2019 Yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Girişimcilik Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

2019 Yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Girişimcilik Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Program AdıGirişimcilik Mali Destek Programı
Program Referans NoTR41-19-GİR
Programın AmacıTR41 Bölgesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile TR41 bölgesinin rekabet gücünün artırılması
Programın ÖncelikleriÖncelik 1: TR41 Bölgesinde eko-girişimcilik, sosyal, genç ve kadın girişimciliği vb. tematik alanların geliştirilmesi, bu alanlarda sürdürülebilir destek, mentorluk ve danışmanlık mekanizmalarının oluşturulması
Öncelik 2: TR41 Bölgesinde kuluçka merkezi, hızlandırıcı, girişimcilik merkezi gibi arayüz yapılarının kurulması, var olanların kapasitelerinin geliştirilmesi
 Öncelik 3: Teknoloji odaklı girişimciliğin yaygınlaştırılması
Programın Toplam Bütçesi10.000.000 TL
Proje Başına Destek MiktarıAsgari 100.000 TLAzami 750.000 TL
Proje Başına Mali Destek OranıAsgari % 25Azami %75
Proje SüresiAsgari 9 ayAzami 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri• Üniversiteler • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri • Belediyeler • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri • İl Milli Eğitim Müdürlükleri • Sivil Toplum Kuruluşları • Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi 16/06/2019, Saat: 23:59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih21/06/2019, Saat: 18:00

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı

PROGRAM KÜNYESİ

Programın adı2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı
Program referans noTR83/19/MES
Programın amacıProgramın genel amacı; TR83 Bölgesinde mesleki eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılmasıdır.Programın özel amaçları; yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasıdır.
Programın öncelikleri·         Öncelik 1: Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması·         Öncelik 2: İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması
Toplam bütçe6.000.000 TL
Destek tutarıAsgari tutar: 100.000 TLAzami tutar: 500.000 TL
Destek oranıProjenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %90’ından fazla olamaz
Proje süresiEn fazla 12 ay
Uygun başvuru sahipleri·         MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri vb.)·         MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri·         MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim veren okul ve kurumlar (Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri)·         Halk Eğitim Merkezleri,·         İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri,·         Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, , Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)·         Kamu kurum ve kuruluşları·         Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, Birlikler)·         Organize Sanayi Bölgeleri·         Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri
KAYS üzerinden son başvuru tarihi09/09/2019 Saat 23:59 
Taahhütname son teslim tarihi16/09/2019 Saat 17.00

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı

PROGRAM KÜNYESİ

Programın adıKırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı
Program referans noTR83/19/KATAD
Programın amacıProgramın genel amacı; Bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesidir.Programın özel amacı; TR83 Bölgesi’nde tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgesel gelirin artırılmasıdır.
Programın öncelikleriBölgede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkânlarının artırılması
Toplam bütçe7.000.000 TL
Destek tutarıAsgari tutar: 100.000 TLAzami tutar: 500.000 TL
Destek oranıProjenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz
Proje süresiEn fazla 24 ay
Uygun başvuru sahipleri·         Valilikler·         Kaymakamlıklar·         Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)·         Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri·         Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler·         Üniversiteler·         Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları·         Kooperatifler ve Birlikler(Kar Amacı Gütmeyen)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

PROGRAM KÜNYESİ

Programın adıTurizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Program referans noTR83/19/TURA
Programın genel amacıTR83 Bölgesinin turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi ve bölgenin turizm gelirlerinin artırılması
Programın özel amacıTR83 Bölgesi turizm potansiyeli açısından önem arz eden değerlere yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılması
Programın öncelikleri·         TR83 Bölgesinde turizm potansiyeli açısından önem arz eden değerler ile konaklama ve alternatif turizm hizmetlerinin sunumuna yönelik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi·         Doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılması
Toplam bütçe21.000.000 TL
Destek tutarıAsgari tutar: 500.000 TLAzami tutar: 2.000.000 TL
Destek oranıProje toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz
Proje süresiEn fazla 24 ay
Uygun başvuru sahipleri·         Valilikler,·         Kaymakamlıklar,·         Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri,·         Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler,·         Yerel yönetimler (İl Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları), ·         Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları·         Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (5355 Sayılı Kanun) doğrultusunda kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),·         Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,·         Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
KAYS üzerinden son başvuru tarihi09/09/2019 23:59
Taahhütname son teslim tarihi16/09/2019 17:00

