28 Temmuz 2007 CUMARTESİ                   Resmî Gazete     Sayı : 26596

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

97/5 SAYILI “İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/4)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 17/7/2007 tarihli ve 2007/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 1 –

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1’inci maddesine istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Tebliğ çerçevesinde, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.”

MADDE 2 –

Aynı Tebliğ’in 2’nci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir.”

MADDE 3 –

Aynı Tebliğ’in 3’üncü maddesinin 4’üncü bendinde yer alan “şirket” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri, tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ)”,

MADDE 4 –

Aynı Tebliğ’in 4’üncü maddesinin “d” bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “e” ve “f” bentleri ilave edilmiştir.

“e) ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini,

f) Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) karşılanacaktır.”

MADDE 5 –

Aynı Tebliğ’in 5’inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Şirketlerin, bu Tebliğin 4’üncü maddesinde belirtilen belgelendirme ve laboratuar analiz harcamaları belge ve/veya analiz başına %50 oranında ve en fazla 50.000 (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir.”

MADDE 6 –

Aynı Tebliğ’in 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuar analizleri raporlarının düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir. “

MADDE 7 –

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –

Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s