birlikte mali kapasiteyi gösteren onaylı gelir-gider tablosu, bilanço vb. belgelerle belgelenecektir.

TANAP SEIP DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBELER İÇİN KURALLAR

Bu rehber, SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibeler için mali destek verilen Projelerin başvurusu, seçimi ve uygulanması için kuralları düzenlemektedir.  Rehber aynı zamanda https://www.tanap-seip.com internet adresinde de bulunmaktadır.

Uygunluk Kriterleri

Aşağıda belirtilen konularla ilgili üç grup uygunluk kriteri bulunmaktadır:

Başvuru Sahipleri:

·         Başvuru Sahibi,

Projeler:

Hibe verilebilecek olan projelerdir;

Maliyetler:

Hibe miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek olan maliyet türleridir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Sahibi

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen tüzel veya gerçek kişilerden birisi olmalıdır:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu (STK), kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kooperatifler, birlikler, vakıflar, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, ulusal ve uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, KOBİ’ler (sadece tüzel kişiliği olan Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler), Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB), Okul Aile Birlikleri ile Tarım Bilgi Sistemine-TBS (ÇKS, AKS, TÜKAS, TÜRKVET, vb) kayıtlı olan Gerçek Kişiler,

KOBİ’ler (Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler) tarafından sunulacak projelerde, projenin elde edeceği sonuçlardan birisi başvuru sahibinin istihdamda en az %10 artış sağlaması olmalıdır. Bu husus kazanan projelerin izlenmesi sürecinde de kontrol edilecekve Sözleşmede bu konuya ayrıca yer verilecektir.

Tarım Bilgi Sistemine 01 Ocak 2016 tarihinden önce kaytlı olan gerçek kişiler Başvuru Sahibi olabilirler. Benzer şekilde, projeye başvuru yapacak olan kooperatiflerde faaliyetlerine 01 Ocak 2016 tarihinden önce başlamış olmaları şartı aranacaktır.

Her öncelik alanı altında Uygun Başvuru Sahipleri ayrı olarak belirtilmiştir. Başvurunuzu yapmadan önce projenizi sunmayı planladığınız Öncelik Alanı altında tanımlanmış olan Uygun Başvuru Sahiplerini kontrol etmeyi unutmayınız.

Sosyal Bileşen için Öncelik Alanları ve Uygun Başvuru Sahipleri

Farklı öncelik alanlarına göre uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımlarının desteklenmesi
AçıklamaDünyada gelişen eğilimlere bağlı olarak, bölgeler arası gelir düzeyi farklılıklarını azaltmayı destekleyen agro-turizm, doğa turizmi, eko-turizm, kültür ve inanç turizmi, kış ve dağ turizmi gibi ortaya çıkan alternatifleri kapsamaktadır.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli).
Öncelik Alanı 2Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri
AçıklamaEğitimin kalitesini arttırmak için kamu kaynaklarının seferber edilmesine rağmen özellikle kırsal kesimdeki pek çok okulun hala laboratuvar, bilgisayar, projektör, internet, kütüphane hatta temel derslik mobilya ve malzeme eksiklikleri olabilmektedir. Ayrıca, özellikle köy ve beldelerdeki okulların büyük bölümü spor ve sosyal tesislerden mahrumdur. Görünürlüğü yüksek ve kalıcı etkiler bırakan projelerle söz konusu bölgedeki eğitimin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.       Yerel Yönetimler, İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.       Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;3.       Üniversiteler;4.       Okul Aile Birlikleri.
Öncelik Alanı 3Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi
AçıklamaBu başlık altındaki projeler büyük ölçekli sağlık yatırımlarından ziyade, kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık klinikleri ve mobil sağlık hizmetleri projelerine verilecek desteklerdir.  Bu projeler toplumun geniş kesimlerini etkileyebilecek niteliktedir.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Üniversiteler;3.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler.
Öncelik Alanı 4Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
AçıklamaBütün sektörler için temel niteliklerde eleman yetiştiren meslek liseleri, çıraklık eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlardır.  Ancak, ekipman eksiklikleri ve mevcut ekipmanların gelişen teknoloji ile uyumlu olmamaları nedeniyle, bu kurumların makine ve ekipman ihtiyaçlarını gideren projeler önemli görünürlüğe ve toplum üzerinde orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik açıdan güçlü bir etkiye sahip projeler olacaktır. 
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     Mesleki Eğitim Merkezleri.
Öncelik Alanı 5Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi
AçıklamaDezavantajlı grupların (kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar, işsizler) sosyal uyumunu hedefleyen projeler “sosyal sermaye”nin geniş tanımına dâhildir. Bu öncelik alanının kapsamına mesleki eğitim kursları verilen yerlerin, gençlik merkezlerinin, özellikle kadınlara yönelik “çok amaçlı toplum merkezleri”nin, öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı girmektedir.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     Mesleki Eğitim Merkezleri.
Öncelik Alanı 6Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
AçıklamaTarımsal üretimdeki en önemli problemlerin başında, verimlilik, pazarlama ve pazarlara erişim gibi konular gelmektedir.  Yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi, üretim altyapısının geliştirilmesi veya ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar bu başlık altına girmektedir. 
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     Tüzel Kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli);5.     Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı gerçek kişiler.
Öncelik Alanı 7Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi
AçıklamaYöresel ve geleneksel ürünlerin kalitesinin arttırılarak ekonomiye kazandırılmasının, toplumun refah düzeyinin arttırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi yönleriyle istihdam üzerindeki etkisi büyüktür.  Yöresel ürünlerin üretimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, ürünlerin tanıtımı ve belirli bir politika çerçevesinde bu ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip projelerin bölgeye önemli katkıları olacaktır. Pazarlamanın gelişmesi bu alanlarda girişimciliğin de gelişmesini sağlayacaktır.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;3.     Üniversiteler;4.     Tüzel Kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli), Kooperatifler;5.     Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı gerçek kişiler.

