11 Haziran 2009 PERŞEMBE           Resmî Gazete     Sayı : 27255

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 72)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 70 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (2) numaralı fıkra eklenmiştir.

“(1) Kararın doğru olarak uygulanması, belgelerin birbirleriyle şekil ve içerik yönünden aynı olması, ancak birbirlerinden farklı ve sıralı bir seri numarası ile basılması ve hangi firmalar tarafından kullanıldığının takip edilebilmesinin sağlanması amacıyla A.TR dolaşım belgelerinin; Kararın 4 üncü maddesine uygun olarak basımının ve Kararın 6 ncı maddesine uygun olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda TOBB ve Konfederasyon ayrı ayrıyetkilendirilmiştir.

(2) Konfederasyon tarafından Kararın 4 üncü maddesine uygun olarak farklı ve sıralı bir seri numarası ile basılan A.TR dolaşım belgelerinin seri numaraları “Z” harfi ile başlar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TOBB tarafından Kararda yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan A.TR dolaşım belgeleri odalara; konfederasyon tarafından bastırılan A.TR dolaşım belgeleri birliklere gönderilir. Odalar, A.TR dolaşım belgelerini takip edilebilir olması koşuluyla talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satar. Belgelerin satış ve onay fiyatı, ayrı ayrı olacak şekilde Müsteşarlığın da görüşü alınmak suretiyle her yıl TOBB tarafından belirlenerek bütün odalar ve birlikler tarafından aynı şekilde uygulanmasını temin için açıklanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Belge satışı sırasında belgeyi satın alan kişinin T.C. Kimlik Numarası, adına belge satın alınan firma veya gümrük müşavirinin ismi ve vergi numarası alınarak satılan A.TR dolaşım belgelerinin seri numaralarının yanına kaydedilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından konfederasyona bildirilir. Kullanılmayan belgeler, TOBB tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir. Konfederasyon, A.TR dolaşım belgelerine ilişkin otomasyon sistemi oluşturuncaya kadar kullanılmayan A.TR dolaşım belgelerini yıllık dönemler itibariyle Genel Müdürlüğe bildirir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Odalar/birlikler tarafından satılıp Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından onaylanan belgelerin seri numaraları ile ilgili firma isim ve vergi numaraları, onayı izleyen ayın ilk üç iş günü içerisinde odalarca/birliklerce belirlenecek standartta belgenin satın alındığı odaya/birliğe elektronik ortamda bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Odalardan/birliklerden satın alınan A.TR dolaşım belgeleri sadece adına satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilir. Odalardan/birliklerden gümrük müşavirlerince satın alınan A.TR dolaşım belgeleri, sadece satın alan gümrük müşavirlerinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilir. Bu belgeler başka kişi veya firmalara verilemez veya satılamaz.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s