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı

PROGRAM ÖZETİ

Program AdıGirişimcilik Mali Destek Programı
Programın AmacıTR41 Bölgesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile TR41 bölgesinin rekabet gücünün artırılması
ÖnceliklerÖncelik 1: TR41 Bölgesinde eko-girişimcilik, sosyal, genç ve kadın girişimciliği vb. tematik alanların geliştirilmesi, bu alanlarda sürdürülebilir destek, mentorluk ve danışmanlık mekanizmalarının oluşturulmasıÖncelik 2: TR41 Bölgesinde kuluçka merkezi, hızlandırıcı, girişimcilik merkezi gibi arayüz yapılarının kurulması, var olanların kapasitelerinin geliştirilmesiÖncelik 3: Teknoloji odaklı girişimciliğin yaygınlaştırılması
Programın Toplam Bütçesi10.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek TutarıAsgari 100.000 TLAzami 750.000 TL
Proje Başına Mali Destek OranıAsgari % 25Azami % 75
SüreAsgari 9 ay, Azami 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri• Üniversiteler
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
• Belediyeler
• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
• İl Milli Eğitim Müdürlükleri
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Birlikler ve Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi16/06/2019 Saat: 23:59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih21/06/2019 Saat: 18:00

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2019 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2019 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM ÖZETİ
Programın AdıTurizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Programın Genel AmacıTR61 Düzey 2 Bölgesi’nde turizm faaliyetlerinin bölge geneline ve 12 aya yayılmasının sağlanması ve turizmde hedef kitlenin çeşitlendirilmesidir.
Programın Özel AmacıTR61 Düzey 2 Bölgesi’nde turizm altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölgede turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve turizmden elde edilen gelirin arttırılmasıdır.
ÖnceliklerÖncelik 1: Ekoturizm faaliyetlerine yönelik altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,Öncelik 2: Alternatif turizm faaliyetlerinin gelişmesine yönelik altyapının iyileştirilmesi,
Programın Bütçesi12.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek TutarlarıAsgari 250.000 TLAzami 2.000.000 TL
Destek OranlarıAsgari % 25Azami % 75
Proje SüresiAsgari 12 AyAzami 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri Kamu Kurumları – Valilikler Kamu Kurumları – Kaymakamlıklar Kamu Kurumları – İl Müdürlükleri Kamu Kurumları – Bölge Müdürlükleri Kamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler – İl Belediyeleri Mahalli İdareler – İlçe Belediyeleri Mahalli İdareler – Belde Belediyeleri Mahalli İdareler – İl Özel İdareleri Mahalli İdare Birlikleri – Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Mahalli İdare Birlikleri – Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri Üniversite Rektörlükleri Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları – Ticaret ve/veya Sanayi Odaları Sivil Toplum Kuruluşları – Dernekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Son Başvuru Tarihi23/08/2019 Saat: 23:59Taahhütnamenin Ajansa Teslimi İçin Son Tarih02/09/2019Saat: 17:00

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2019 YILI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2019 YILI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Toplam bütçesi 5 Milyon TL olan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının amacı “TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması” olarak belirlenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda;

Öncelik 1: Yenilikçi mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) iyileştirilmesi

Öncelik 2: Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin(engelliler, hükümlüler vb.) mesleki eğitime erişiminin sağlanması programın öncelik alanlarıdır.

Programa başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri aşağıda listelenmiştir:

Ø Kamu Kurumları – İl Müdürlüğü

Ø Kamu Kurumları – İlçe Müdürlüğü

Ø Kamu Kurumları – Bölge Müdürlüğü

Ø Kamu Kurumları – Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri)

Ø Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi

Ø Mahalli İdareler – İl Belediyeleri

Ø Mahalli İdareler – İlçe Belediyeleri

Ø Mahalli İdareler – Belde Belediyeleri

Ø Mahalli İdareler – İl Özel İdareleri

Ø Üniversite Rektörlükleri

Ø Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

– (Ticaret ve/veya Sanayi Odaları – Esnaf ve Sanatkârlar Odaları – Ziraat Odaları)

Ø Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları – Ticaret Borsası

Ø Organize Sanayi Bölgeleri

Ø Serbest Bölge Müdürlüğü

Destek programına ilişkin diğer ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

 Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
Asgari Destek Oranı% 25
Azami Destek Oranı% 90
Asgari Destek Tutarı100.000 TL
Azami Destek Tutarı1.000.000 TL
Proje Süresi9 – 15 Ay
Toplam Bütçe5.000.000 TL