Çevre Bileşeni için Öncelik Alanları ve Uygun Başvuru Sahipleri

Farklı öncelik alanlarına göre uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1Doğal kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimi
AçıklamaDoğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, kaynakların tüketiminden ziyade, gelecek nesiller için akılcı kullanımını amaçlayan planlama ilkelerine öncelik verir.  Bu yaklaşım, yerel koşulları en iyi şekilde sağlayan ve yerel kalkınmayı destekleyen projelerde, doğal kaynakların yönetiminin de önceliklendirmesi olarak karşılık bulur.  Toprak ve su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesini hedefleyen projelere bu öncelik alanında yer verilecektir.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Sulama Birlikleri; üst birlikler3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.     Üniversiteler;5.     Tarımsal Araştırma Enstitüleri.
Öncelik Alanı 2Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi
AçıklamaHidroelektrik santraller, ısıtma amaçlı biyokütle, termal güneş ve jeotermal enerji kullanımı Türkiye’de enerji karmasına katkıda bulunan başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olagelmiştir. Son yıllarda ise, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi gibi teknolojiler de Türkiye’nin enerji sektöründe etkili olmaya başlamıştır.TANAP boru hattının geçtiği güzergâh, aktif fay hatları nedeniyle özellikle jeotermal kaynaklar açısından zengin coğrafi alanları içermektedir.  Bu başlık alanda, yenilebilir enerji kaynaklarının farklı sektörlerde uygulanması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.      Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.      Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar ve Birlikler;3.      Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.      Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli);5.      Üniversiteler.
Öncelik Alanı 3Çevresel Altyapının Yönetimi ve Çevre Bilincinin Artırılması
Açıklama2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TANAP boru hattının geçtiği illerde yapılan bir çevre envanteri (dökümü), evsel kökenli atık su deşarjının toprak, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine yol açtığını ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynakların kirlenmesini önlemek amacıyla kentsel altyapının iyileştirilmesi, yerel halkın çevre bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.   Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.   Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler;3.   Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.   Üniversiteler;5.   Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli).
Öncelik Alanı 4Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve ekonomik kullanımı
AçıklamaTıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkiler içerisinde ülkemizde kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin tarımı yapılmaktadır. Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan toplanmaktadır. Tarım ekonomisi uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla, araştırmalara katkı verilmesi, örnek ekim ve üretim dahil olmak üzere ekoloji (çevrebilim) ve genetik materyalden fayda sağlamak sektörel kalkınma ortamının yaratılması hedeflemektedir.Diğer yandan, bu tür bitkilerin değerinin hızla artması, doğadan aşırı toplanmasına ve türün tehlikeye girmesine yol açabilir.  Uygulama aşamasında dikkat edilmesi konulardan biri, tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitki üretimi için yeterince katı yetiştirme prensiplerinin ve kontrol mekanizmalarının tanımlanmasıdır.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.   Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.   Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler,  Odalar; Birlikler, üst birlikler3.   Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.   Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli),Kooperatifler;5.   Üniversiteler;6.   Tarımsal Araştırma Enstitüleri;7.   Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı gerçek kişiler.
Öncelik Alanı 5Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin geliştirilmesi ve korunması
AçıklamaBiyolojik çeşitliliğin, sulak alanlar, doğal yaşam alanları, türler, genler ve tarım, ormancılık ve sanayi için önemi dikkate alınarak korunması gerekmektedir. Yerel balık türlerinin bazıları nesli tükenmek üzere olan (Kritik Düzeyde Tehlike Altında – CR ) sınıflandırılmış türler (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği – IUCN) arasındadır.  Boru hattının döşenmesi sırasındaki faaliyetlerin, özellikle yerel balık türlerinin çok duyarlı ve savunmasız olacağı öngörülmektedir.
Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar1.   Yerel Yönetimler: Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;2.   Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler;3.   Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;4.   Üniversiteler.
ÖNEMLİ NOT 1Genel Merkezleri belirtilen güzergah illeri dışında olan ve başvuru yapmak isteyen dernek ve vakıf vb. şubelerinin Genel Merkezlerinden projeye başvurularına dair alınan bir “teyid yazısı” vermeleri gerekmektedir.

