2019 Yılı İpekyolu Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı İlanı

2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÖZETİ
Program AdıBütçesi(TL )Proje BaşınaKimler BaşvurabilirSon Başvuru Tarihi
Destek OranıDestek Miktarı
Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı5.000.00090%800.000Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler18 Mart 2019
5.000.00050%600.000Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler
Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı6.000.00090%600.000Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler
8.000.00050%600.000Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler
PROGRAM KÜNYESİ
PROGRAMIN ADIGastronomi Turizmi Mali Destek Programı
PROGRAMIN REFERANS NUMARASITRC1/19/GASTRO
PROGRAMIN AMACITRC1 Bölgesi’nin gastronomi alanında var olan potansiyelin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİÖncelik 1: Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılmasıÖncelik 2: Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin artırılmasıÖncelik 3: Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ10.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARLARI ve ORANLARIKâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar: 5.000.000 TL
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 800.000 TLAsgari Destek Oranı:% 10Azami Destek Oranı:% 90
Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) : 5.000.000 TL
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 600.000 TLAsgari Destek Oranı:% 10Azami Destek Oranı:% 50
PROJE SÜRESİAsgari süre: 6 AyAzami süre: 15 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ ve PROJE ORTAKLARI (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)Kamu Kurumları ValilikKamu Kurumları KaymakamlıkKamu Kurumları Bölge MüdürlüğüKamu Kurumları Bakanlıklara Bağlı EnstitülerKamu Kurumları İl MüdürlüğüKamu Kurumları Müze MüdürlüğüKamu Kurumları İlçe MüdürlüğüÜniversiteler – Devlet Üniversitesi (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MY Okulu)Üniversiteler – Özel Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MY Okulu)Mahalli İdareler Büyükşehir Belediyesi (Başkanlık ve Daire Başkanlıkları)Mahalli İdareler İl BelediyesiMahalli İdareler İl Özel İdaresiMahalli İdareler İlçe BelediyesiMahalli İdareler Belde BelediyesiMahalli İdareler Köylere Hizmet Götürme BirliğiMahalli İdareler Diğer Mahalli İdare BirlikleriKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları-OdalarKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları-BorsalarKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları-BirliklerSivil Toplum Kuruluşları-DernekSivil Toplum Kuruluşları-VakıfSivil Toplum Kuruluşları – FederasyonSivil Toplum Kuruluşları – Dernek İştirakiSivil Toplum Kuruluşları – Vakıf İştirakiKooperatifler-Birlikler- Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)Kooperatifler-Birlikler-Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)
 Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları (Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler) İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler1 (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), (NACE 10’lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)
 İLAN TARİHİ 11.01.2019
İLK BAŞVURU TARİHİ 25.01.2019
 SON BAŞVURU/KABUL TARİHİ18.03.2019 Saat: 17.00 (KAYS üzerinden başvuru tamamlama son tarihi)
SON TESLİM TARİHİ 25.03.2019 Saat: 17.00(KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı olarak ajansa teslimi için son tarih)
PROGRAM KÜNYESİ
Program AdıTarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı
Programın Referans NumarasıTRC1/19/TARIM
Programın Genel AmacıTRC1 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi
ÖnceliklerÖncelik 1: Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılmasıÖncelik 2: Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesiÖncelik 3: Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılmasıÖncelik 4: Tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması
Bütçe14.000.000 TL
Destek Miktarı ve OranıKâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar – 6.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı: 100.000 TLAzami Destek Tutarı: 600.000 TLAsgari Destek Oranı: % 10Azami Destek Oranı: % 90
Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) – 8.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı: 100.000 TLAzami Destek Tutarı: 600.000 TLAsgari Destek Oranı: % 10Azami Destek Oranı: % 50
SüreAsgari 6 ay – Azami 15 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar⋅ Kamu Kurumları – Valilik⋅ Kamu Kurumları – Kaymakamlık⋅ Kamu Kurumları – İl Müdürlüğü⋅ Kamu Kurumları – İlçe Müdürlüğü⋅ Kamu Kurumları – Bölge Müdürlüğü⋅ Kamu Kurumları – Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları⋅ Kamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler⋅ Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi⋅ Mahalli İdareler – İl Belediyesi⋅ Mahalli İdareler – İl Özel İdaresi⋅ Mahalli İdareler – İlçe Belediyesi⋅ Mahalli İdareler – Belde Belediyesi⋅ Mahalli İdareler – Köylere Hizmet Götürme Birliği⋅ Mahalli İdareler – Diğer Mahalli İdare Birlikleri⋅ Üniversiteler – Devlet Üniversitesi (Rektörlük – Fakülte – Enstitü – Meslek Yüksekokulu)⋅ Üniversiteler – Özel Üniversite⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dâhil)⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Borsalar⋅ Kooperatifler – Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)⋅ Kooperatifler – Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla Kurulmuş Birlikler)⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek İştiraki⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf İştiraki
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları (Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler)Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ)⋅ İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler(1 “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ‘te belirtilen KOBİ şartlarını taşıyan (Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler) ve sermayesinin veya oy haklarının %25 veya %25’ten fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.) (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) (NACE 10’lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)
İlan Tarihi11.01.2019
İlk Başvuru Tarihi25.01.2019
Son Başvuru/Kabul Tarihi18.03.2019 Saat: 17.00 (KAYS üzerinden başvuru tamamlama son tarihi)
Son Teslim Tarihi 25.03.2019 Saat: 17.00 (KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı olarak ajansa teslimi için son tarih)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s