25 Eylül 2008 PERŞEMBE   Resmî Gazete     Sayı : 27008

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ KANATLI ETİ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETİ KARIŞIMLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/54)

MADDE 1 – 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.

“i) Evcil tavuk: Gallus domesticus cinsi kanatlı hayvanı,

1) Piliç: Sternum uçları kemikleşmemiş olan evcil tavuğu,

2) Yaşlı tavuk: Sternum uçları tamamen kemikleşmiş olan evcil tavuğu,

j) Hindi: Meleagris gallopavo dom.cinsi kanatlı hayvanı,

1) Genç hindi: Sternum uçları kemikleşmemiş olan hindiyi,

2) Hindi: Sternum uçları tamamen kemikleşmiş olan hindiyi,

k) Ördek: Anas platyrhynchos dom. ve Cairina muschata cinsi kanatlı hayvanları,

1) Genç ördek: Sternum uçları kemikleşmemiş olan ördeği,

2) Ördek: Sternum uçları tamamen kemikleşmiş olan ördeği,

l) Kaz: Anser anser dom. cinsi kanatlı hayvanı,

1) Genç kaz: Sternum uçları kemikleşmemiş ve yağ tabakasının tüm karkasa seyrek ya da dengeli dağılım gösterdiği kazı,

2) Kaz: Sternum uçları tamamen kemikleşmiş ve kalın yağ tabakasının tüm karkasa dengeli olarak dağılım gösterdiği kazı,

m) Beç tavuğu: Numida meleagris domesticus cinsi kanatlı hayvanı,

1) Genç beç tavuğu: Sternum uçları kemikleşmemiş olan beç tavuğunu,

2) Beç tavuğu: Sternum uçları tamamen kemikleşmiş olan beç tavuğunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu iş yerleri hakkında 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s