Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25718

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/3)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Amaç 

Madde 1 – Bu Tebliğ,  yemlerde istenmeyen  maddelerin kabul edilebilir en çok miktarlarını  belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Tebliğ,  yemlerde istenmeyen  maddelerin kabul edilebilir en çok miktarları ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 – Bu Tebliğ,  1734 sayılı Yem Kanununa istinaden çıkarılan, 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yem Yönetmeliği’nin 12 nci maddesine ve bu Tebliğ’in 2 No’lu Ekinde belirtilen AB direktiflerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ  BÖLÜM

Yemlerde  İstenmeyen Maddeler

Tanım

Madde 3 –

Yemlerde istenmeyen maddeler: Yemlerde bulunan ve hayvan veya insan sağlığına veya çevreye yönelik potansiyel tehlike oluşturan veya hayvansal üretimi olumsuz yönde etkileyen maddelerdir. 

Yemlerde istenmeyen maddelerin kabul edilebilir en çok miktarları EK-1’de verilmiştir.  Bu listede bildirilen limitlere uymak zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 4 –

a) 20 Eylül 1991 Tarihli ve 20997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  91/14 No’lu Tebliğ’in ekinde yer alan “Beyana veya tescile tabi yem hammaddelerinde ve karma yemlerde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarları listesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 18 Aralık 2002 Tarihli ve 24967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2002/66 No’lu Yem Katkı Tebliğindeki EK-1 listesinin N-yapıştırıcılar , topaklaşmayı önleyiciler ve pıhtılaştırıcılar başlıklı bölümünde yer alan kaolinitic kil, calcium sulphate dihydrate, vermiculite, natrolite-phonolite, sentetik calcium aluminates ve clinoptilolit (sediment orijinli)’in dioksin limitleri yürürlükten kaldırılmış olup, bu Tebliğ ekindeki dioksin miktarlarına uyulması zorunludur.

Yürürlük

Madde 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s