1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete     Sayı : 28191

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANSAL ÜRÜNLERİN KİŞİSEL SEVKİYATLARININ ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/11)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin kuralları, yolculara ve kamuoyuna sağlanacak bilgilendirmeyi, uluslararası yolcu taşımacılığı işletmecileri ve posta hizmetleri tarafından müşterilerine sağlanacak bilgilendirmeyi, kontrolleri ve yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesine, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesine ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak,

b) 136/2004/EC sayılı Yönetmeliği Değiştiren ve Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Topluluğa Girişine İlişkin 206/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliğine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Genel hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, hayvan hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu veya belirli koruma önlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

(2) Bu Tebliğ, CITES kapsamındaki yabani fauna ve flora türlerinin korunmasını düzenleyen mevzuatta yer alan sertifikasyona ilişkin kurallar saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

Hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin kurallar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1’inin birinci bölümünde listelenen ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmeyen ürünler kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilemez ve Türkiye’ye gönderilemez.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtildiği gibi, insan tüketimine yönelik hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatları anılan Yönetmeliğin ikinci bölümündeki kurallara tabi olmaz:

a) Bu Tebliğin Ek-2’sinin birinci bölümünde listelenen ürünlerin tek başına veya bir aradaki miktarı 2 kg’ı aşmadığında.

b) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan iç organları çıkarılmış taze veya hazırlanmış balıkçılık ürünleri veya işlenmiş balıkçılık ürünlerinin tek başına veya bir aradaki miktarı 20 kg’ı aşmadığında veya bir balık olması durumunda, ağırlığı ne olursa olsun bir balık.

c) Birinci fıkrada ve ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde veya Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler dışında kalan ürünlerin tek başına veya bir aradaki miktarı 2 kg’ı aşmadığında.

(3) Bu Tebliğin Ek-1’inin ikinci bölümünde listelenen ürünler kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilemez ve Türkiye’ye gönderilemez.

(4) Bu Tebliğin Ek-2’sinin ikinci bölümünde listelenen ürünlerin tek başına veya bir aradaki miktarı 2 kg’ı aşmadığında, ev ve süs hayvanlarının beslenmesine yönelik hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatları, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin ikinci bölümündeki kurallara tabi olmaz.

Yolculara ve kamuoyuna sağlanacak bilgilendirme

MADDE 6 – (1) Yetkili makamlar, ülkeye giriş yapan kişisel sevkiyatlara uygulanacak veteriner koşulları hakkında, gelen yolculara ülkeye giriş noktalarında uyarı yapılmasını sağlar.

(2) Birinci fıkraya uygun olarak yolculara sağlanan bilgilendirme en azından Ek-3’te yer alan afişlerden birindeki bilgileri içerir ve kolayca görülebilen yerlere yerleştirilen göze çarpan bildiriler yoluyla gösterilir.

(3) Yetkili makamlar, bu bilgilendirmeyi aşağıdaki ek bilgilendirme ile tamamlayabilir:

a) Bu Tebliğin Ek-4’ünde yer alan bilgilendirme.

b) Yerel koşullara uygun bilgilendirme ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş hükümler.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen bilgilendirme Türkçe hazırlanır. Yetkili makamlar tarafından, komşu ülkede kullanılan dil veya havalimanı ve limanlarda, gelen yolcular tarafından çoğunlukla kullanılan dil ikinci bir dil olarak belirlenebilir.

(5) Yetkili makamlar, özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya son tüketici tarafından sipariş edilen hayvansal ürünlerin ülkeye girişine ilişkin şartlar konusunda kamuoyu farkındalığını sağlar.

Uluslararası yolcu taşımacılığı işletmecileri ve posta hizmetleri tarafından müşterilerine sağlanacak bilgilendirme

MADDE 7 – (1) Havalimanı ve liman işletmecileri ve seyahat acentaları dâhil uluslararası yolcu taşımacılığı işletmecileri ve posta servisleri, 6 ncı maddede öngörüldüğü gibi, özellikle Ek-3 ve Ek-4’te yer alan bilgileri sağlayarak bu Tebliğde belirtilen kurallar hakkında müşterilerini bilgilendirir.

Kontroller

MADDE 8 – (1) Resmi kontrolleri yürütenler dâhil yetkili makamlar, liman ve havalimanı işletmecileri ve hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının diğer giriş noktalarından sorumlu işletmeciler ile işbirliği içerisinde ülkeye giriş noktalarında etkin kontrolleri organize eder.

(2) Birinci fıkrada öngörülen kontroller, hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarını tespit etmeye ve 5 inci maddede belirtilen koşulların karşılandığını doğrulamaya yönelik olmalıdır.

(3) Birinci fıkrada öngörülen kontroller, yetkili makamlar tarafından gerekli görülmesi durumunda dedektör köpekler ve tarama ekipmanları gibi etkin tespit desteklerinin kullanımı dâhil hayvansal ürünleri tespit etmek için kişisel sevkiyatların taranmasında risk bazlı bir yaklaşım kullanılarak organize edilebilir.

Yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Resmi kontrolleri yürüten yetkili makamlar:

a) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı olan kişisel sevkiyatları tespit etmelidir.

b) Mevzuata uygun olarak bu sevkiyatları alıkoymalı ve imha etmelidir.

(2) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı bulunan herhangi bir kişisel sevkiyattan sorumlu kişiye, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s