21 Temmuz 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 31899

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Karar, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

(1) Bu Kararda geçen;

a) Alım satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından TMO’ya ürünün satıldığım gösteren fatura, müstahsil makbuzu veya ELÜS alım satım belgesini,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’yi,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

e) Karar kapsamındaki ürünler: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak 2022 üretim yılında hasat edilen ve TMO’ya satışı yapılan arpa, buğday ürünlerini,

f) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

Destekleme ödemesinin kapsamı ve müracaat

MADDE 4- 

1) 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (g) bendi hükümleri kapsamında buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL “TMO Alım Primi Desteği” ödenir.

(2) 2022 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katına kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılır.

(3) Bu desteklemeden yararlanan üreticiler, Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılır.

(4) (Değişik Fıkra RG: 01.09.2022 31940) Bu destekleme ödemesinde;

a) Ekli listede yer alan ilçeler için 6/6/2022 ile 21/9/2022 tarihleri arasında, diğer ilçeler için 6/6/2022 ile 1/9/2022 tarihleri arasında TMO’ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınır.

b) Lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda; takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, bu Kararın ekinde yer alan ilçelerdeki lisanslı depolardan 21/9/2022 tarihine kadar, ekte yer almayan il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1/9/2022 tarihine kadar TMO’ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda 30/9/2022 tarihine kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri dikkate alınır.

c) Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından tanzim edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri gerekli kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sorumluluk alanı içerisinde bulunduğu TMO Başmüdürlüğüne gönderilir, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilir.

(5) (Değişik Fıkra RG: 01.09.2022 31940) Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin alım satım belgeleri ile birlikte 30/9/2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

Ödeme esasları ve finansman

MADDE 5-

(1) Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Banka aracılığı ile yapılır.

(2) Ödemeler, bütçe imkânları dâhilinde 2022 yılı içinde Bakanlık bütçesinden Banka aracılığı ile yapılır.

(3)   Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6-

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden, kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu Kararda yer alan destekleme ödemesinden faydalanamaz.

(3) 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan ancak ürettikleri ürünlerini TMO’ya satmayanlar için bu Kararda belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve cezai hükümler

MADDE 7

(l) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin desteklenen kısmın bedeli, desteklemenin yapıldığı tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile destekten yararlananlar, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(3) Bu Karar ile belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8

(l) Bu Kararda yer alan desteklemeye ilişkin ödeme icmalleri il müdürlükleri tarafından ÇKS’den alınarak oluşturulur. îl/ilçe müdürlüklerince ilçeye ait desteklemeye esas icmaller, ilçe müdürlüğü ve ilgili köy/mahallede ilgili il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş iş günü süre ile askıya çıkarılır.

(2) Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler ile bu Karar kapsamında destekleme ödemelerine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9-

(1) Bu Karar, 6/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10-

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

21 EYLÜL 2(122 TARİHİNE KADAR SATIŞA KONU ALİM SATIM BELGESİ KABUL EDİLECEK İLÇELER

İl Adı

İlçe Adı

Ağrı

Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Merkez, Patnos, Taşlıçay, Tutak

Ardahan

Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Merkez, Posof

Bayburt

Aydıntepe, Demirözü, Merkez

Bitlis

Ahlat

Bolu

Dörtdivan, Gerede

Çankırı

Atkaracalar

Erzincan

Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Merkez, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü

Erzurum

Aşkale, Aziziye (Ilıca), Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye

Gümüşhane

Köse, Şiran

Kars

Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Merkez, Sarıkamış, Selim, Susuz

Kayseri

Bünyan, Pınarbaşı, Talaş, Tomarza

Muş

Bulanık, Malazgirt

Sivas

Altmyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara

Yozgat

Akdağmadeni

Van

Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray, Tuşba

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR” için 2 yorum

 1. 10760 kg arpa verdi desteği için başvuru kaydı yaptım hala ödemeyi alamadım nezaman ödeme yapilaak bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

  1. Tayyip Bey merhaba,
   Geç dönüş yaptığımız için özür diliyoruz.
   Desteklemeler, Cumhurbaşkanı veya Bakan Bey’in onayıyla ödenmektedir. Desteklemelerin yatıp yatmadığını ilgili Ziraat Bankası Şubelerinden öğrenebilirsiniz.
   Hayırlı çalışmalar diliyoruz.
   Saygılarımızla…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s