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2019 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2019 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM ÖZETİ
Programın AdıSosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Programın Genel AmacıTR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla sosyal içermenin bütüncül anlamda sağlanmasıdır.
Programın Özel AmacıSürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesidir.
ÖnceliklerÖncelik 1: Engellilerin, kadınların, çocukların, yaşlıların, eski hükümlülerin, madde bağımlılarının ve genç işsizlerin kişisel kapasitelerinin artırılarak sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması
Programın Bütçesi3.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek TutarlarıAsgari 75.000 TLAzami 300.000 TL
Destek OranlarıAsgari % 25Azami % 90
Proje SüresiAsgari 6 AyAzami 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri Kamu Kurumları – Valilikler Kamu Kurumları – Kaymakamlıklar Kamu Kurumları – İl Müdürlükleri Kamu Kurumları – Bölge Müdürlükleri Kamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler – İl Belediyeleri Mahalli İdareler – İlçe Belediyeleri Mahalli İdareler – Belde Belediyeleri Mahalli İdareler – İl Özel İdareleri Mahalli İdare Birlikleri – Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları – (Ticaret ve/veya Sanayi Odaları – Esnaf ve Sanatkârlar Odaları) Sivil Toplum Kuruluşları – Dernekler Sivil Toplu Kuruluşları – Vakıflar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Son Başvuru Tarihi23/08/2019 Saat: 23:59Taahhütnamenin Ajansa Teslimi İçin Son Tarih02/09/2019Saat: 17:00

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)(Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı İlanı

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)(Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı İlanı

Programın Adıİmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı
Programın AmacıTR71 Düzey 2 Bölgesinde imalat sanayiinde rekabet kapasitesini yükseltmek amacıyla kurumsallaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla verimliliğin artırılması
Program Öncelikleri1. İmalat sanayiinde kaynak, hammadde, iş gücü verimliliğini artırmaya ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması2. Mevcut üretim zincirlerinde bertaraf edilen atıkların çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla ekonomiye geri kazandırılması
Zorunlu Faaliyet·         Enerji Verimliliği Danışmanlığı·         Yalın Üretim Danışmanlığı·         Aile/Ortaklık/İşletme Anayasasının Oluşturulmasına Dair Danışmanlık·         Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı·         Atık Yönetimi Danışmanlığı·         Pazarlama ve Satış Danışmanlığı (e-ticaret, dış ticaret vs.)·         Küresel Tedarik Zinciri Danışmanlığı (KTZ)Başvuru sahipleri bu faaliyetlerden en az birini eklemek ve bütçede belirtmek zorundadır. Zorunlu danışmanlık faaliyeti içermeyen proje teklifleri ön inceleme aşamasında elenecektir.
Programın Toplam Bütçesi21.000.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek TutarıAsgari: 150.000,00 TLAzami: 1.000.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek OranıAsgari: % 20Azami: % 50
Proje SüresiAsgari: 9 AyAzami: 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri24 Haziran 2018 Tarih ve 2018/11828 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi22 Kasım 2019 Saat: 17:00
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi29 Kasım 2019 Saat: 17:00

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) 2019 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları İlanı

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) 2019 Yılı Sosyal KalkınmaMali Destek Programları İlanı

Programın AdıSosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Programın AmacıTR71 Düzey 2 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi
Program Öncelikleri1.Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin artırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması2.Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi
Programın Toplam Bütçesi4.000.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek TutarıAsgari: 50.000,00 TLAzami: 300.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek OranıAsgari: % 20Azami: % 90
Proje SüresiAsgari: 9 AyAzami: 12 Ay
Uygun Başvuru Sahiplerio    Kamu Kurum ve Kuruluşlarıo    Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarıo    Üniversitelero    Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kooperatifler[1] vb.)Uyarı: İl ve ilçelerde milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak çalışan kurumlar (okul, halk eğitim merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi vb.) sundukları proje tekliflerinde bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerini projelerine ortak olarak dâhil etmek zorundadırlar. Bu kurala riayet edilmemesi durumunda sunulacak proje teklifleri ön inceleme aşamasında reddedilecektir/elenecektir.
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi22 Kasım 2019 Saat: 17:00
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi29 Kasım 2019 Saat: 17:00

[1] Kooperatifler, kooperatif tüzüğünde yer alan üyelere kâr dağıtılmasını yasaklayan hükmünü veya Kooperatif Genel Kurulu’nun, gelecek 5 yıl ortaklara kâr dağıtmayacağına dair kararını beyan etmelidir.