6 Eylül 2022 SALI                       Resmî Gazete                                   Sayı : 31945

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6004

Ekli “Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 13 üncü ve 19 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

5 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

      CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Kararmevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılmasıkırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıüreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla, yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

Sözleşmeli besicilik

MADDE 2- 

(1) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındabu Kararın yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süre zarfında besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında, karkas ağırlığı;

 1. 201- 250 kg olanlara 2,5 TL/kg,
 2. 251- 300 kg olanlara 3,5 TL/kg,
 3. 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg,

 destekleme ödemesi yapılır.

 1. Sözleşme şartları, sözleşme yapılacak yetiştiricilerin tespitikesim, sağlık vkarkas kalitesi kriterlerinin belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, takibi ve yaptırımların yerine getirilmesinin sağlanması ESK tarafından yapılır.
 2.  Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilir.
 3.  Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilogram olmalıdır.
 4. Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) gerek gördüğü hallerde, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilir.
 5. Sözleşmeli besicilik kapsamında kesimi yapılan hayvankarkas ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Bakanlığa (Hayvancılık Genel Müdürlüğü) gönderilir. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumludur.
 6. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, destekleme uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemlerde ve karşılaşılabilecek sorunların çözümünde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya ve uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.
 7. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ESK'dan gelen icmali; kesilen hayvan, karkas bilgileri ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde, T.CZiraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yetiştiricilerin hesabına aktarır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- 

(1) Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden sağlanır.

 1. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeyeödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.CZiraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.
 2.  Destekleme ödemeleri, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.CZiraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.
 3. Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın %0,2'si komisyon olarak ayrıca ödenir.
 4. Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK'ca oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden yetiştiricilerin hesabına aktarılır.
 5. Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemez.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- 

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri yararlanamaz.

 1. Yetiştiriciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konuda verdiği desteklerden yararlandırılmaz.
 2. Sözleşmeden vazgeçen veya sözleşme hükümlerinden herhangi birini yerine getirmeyen yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- 

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 6- 

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- 

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s