BUĞDAY UNU TEBLİĞİ

Yayımlandığı R.Gazete 17.02.1999, 23614

Tebliğ No 1999 / 1

Amaç

Madde 1 – Bu tebliğin amacı, buğday ununun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu tebliğ hükümeri Triticum Aestivum, Triticum Compactum ve Triticum Durum buğdaylarından ayrı ayrı veya karıştırılarak üretilen buğday ununu kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu tebliğ 16.11.l997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin 36.ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin tanımları aşağıdaki gibidir:

a) Buğday unu: Yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen üründür. Buğday unları ekmeklik, özel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılır.

b) Ekmeklik un: Teknolojik özellikleri ekmek yapımına uygun buğdayların öğütülmesiyle elde edilen buğday unudur

c) Özel amaçlı un: Baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, tahıllı ekmek gibi direkt tüketilen ürünlerin ve katkılı unlar, özel işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gibi amaca yönelik mamullerin yapımına uygun buğday unudur.

Ürün Özellikleri:

Madde 5- Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıdaki gibidir.

a) Buğday unu yabancı tat, koku, canlı veya cansız böcek ve/veya parçalarını içermemelidir.

b) Buğday unlarının nem oranı maksimum %14,5 olmalıdır.

c) Ekmeklik buğday unları Tip 550, Tip 650, Tip 850 olarak adlandırılır. Tip 550, Tip 650, Tip 850 nin %kül miktarları ise sırasıyla kuru maddede en çok 0.55, 0.65, 0.85 olmalıdır.

d) Kuru maddede protein miktarı ekmeklik unlarda minimum %10.5 ve özel amaçlı unlarda minimum %7 olmalıdır.

e) Buğday Unlarında asitlik sülfirik asit cinsinden kuru maddede maksimum %0.07 olmalıdır.

f) Buğday unlarının en az %98’i 212 mikronluk 70 nolu elekten geçmelidir.

g) Aşağıdaki ürünler teknolojik amaçlarla buğday ununa gerektiği kadar katılabilir:

1)Buğday, çavdar veya arpadan hazırlanmış enzim aktivitesi yüksek malt unu veya diğer malt ürünleri.

2)Vital buğday gluteni

h) Özel amaçlı unlara tahıl, tahıl unları ve bakliyat unları da katılabilir.

Katkı Maddeleri

Madde 6- Buğday unlarında kullanılmasına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda

Kodeksi Yönetmeliğinin 2 nci bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 7- Buğday unlarında bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi.

Yönetmeliğinin 4 Üncü Bölümünde Yer Alan Hükümlere Uygun Olmalıdır.

Pestisit Kalıntıları

Madde 8- Buğday ununun üretiminde kullanılan buğdaylardaki pestisit kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 5 inci bölümünde buğdaylar için belirlenen limitleri aşmamalıdır.

Hijyen

Madde 9- Buğday unları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 7 nci bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama-Etiketleme Ve İşaretleme

Madde 10-Buğday unlarının ambalajlanması etiketlenmesi ve işaretlenmesi ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir.

a) Buğday unlarının ambalajlanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu bölümünde yer alan materyallere ek olarak bez torbalar da kullanılabilir.

b) Net un ağırlığı %14,5 rutubet esasına göre hesaplanmalıdır.

c) Etikette, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu bölümüne ek olarak aşağıdaki bilgilerde bulunmalıdır.

1) Buğday unlarında unun hangi amaçla kullanılacağı etikette belirtilmelidir.

2) Etiket üzerinde maksimum kül ve minimum protein miktarları belirtilmelidir.

Taşıma ve Depolama

Madde 11- Buğday unlarının depolanmasında ve taşınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin l0 uncu bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune Alma ve Analiz Metodları

Madde 12- Buğday unlarının üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 11inci bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune, uluslararası kabul görmüş metotlarla analiz edilmelidir.

Tescil ve Denetim

Madde 13- Buğday unu üreten ve satan işyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/l995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 14- Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 15- Bu Tebliğle;3/6/1985 tarihli 18773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4500 Buğday Unu standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s