25 Eylül 2003      PERŞEMBE          Sayı : 25240

Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA TAHSİSLİ OLAN BAZI YERLER İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN MÜTEŞEBBİSLERE TAHSİSİNDE VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Madde 1 — 18/5/2002 tarihli ve 24759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ”in 7 nci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yapılacak yatırımın proje maliyet bedelinin %3 (yüzde üçü) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.”

Madde 2 —Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön izin bedeli; ilk veya uzatılan dönemlere ilişkin yıllık ön izin bedeli, proje maliyet bedelinin % 0,5 (binde beş)’inden az olmamak üzere komisyonca belirlenir.”

“Kira bedeli; ilk yıl kira bedeli proje maliyet bedelinin % 0,25 (binde yirmi beş)’inden az olmamak üzere komisyonca belirlenir. Kiraya verilecek alanda bulunan bina ile makine, teçhizat ve diğer demirbaşlar rayiç değerleri üzerinden kira bedelinin tespitinde ayrıca dikkate alınır.”

Tebliğ olunur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s