Muhtemel Başvuru Sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde SEIP’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz. Başvuru Sahibi, http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığını Hibe Başvuru Formunun 7. Bölümünde beyan edecektir. Ayrıca taraflardan herhangi biri, IFC/EIB/EBRD ve EU/US/UN ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmamalıdır.

Başvuru Sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).

Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, Başvuru Sahibi proje kapsamında Faydalanıcı olacaktır.

Vekalet ile yapılan başvurular reddedilecektir.

Uygun Projeler

Tanım

Uygun projeler, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nın hedeflerine katkı sağlayacak ve öncelik alanlarından en az birinin kapsamına giren faaliyet gruplarıdır. 

Süre

Başlangıçta planlanan süre 9 aydan fazla olmamalıdır.   

Uygulama Yeri

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilçe veya köyde uygulanması gerekmektedir.  Bu çağrı kapsamındaki ilçeler aşağıdaki gibidir, bunun dışında uygulama yeri kabul edilmeyecektir:  

Ankara (Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı), Eskişehir (Günyüzü, Sivrihisar, Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü), Bursa (Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa), Balıkesir (Susurluk, Manyas, Gönen), Bilecik (Bozüyük), Kütahya (Domaniç, Tavşanlı), Çanakkale (Biga, Gelibolu), Tekirdağ (Şarköy), Edirne (Keşan, İpsala).

Proje faaliyetlerinin bu ilçelerde ya da boru hattı güzergâhındaki köylerde gerçekleştirilmesi zorunludur.

Hedef Gruplar

Projenin asıl hedef grupları, boru hattı üzerindeki ilçelerde ve köylerde yaşayanlardır.  Projenin uygulama yeri olarak sadece güzergâh üzerindeki ilçe ve köyler kabul edilecektir. Başvuru sahibinin bu ilçe ve köylerde mukim olması durumunda ilave puan verilecektir.

Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

o    Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve hanereisi kadın olan haneler;

o    Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olanlar;

o    Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürenler;

o    Yaşlılar: Yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yanlız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;

o    Engelliler: Yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar.  

Proje amaçları ve uygulama alanları bakımından birebir benzerlik gösteren projelerde dezavantajlı grupları dahil eden proje teklifi tercih edilecektir.

Proje Türleri

Program hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlayan ve bir veya birden fazla öncelik alanina giren tüm projeler başvurmaya uygundur.

Faydalanıcı alt yüklenici sözleşmeleri yapabilir. 

Programın hedefleri doğrultusunda ekipman alımı kapsamında gerekli temin ve montaj işleri, varsa çevre düzenlemeleri, yapısal onarım ve tadilatları içeren projeler uygun proje olarak değerlendirilecektir. Ekipman alımlarına montaj, eğitimler ve deneme işletmesi maliyetleri dahil edilmelidir.  Proje kapsamında alınan ekipmanlar 5 yıl süreyle satılamaz.  Kazanan projelere gerçekleştirilecek izleme ziyaretlerinde ve takibinde bu husus kontrol edilecektir.

