28 Şubat 2004    CUMARTESİ        Sayı : 25387

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

2000/467 SAYILI HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARININ 2003/16 SAYILI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2004/7)

MADDE 1 — 8/6/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2000/467 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği”nin 3 üncü maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Üreticiler: Kamu kuruluşları hariç, tüzel kişiliğe sahip desteklemeden faydalanacak tarımsal kalkınma kooperatifleri, sulama kooperatifleri birlikleri ile tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları ile şirketler ve gerçek kişileri,”

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin (c) bendinin 7 nci alt bendinin sekizinci paragrafı, aynı maddenin (d) bendinin birinci paragrafı, (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi çıkartılmış, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“-Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise”,

“Uygulama Esasları: Desteklenecek yem bitkileri ekilişleri, en az 5 dekar, en çok 5000 dekar olacaktır. Toplam yem bitkileri ekilişleri 5000 dekarı geçemez.”

“e) Desteklenecek yem bitkileri: Yonca, korunga, fiğ, macar fiği, silajlık mısır, sorgum türleri, hayvan pancarı, yem şalgamı, tiritikale, tiritikale ile fiğ karışımı, tiritikale ile macar fiği karışımı yem bitkileri ekilişleri ve yapay mera bitkileri ekilişleri destekleme uygulamalarından yararlandırılır. Bakanlık, Üniversite veya Araştırma Kuruluşlarının görüşünü alarak, desteklenecek yem bitkileri cinslerinde yapılacak değişiklikleri belirler.

Bölgenin veya ilin ekolojik koşullarına uyum sağlamış, yoğun olarak ekilen ve kaliteli kaba yem olarak değerlendirilen yem bitkileri Üniversite veya Araştırma Kuruluşlarının görüşleri alınarak İl Müdürlüğü tarafından destekleme kapsamına alınır.”

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“c) Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortaklar mülkiyetinde yürüttüğü damızlık süt ve süt sığırcılığı projeleri hariç, kişi veya kuruluşlar en fazla 500 baş damızlık için desteklemeden yararlandırılır.”

MADDE 4 — Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Soykütüğü veya önsoykütüğü sisteminde kayıtlı yetiştiricilerin, sistemlerde kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi hayvanlarından aynı ırktan boğanın sperması ile yapılan suni tohumlama sonucu 01.1.2004 tarihinden sonra doğan buzağılar ile yerli ırk ve melezi hayvanlarından yine 01.1.2004 tarihinden sonra doğan tüm buzağılar desteklemeden faydalanır.”

“b) Soykütüğü ve önsoy kütüğüne ilk kez giren yetiştiricinin sisteme girdikten sonra işletmesinde doğan buzağılarına destekleme yapılır.”

“c) Soykütüğüne kayıtlı sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara, 2004 yılı için 60.000.000 TL. destekleme ödemesi yapılır.”

“d) Önsoykütüğüne kayıtlı sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara, 2004 yılı için 30.000.000 TL. destekleme ödemesi yapılır.”

MADDE 5 — Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin (a), bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlıkça üretim izni verilmiş işletmelerden o yıla ait üretim sezonu boyunca ana arı satın alarak kullanan üreticilere ana arı başına 2004 yılı için 5.000.000 TL doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Desteklemeden yararlanacak arıcıların Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olması halinde bu destek ana arı başına 10.000.000.TL olarak ve Birlikler aracılığıyla Bankadan alındıktan sonra iki gün içinde üyelerine ödenir.”

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Tebliğ, 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s