28 Şubat 2004 CUMARTESİ Sayı : 25387

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA TAHSİSLİ OLAN BAZI YERLER İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN MÜTEŞEBBİSLERE TAHSİSİNDE VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 —

18/5/2002 tarihli ve 24759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ”in 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsisli veya başka bir kamu kuruluşuna tahsisli olduğu halde fiilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kullanımında bulunan araziler, üretme istasyonları, üretim laboratuvarları, araştırma enstitüleri ve su ürünü üretim sahaları ile tahsisli olmayan ancak, Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygun görülecek tarım arazilerinin kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun, projeye dayalı olarak yapılacak tarımsal yatırımlara tahsisleri ve değerlendirilmesi bu Tebliğ esaslarına göre yapılır.”

MADDE 2 —

Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“Ancak diğer kamu kuruluşlarına tahsisli olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kullanılan taşınmazların ayrıca tahsisi yapılmaz.”

MADDE 3 —

Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müteşebbis tarafından, kiralamaya veya irtifak hakkına konu taşınmazın üzerinde gerçekleştirilecek tesisin işletmeye geçmesinden sonra tesislerin işletilmesinden elde edilecek yıllık toplam hasılatın yüzde biri oranında pay ayrıca Hazineye ödenir. Ancak kalkınmada öncelikli yörelerde bu oran yüzde elli indirimli uygulanır.”

MADDE 4 —

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 —

Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s