Konteyner ve prefabrik yapılar (ayrıntılı inşaat işleri gerektirmeyen) mal alımı olarak değerlendirilebilir. Projenin tamamı bu alımlardan oluşamaz. Toplumsal kullanıma açık atölyeler, spor tesisleri, eğitim merkezleri vb. için prefabrik yapı alımları uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

Sosyal Bileşen için Örnek Projeler;

·  Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı;

·  Engellilere yönelik çalışan derneklerin/vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların/minibüslerin alımı;

·  Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi;

·  Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi;

·  Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme;

·  Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması;

·  Ahırların modernizasyonu;

·  Hayvan alımı (Büyükbaş hayvan: en fazla 5 adet, Küçükbaş hayvan: en fazla 50 adet);

·  Arıcılık (en fazla 50 adet kovan alımı)

·  Geleneksel balıkçılık

·  Seraların kurulması veya yenilenmesi (En fazla 10 dekar)

·  Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;

·  KOBİ’lerin (Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler) üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;

·  Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu.

Çevre Bileşeni için Örnek Projeler;

·  Su kuyularının açılması;

·  Su tasarrufuna yönelik sulama sistemlerinin kurulması;

·  Tarla içi yağmurlama ve damla sulama için ekipman satın alınması;

·  Dikey tarım, vb. alternatif tarım uygulamaları;

·  Çiftçilerin bilinçlendirilmesine (üretim teknikleri ve becerileri, gübreleme, sulama teknikleri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık, örtü altı tarımı vb.. konular) yönelik projeler;

·  Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, işletmelerin kurulması / yenilenmesi;

·  Erozyonla mücadele amaçlı projeler;

·  Ağaçlandırma çalışmaları;

·  Toprak analizi (örneği gübre analizi) için ekipman satın alınması;

·  Eski maden ocaklarında toprağın eski haline getirilmesi (Reinstatement);

·  Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;

·  Su kaçak tespit ekipmanı alımı;

·  Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi;

·  İçmesuyu ya da sulama suyunun elde edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve izlenmesi, içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;

·  Jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;

·  Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;

·  Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;

·  Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler;

·  Katı atık aktarma istasyonları;

·  Mevcut şebekenin (içme suyu veya kanalizasyon), içme suyu deposunun rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);

·  İçmesuyu sistemi için vana, seviye ölçer vb. ekipman satın alınması;

·  Depodaki veya şebekedeki su kalitesinin izlenmesi için ekipman satın alınması;

·  Elektronik atıkların toplanması, bertarafı ve ekonomiye kazandırılması;

·  Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi;

·  Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;

·  Çocukların çevre bilincinin artırılması için açık hava tesislerinin, örneğin trafik parkı kurulması;

·  Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;

·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);

·  Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;

·  Hastalıkların doğal tedavilerine ve bitkilerden ilaç üretimine yönelik projeler;

·  Kuş popülasyonu açısından zengin alanların gözlem alanı olarak tanıtılması ve bilincin artırılması için kuş gözlem evi gibi yatırımların yapılması

örnek olarak verilmiş olup, projeler bu örneklerle sınırlı değildir.

Uygun Olmayan Projeler 

Aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.

·  Çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler;

·  Kişisel bursları içeren projeler;

·  Konferanslar, masabaşı toplantıları, seminerler veya benzeri tek seferlik projeler; 

·  Devlet bütçesinden, diğer hibe sağlayıcılarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması veya yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);

·  TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. ile sözleşme imzalamadan önce başlayan faaliyetler;

·  Yalnızca akademik araştırma faaliyetlerini, fizibilite çalışmalarını içeren projeler;

·  Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler;

·  Siyasi partileri destekleyen projeler;

·  Mali destek faaliyetleri (örneğin kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin hibe olarak ya da kredi olarak verilmesi);

·  Yeni bina inşaatı veya yatırımı (sadece iyi gerekçelendirilmiş toplum ve/veya mesleki eğitim merkezleri için prefabrik binalar hariç);

·  Strateji geliştirilmesini, planları ya da benzeri dokümanları içeren projeler;

·  Gıda, giysi temini gibi sosyal yardım projeleri;

·   Balık çiftliklerinin kurulması;

·   Araç (otomobil, kamyonet vb), traktör alımı;

·  Butik şarap üretim tesisleri kurulması veya genişletilmesi;

·  Asfalt, kilit parke taşı ile yol yapımı v.b.;

·  Proje yazımı, yapılabilirlik etüdü, proje tasarımı ve ÇED hazırlama gibi faaliyetler.

Projeler, hedef grupları ve planlanan sonuçları ile tutarlı faaliyet göstererek, kendi-kendine yeten işlemler olmalıdır.

Üçüncü Taraflara Mali Destek

Proje kapsamında, Başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler.

Uygun Maliyetler

Sadece uygun maliyetler hibeden karşılanacaktır. Uygun maliyet kategorileri aşağıda gösterilmektedir. Proje bütçesi, hem tahmini maliyet hem de “uygun maliyetlerin” tavanıdır.  

Uygun maliyetlerin Faydalanıcılara geri ödemesi, Projenin uygulanması sürecinde yapılan gerçek harcamalara dayanacaktır.

Maliyetlerin uygunluğu için temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:

·  Harcamalar proje uygulama süresi içinde yapılmalıdır;

·  Maliyetler, Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır (Hibe Sözleşmesi Ek III);

·  Maliyetler Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır;

·  Maliyetler “iyi mali yönetim”, özellikle de “paranın değeri” ve “maliyet etkinliği” prensiplerine uygun olmalıdır;

·  Faydalanıcının ödeme talep ettiği faaliyetler, Proje Tanımında (Hibe Sözleşmesi Ek I) belirtilen faaliyetlerle örtüşmelidir;

·  Sözleşmede veya daha sonra kabul edilmiş değişiklerde bahsedilmeyen faaliyetlerden doğan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılır;

·  Tüm maliyetler gerçek maliyet olmalıdır, yani Faydalanıcı tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır;

·  Maliyetler, Faydalanıcının muhasebe kayıtlarında veya vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır;

·  Proje faaliyetleri ile ilgisi olmayan veya bildirilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan harcamalar uygun olmayan maliyet olacaktır.

İhtiyat Payı

Bütçe, uygun maliyetler alt-toplamının %10’unu (bütçenin 3. kalemi) geçmeyecek şekilde İhtiyat Payı (bütçenin 4. kalemi) içerebilir.  Hibe sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi TANAP tarafından ödenerek bu kalemden düşülecektir. Ayrıca Faydalanıcı banka masraflarını bu kalemden ödeyebilir.

Uygun Olmayan Maliyetler

Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:

·  Arazi ve bina satınalımı;

·  Bina yapımı

·   Araç alımı

·  Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;

·  İkinci el ekipman alımı;

·  Ayni katkılar;

·  Amortisman giderleri;

·  Borçlar ve borç yönetim giderleri;

·  Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;

·  Faiz ödemeleri;

·  Proje başlamadan önce yapılan harcamalar;

·  Başka bir hibe programı veya proje kapsamında karşılanan giderler;

·  Üçüncü taraflara verilen mali destekler;  

·  Kamu Görevlilerine ödenen ücretler. Ancak bu kişi, Faydalanıcı personeli ve proje için görevlendirilmiş ise, bu personelin ücreti eşfinansman olarak sayılabilir. 

Görünürlük

Başvuru sahipleri, TANAP’ın projeyi finanse ettiğini kamuoyuna duyurmak için gerekli özeni gösterecek ayrıca TANAP tarafından duyurusu yapılan Görünürlük Kurallarına riayet edecektir.  Görünürlük kuralları ve kullanılması zorunlu logo, tabela, yazı, bilgi vb.’ne ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.tanap-seip.com adresinden görülebilir. 

JAPON BÜYÜKELÇİLİĞİ 2018 HİBE PROGRAMI

Japon Büyükelçiliği 2018 Hibe Programı

 “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU

2018 yılında değerlendirmesi yapılarak 2019 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: 2018 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2017 yılı içinde tamamlanmıştır.

Proje Dönemi:

Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2019-Mart 2020 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2019 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.)

Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:

Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

Kimler Başvurabilir:

Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.

İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.

Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahipleri, Türkiye’de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.

Kimler Başvuramaz:

Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.

Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.

Projeden Faydalanacak Kesim:

Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Hibe Miktarı:

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 USD’dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 90.000 USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

Kabul Edilen Proje Konuları:

·                     Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

·                     Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması

·                     Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler

·                     Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

·                     Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler

·                     Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

·                     Kültür, sanat, spor, turizm

·                     Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları

·                     Üniversite eğitimi projeleri

·                     Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler

·                     Araştırmalar

·                     Yasal danışmanlık

·                     Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular

·                     Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler

·                     Kâr amacı taşıyan projeler

·                     Anasınıfı, anaokulu projeleri

·                     Temiz su temini

Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:

Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini

Projenin içeriğine bağlı olarak güvenlik önlemleri giderleri karşılanacaktır. Ayrıca projede yer alacak görevlilerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir ihtiyaç söz konusu olması halinde, gerekli olacak giderler sağlanabileceğinden başvuru formunda belirtilmelidir.

Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri:

Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

·                     Burslar

·                     Seyahat ve konferans harcamaları

·                     İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)

·                     Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları

·                     Ulaşım ve konaklama giderleri

Başvuru Sayısı:

Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler.

Başvuru Tarihi:

Başvuru için gerekli belgelerin en geç 16 Mart 2018 saat 17.30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Önemli Not: Önceki yıllarda başvuru süresi 31 Mart tarihine kadar devam etmekteydi. Ancak bu yıl değişiklik yapılarak son başvuru tarihi 16 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinden sonra Japonya Büyükelçiliği’ne ulaşan projeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Japonya Büyükelçiliği

Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı

Reşit Galip Caddesi, No: 81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya – Ankara

Tel:0.312.446 05 00 (Dâhili:14)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1.Başvuru Formu (Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız)

2.Başvuru sahibi kuruluşa ait görsel materyaller (broşür, kitapçık, tanıtım CD’si vb.)

3.Proje yetkilisi adına başvuru sahibi kuruluş tarafından düzenlenmiş yetki belgesi (Örnek yetki belgesi için lütfen tıklayınız)

4.Projenin gerçekleştirileceği yerin detaylı fotoğrafları ve mümkünse video kaydı (lütfen CD’ye kaydederek gönderiniz)

5.Projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın tapu fotokopisi veya en az 10 yıl süreli tahsis, taahhüt belgesi (başvuru yapılabilmesi için projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın proje için kullanımı ile ilgili hiçbir sorun bulunmamalıdır. Kamulaştırma, tahsis veya devir gibi işlemlerin başvurudan önce mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.) *Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı ile uygulanan proje kapsamında inşa edilen veya onarılan binaların ise 40 yıl süreyle ilgili projeye tahsis edilmesi zorunludur.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

·                     Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

·                     Başvuru formu web sitemizdeki mevcut format (Excel) üzerinden bilgisayarda doldurulmalıdır.

·                     Cevap bölümleri gerektiğinde uzatılabilir veya kısaltılabilir. Ancak, formdaki sorular üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.

·                     Başvuru formundaki soruların cevaplandırılmasında harf/karakter sayısı sınırlaması yoktur. Ancak başvuru formunun tamamı en fazla 10 sayfa (A4 sayfası)olmalıdır.

·                     Başvuru formu A4 boyutundaki kâğıda basılı olarak gönderilmelidir.

·                     Başvuru için gerekli belgeler tek kopya halinde gönderilmelidir.

·                     Başvuru formu doldurulurken kullanılacak yazı karakterlerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, kullanılacak yazı karakterlerinin boyutu en az 10 en fazla 12 olmalıdır.

·                     Başvuru formunda projenin amacı, konusu ve beklenen etkisi özet olarak açıklanmalıdır.

·                     Proje yetkilisine ve başvuru sahibi kuruma ait e-mail adresleri ile telefon numaraları başvuru formuna mutlaka yazılmalıdır.

·                     Başvuru formu ve diğer belgeler başvuru sahibi kurumun en üst düzey yetkilisi ve proje yetkilisi tarafından imzalanmalı ve belgelere başvuru sahibi kurumun kaşesi basılmalıdır.

·                     Proje başvurusu için sadece yukarıda yazılı belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen bu belgeler dışında başka belge göndermeyiniz.

Not: Ön Değerlendirme aşamasını geçen projelerden detaylı değerlendirme aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler talep edilecektir. Ön Değerlendirmeyi geçmeleri halinde detaylı değerlendirme için gerekli belgeleri temin edemeyecek kurumların başvuruda bulunmaması önemle rica olunur. Detaylı değerlendirme için gerekli belgelerin listesini aşağıdaki “detaylı değerlendirme” bölümünde bulabilirsiniz.